مطالب توسط بانک پرسشنامه و مقاله ایران

دومین همایش بین المللی افق های نوین در علوم انسانی و مدیریت

– محورهای همایش :
• افق های نوین در حوزه الهیات و معارف اسلامی
• افق های نوین در حوزه زبان شناسی و آموزش
• افق های نوین در حوزه حقوق و علوم سیاسی
• افق های نوین در حوزه جغرافیا و برنامه ریزی
• و … ۲۵ آبان ماه ۱۳۹۶

دومین همایش بین المللی افق های نوین در علوم کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست

– محورهای همایش :
• افق های نوین در حوزه علوم کشاورزی
• افق های نوین در علوم شیلات و آبزیان
• صید و بهره برداری- تکثیر وپرورش آبزیان
• بهداشت و بیماریهای آبزیان
• افق های نوین در علوم دام و دامپزشکی
و … ۲۵ آبان ماه ۱۳۹۶

چهارمین کنفرانس بین المللی علوم انسانی و آموزش و پرورش با محوریت توسعه پایدار

– محورهای همایش :
• آموزش و پرورش و توسعه پایدار
• علوم تربیتی و توسعه پایدار
• علوم انسانی و توسعه پایدار
• و… ۲۳ آذر ماه تا ۲۳ شهریور ماه ۱۳۹۶

دومین کـنفرانس بین المللی نوآوری و تحقیق در علوم انسانی و مطالعات فرهنگی اجتماعی

– محورهای همایش :
• نوآوری و تحقیق در حوزه الهیات و معارف اسلامی
• نوآوری و تحقیق در حوزه جغرافیا و برنامه ریزی
• نوآوری و تحقیق در حوزه زبان شناسی و آموزش
• نوآوری و تحقیق در حوزه حقوق و علوم سیاسی
• و … ۱۹ آذر ماه ۱۳۹۶

سومین کنفرانس lملی علوم مدیریتی ایران با رویکرد مدیریت و نوآوری

– محورهای همایش :
• کیفیت، بهره‌وری و تعالی سازمانی
• رهبری و رفتار سازمانی
• تولید، فرآیند و عملیات
• مدیریت راهبردی
• مدیریت سیستم‌ها و فناوری اطلاعات
• و …
۰۳ آذر ماه ۱۳۹۶