مطالب توسط بانک پرسشنامه و مقاله ایران

دومین همایش ملی بحران کم آبی و راه های برون رفت

– محورهای همایش :
• بررسی تاثیر روشهای نوین آبیاری در بهبود راندمان مصرف آب در کشاورزی
• راهکارهای نوین در استفاده از آبهای شور برای تولیدات کشاورزی و کشاورزی پایدار
• کاربرد روشهای به زراعی و به نژادی با هدف کاهش میزان مصرف آب در کشاورزی
• آینده پژوهی در مقوله آب با رویکردمنابع و مصارف آب و تخمین ابعاد بحران آتی در این زمینه و بیان راه حلهای خروج از آن
• و … ۰۵ اسفند ماه ۱۳۹۶

چهارمین کنفرانس بین المللی مطالعات نوین در علوم کامپیوتر و فناوری اطلاعات

– محورهای همایش :
• سیستم های هوشمندو محاسبات نرم :
• پردازش زبان طبیعی
• داده کاوی
• محاسبات نرم
• سیستمهای چندعامله
• شناسایی الگو
• و … ۰۵ اسفند ماه ۱۳۹۶

کاربرد ابزار ارزیابی آب و خاک (SWAT) در مدیریت منابع آب کشور

– محورهای همایش :
• مدلسازی مدیریت حوضه آبریز
• کاربردهای ارزیابی تغییر اقلیم
• تحلیل عدم قطعیت و کالیبره مدل
• مدلسازی کیفی حوضه آبریز
• و … ۲۵ اردیبهشت ماه ۱۳۹۷ تا ۲۶ دی ماه ۱۳۹۶

اولین همایش دستاوردهای نوین و افق های روشن شبکه های هوشمند الکتریکی

– محورهای همایش :
• شهر هوشمند و اینترنت اشیاء
• حمل و نقل و وسایل نقلیه الکتریکی
• سیستم های مخابراتی و فناوری اطلاعات
• نقش شبکه های هوشمند در مدیریت خطا
• امنیت فیزیکی و سایبری شبکه های هوشمند
• و … ۰۳ اسفند ماه ۱۳۹۶

چهارمین همایش علمی پژوهشی استانی” ازنگاه معلم”

– محورهای همایش :
• تحلیل علمی کتب درسی
• آموزش و پرورش دبستانی و پیش دبستانی
• آموزش فنی و حرفه ای و استثنایی
• آموزش متوسطه دوره اول و دوم
• روش های تدریس
• و … ۲۶ تا ۲۹ فروردین ماه ۱۳۹۷

دومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای نوین در عمران، معماری، مدیریت شهری و محیط زیست

– محورهای همایش :
• عمران
• معماری
• مدیریت و برنامه ریزی شهری
• محیط زیست
• منابع طبیعی
• گردشگری
• جغرافیا
• علوم زمین
• هنر ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۷