مطالب توسط بانک پرسشنامه و مقاله ایران

کنفرانس ملی رهیافت های نو در مهندسی عمران،معماری و پدافند غیرعامل

– محورهای همایش :
• مهندسی عمران
• آسیب‌پذیری و مقاوم‌سازی سازه‌ها
• روش‌های عددی در مهندسی عمران
• فناوری‌های نوین در مهندسی عمران
• مهندسی عمران و توسعه پایدار
• و … ۳۰ شهریور ماه ۱۳۹۶

کنفرانس ملی رهیافت های نو در مدیریت و حسابداری و اقتصاد مقاومتی

– محورهای همایش :
• مدیریت :
• کیفیت، بهره‌وری و تعالی سازمانی
• مدیریت کیفیت فراگیر (مفاهیم و ابزارها)
• تعالی سازمانی
• سیستم های کیفیت
• و … ۰۶ مهر ماه ۱۳۹۶

نخستین کنگره ملی روان شناسی ترافیک (یادبود دکتر مهدی خانبانی)

– محورهای همایش :
• عوامل مرتبط با رفتارهای حادثه ساز ترافیکی (روانشناختی،جسمانی،اجتماعی،فرهنگی)
• ارزیابی صلاحیت و توانمند سازی روانشناختی منابع انسانی حوزه ترافیک
• شیوه ها و مدلهای آموزشی برای تغییر نگرش و رفتارهای ترافیکی
• و …

۲۱ تا ۲۲ آذر ماه ۱۳۹۶

سومین کنفرانس ملی “مدیریت کلانشهرها” با رویکرد ایمنی، بهداشت و محیط زیست

– محورهای همایش :
• مباحث نظری، آموزش و سیاستگذاری :
• تحلیل و ارزیابی سیاست‌های کلان مدیریت شهری در حوزه HSE
• تحلیل و آسیب‌شناسی روندهای سیاستگذاری و آیین‌نامه‌های HSE در نهادهای مرتبط با امور شهری
• تحلیل و ارزیابی مقررات HSEدر مشاغل، صنایع
• و … ۰۷ تا ۰۸ آذر ماه ۱۳۹۶