کنفرانس بین المللی پژوهشهای نوین در عمران، معماری، مدیریت شهری و محیط زیستکنفرانس بین المللی پژوهشهای نوین در عمران، معماری، مدیریت شهری و محیط زیست

کنفرانس بین المللی پژوهشهای نوین در عمران، معماری، مدیریت شهری و محیط زیست

برگزارکننده : وزارت صنعت، معدن و تجارت جمهوری اسلامی ایران (دفتر بهداشت، ایمنی، محیط زیست و انرژی) و موسسه آموزش عالی شهریار

۱۶ دی ماه ۱۳۹۶

مرتبط با رشته های

معماری و عمران
محیط زیست
مدیریت
اجتماعی و اقتصادی
جغرافیا و زمین شناسی

اطلاعات تماس

مسئول : مهندس بارتایا
تلفن دبیرخانه : ۰۹۱۹۵۴۸۹۳۸۷

وب سایت : www.engineering2018.com

کنفرانس بین المللی پژوهشهای نوین در عمران، معماری، مدیریت شهری و محیط زیستکنفرانس بین المللی پژوهشهای نوین در عمران، معماری، مدیریت شهری و محیط زیست

محور های همایش

کنفرانس بین المللی پژوهشهای نوین در عمران، معماری، مدیریت شهری و محیط زیست

محورهای همایش :

  • عمران
  • معماری
  • مدیریت شهری
  • محیط زیست
  • منابع طبیعی
  • گردشگری
  • جغرافیا
  • علوم زمین
  • هنر

بازگشت