کنفرانس ملی مدیریت، کارافرینی و مهارت های ارتباطی

کنفرانس ملی مدیریت، کارافرینی و مهارت های ارتباطی

برگزارکننده : پارک علم و فناوری استان قزوین

۱۶ شهریور ماه تا ۱۶ مرداد ماه ۱۳۹۶

مرتبط با رشته های

مدیریت
اجتماعی و اقتصادی

اطلاعات تماس

مسئول : دکتر یوسف گرجی مهلبانی
تلفن دبیرخانه : ۰۹۲۲۶۳۶۲۷۳۱

وب سایت : www.modirhome.com

کنفرانس ملی مدیریت، کارافرینی و مهارت های ارتباطیکنفرانس ملی مدیریت، کارافرینی و مهارت های ارتباطی

محور های همایش

کنفرانس ملی مدیریت، کارافرینی و مهارت های ارتباطی

محورهای همایش:

 • مدیریت :
 • کیفیت، بهره‌وری و تعالی سازمانی :
 • مدیریت کیفیت فراگیر (مفاهیم و ابزارها)
 • تعالی سازمانی
 • سیستم های کیفیت
 • بهره‌وری
 • مدیریت عملکرد
 • روش‌های حل مساله
 • شش سیگما
 • رهبری و رفتار سازمانی :
 • رهبری
 • رهبری تغییر و تحول
 • رهبری اخلاقی
 • ابعاد رفتاری رهبری شرکت‌های بزرگ و هولدینگ‌ها
 • رهبری سازمانی در شرایط بحرانی
 • توانمندی‌های هیجانی رهبران
 • اثربخشی کار تیمی
 • فرهنگ سازمانی اثربخش
 • عوامل سازمانی موثر بر نوآوری
 • موانع سازمانی موثر بر عدم رشد سازمان‌ها
 • فرهنگ سازمانی
 • ارتباطات سازمانی
 • مدیریت تعارض
 • مدیریت استرس
 • کار تیمی
 • مذاکره
 • تولید، فرآیند و عملیات :
 • مدیریت تولید و عملیات
 • مدیریت زنجیره تأمین
 • پژوهش عملیاتی
 • مدیریت پروژه
 • مدیریت فرآیندها و معماری سازمانی
 • مدیریت لجستیک
 • چابکی در سازمان
 • مدیریت راهبردی :
 • برنامه ریزی راهبردی
 • مدیریت راهبردی
 • تحلیل رقابتی ادغام وخرید
 • پیمان های راهبردی
 • شیوه مدیریت شرکتهای هولدینگ
 • استراتژی در سطح شرکت ها
 • پیاده سازی استراتژی و موانع موفقیت آن
 • مدیریت سیستم‌ها و فناوری اطلاعات :
 • مدیریت دانش و اطلاعات
 • روش‌شناسی سیستم‌های اطلاعاتی و معماری فناوری اطلاعات
 • تجارت الکترونیکی و اقتصاد دیجیتالی
 • دولت و خدمات الکترونیکی
 • استراتژی الکترونیکی
 • مدل‌های کسب و کار الکترونیکی
 • ارزیابی آمادگی الکترونیکی و شکاف دیجیتالی
 • تجارت از طریق تلفن همراه
 • سلامت و بهداشت الکترونیک
 • مدیریت تغییر و مهندسی فرآیندها
 • هوشمندی کسب و کار
 • بانکداری الکترونیک
 • راه حل‌های الکترونیکی سازمانی (سیستم‌های برنامه‌ریزی منابع، مدیریت ارتباط با مشتری الکترونیک، مدیریت زنجیره تأمین الکترونیک، تدارکات الکترونیک، و …)
 • نوآوری و انتشار فناوری اطلاعات
 • همکاری و اتحادهای الکترونیک
 • مدیریت استراتژیک و رقابت :
 • برنامه‌ریزی استراتژیک
 • مدیریت استراتژیک
 • تحلیل رقابتی ادغام و خرید
 • پیمان‌های استراتژیک
 • شیوه مدیریت شرکت‌های هولدینگ
 • استراتژی در سطح corporation
 • پیاده‌سازی استراتژی و موانع موفقیت آن
 • سازگاری مولفه های مختلف استراتژی با ساختار
 • طراحی ساختار سازمانی
 • پیاده‌سازی ساختار سازمانی
 • مدیریت منابع انسانی :
 • توسعه منابع انسانی
 • آموزش
 • جانشین پروری
 • سیستم‌های جبران خدمات
 • سیستم ارزشیابی مشاغل
 • سیستم‌های مدیریت عملکرد کارکنان
 • ایمنی و بهداشت
 • روابط کار
 • انتخاب و جامعه‌پذیری
 • مدیریت استراتژیک منابع انسانی
 • منابع انسانی الکترونیک
 • مدیریت منابع انسانی در شرکت‌های هولدینگ
 • مدیریت کارکنان دانشور
 • برنامه‌های نگهداشت دانشوران
 • نقش استراتژیک مدیران منابع انسانی
 • طراحی سیستم‌های حقوق و دستمزد در شرایط سخت اقتصادی
 • حسابرسی و ممیزی HRM
 • مربی گری
 • مدیریت تکنولوژی، تحقیق و توسعه :
 • استراتژی تکنولوژی
 • مدیریت نوآوری
 • مدیریت تحقیق و توسعه
 • سیاست‌گذاری تکنولوژی
 • انتقال تکنولوژی
 • مدیریت بازار :
 • استراتژی بازار
 • تحقیقات بازار
 • بازاریابی بین‌المللی
 • بازاریابی خدمات
 • مدیریت ارتباط با مشتریان
 • تبلیغات
 • قیمت‌گذاری
 • کانال¬های بازاریابی
 • مدیریت برند
 • اخلاق و فلسفه سازمان و مدیریت :
 • شناسایی مسایل اخلاقی در سازمان‌ها
 • ریشه‌های بروز مسایل اخلاقی
 • پیامدهای مشکلات اخلاقی در سازمان‌ها
 • روش‌های غنی‌سازی فرهنگ سازمانی از منظر اخلاق سازمانی
 • اخلاق حرفه‌ای
 • مدیریت پیش‌گیرانه مسایل اخلاقی
 • تدوین و ترویج کدهای اخلاقی
 • مهارت‌های حل مسایل اخلاقی
 • مبانی فلسفی سازمان و نظریه های سازمانی
 • مبانی فلسفی نظریه های مدیریت
 • نقد و مقایسه مکاتب فلسفی سازمان و مدیریت و مطالعات تطبیقی
 • حاکمیت سازمانی و مسوولیت اجتماعی :
 • نقش‌های هیئت مدیره
 • نظام پاسخگویی
 • نظام حاکمیت در سازمانها و شرکت‌های هولدینگ
 • فرآیندهای هیئت مدیره
 • روابط بین شرکت مادر و شرکت‌های اقماری
 • اثربخشی هیئت مدیره
 • تأثیر عملکرد سازمان‌ها بر مسایل اجتماعی و زیست‌محیطی
 • نقش‌های اجتماعی سازمان‌ها
 • استمرار و رشد پایدار نظام های مدیریتی
 • کارآفرینی :
 • کارآفرینی فردی
 • کارآفرینی سازمانی
 • کارآفرینی اجتماعی
 • کسب و کار جدید
 • کارآفرینی فناورانه
 • هدایت و رهبری در کارآفرینی
 • راهکارهای توسعه فرهنگ نوآوری در سازمان ها
 • موانع توسعه خلاقیت فردی و سازمانی
 • چالش های موجود در توسعه سازمان های نوآور و کارآفرین
 • محور های کارآفرینی :
 • مفاهیم، تئوری ها و مدل های کارآفرینی و نوآوری استراتژیک
 • کارآفرینی فردی، سازمانی، اجتماعی
 • فرهنگ کارآفرینی و نوآوری استراتژیک
 • الزامات، چالشها و فرصت های استقرار کارآفرینی استراتژیک
 • توسعه فرهنگ نوآوری و کارآفرینی در سازمان ها
 • کارآفرینی و نوآوری در کسب و کار ها
 • بررسی فضای کسب و کار ایران برای کارآفرینی
 • ویژگی های فردی کارآفرینان و پرورش کارآفرینان سازمانی
 • نقش و جایگاه کارآفرینی در مدیریت جامعه
 • شناسایی فرصت های کارآفرینی رشته های مختلف
 • کارآفرینی و صنعت توریسم
 • کارآفرینی فرهنگی
 • کارآفرینی در بستر فناوری اطلاعات
 • مدیریت کارآفرینی و نیازهای اجتماعی کارآفرینان
 • نقش دانشگاه کارآفرین در توسعه منابع انسانی کشور
 • کاستی ها و قابلیت های کارآفرینی در کشور
 • نقش قوانین کارآفرینی در کشور
 • نقش زنان در کارآفرینی
 • بررسی وضعیت فضای کسب و کار و نقش آن بر بهبود سرمایه گذاری
 • نقش بازارهای غیر رسمی تامین مالی بر فضای کسب و کار
 • تهدیدها و فرصت های حاکم بر فضای کسب و کار
 • رویکردهای توسعه نوآورانه فرهنگ کارآفرینی
 • مدل های نوین کسب و کار
 • رویکرد های تداوم کسب و کار
 • کار آفرینی و تعالی سازمانی، کیفیت و بهره ور

بازگشت