همایش ملی سرزمین پایدار، یافته های نوین در مهندسی عمران و محیط زیستهمایش ملی سرزمین پایدار، یافته های نوین در مهندسی عمران و محیط زیست

همایش ملی سرزمین پایدار، یافته های نوین در مهندسی عمران و محیط زیست

برگزارکننده : موسسه آموزش عالی خاوران

۲۳ آذر ماه ۱۳۹۶

مرتبط با رشته های

معماری و عمران
محیط زیست

اطلاعات تماس

مسئول : دکتر محمدرضا مباشری
تلفن دبیرخانه : ۰۵۱۳۵۲۲۴۲۵۲

وب سایت : ۱۲thsastech.khi.ac.ir/Civil/Default.aspx

همایش ملی سرزمین پایدار، یافته های نوین در مهندسی عمران و محیط زیستهمایش ملی سرزمین پایدار، یافته های نوین در مهندسی عمران و محیط زیست

محور های همایش

همایش ملی سرزمین پایدار، یافته های نوین در مهندسی عمران و محیط زیست

محورهای همایش :

 • مهندسی سازه و زلزله
 • کنترل سازه های مهندسی عمران
 • روش های عددی در مهندسی عمران
 • مهندسی سازه های هیدرولیکی و دریایی
 • مهندسی ژئوتکنیک
 • کاربرد روش‌های عددی در مهندسی ژئوتکنیک
 • فناوری و مصالح نوین در مهندسی ژئوتکنیک
 • دینامیک خاک و ژئوتکنیک لرزه‌ای
 • کاربردهای سنجش ازدور
 • مهندسی نقشه برداری
 • مدیریت بحران و پدافند غیرعامل درمهندسی عمران
 • مهندسی ارزش و ارزیابی ریسک درمهندسی عمران
 • فناوریهای نوین در صنعت ساختمان
 • مهندسی راه، حمل و نقل و ترافیک
 • مهندسی محیط زیست

بازگشتهمایش ملی سرزمین پایدار، معماری و شهرسازیهمایش ملی سرزمین پایدار، معماری و شهرسازی

همایش ملی سرزمین پایدار، معماری و شهرسازی

برگزارکننده : موسسه آموزش عالی خاوران

۰۷ دی ماه ۱۳۹۶

مرتبط با رشته های

معماری و عمران
محیط زیست
جغرافیا و زمین شناسی

اطلاعات تماس

مسئول : دکتر محمدرضا مباشری
تلفن دبیرخانه : ۰۵۱۳۵۲۲۴۲۵۲

وب سایت : ۱۲thsastech.khi.ac.ir/Architecture/Default.aspx

همایش ملی سرزمین پایدار، معماری و شهرسازیهمایش ملی سرزمین پایدار، معماری و شهرسازی

محور های همایش

همایش ملی سرزمین پایدار، معماری و شهرسازی

محورهای همایش :

 • نظریه ها ، تجارب و رویکردها معماری معاصر :
 • چالش ها و الزامات تحقیقات معماری در دوران معاصر
 • بررسی رویکردهای رایج معماری
 • روشهای نوین در تحقیقات معماری
 • بررسی ابزارها، تکنولوژی های نوین و کاربردی در حوزه طراحی و اجرا ء معماری:
 • علوم رایانه و نرم افزارهای نوین در طراحی معماری
 • معماری پارامتریک، بیونیک و بیومورفیک
 • مصالح و فن آوری های نوین در ساز ه های معماری
 • معماری و پژوهش های اجتماعی :
 • اهمیت معماری در بروز تعاملات اجتماعی
 • معماری، امنیت و مشارکت اجتماعی
 • تقابل بحران و تحول در معماری :
 • بررسی تحولات معماری و شناخت بحرانهای ناشی از تحولات در طول زمان
 • اهمیت بازخوانی معماری بومی و تطابق با تحولات نوین
 • تحولات جهانی در آموزش مهندسی معماری :
 • واکاوی روشهای آموزش معماری و تجارب مدارس معماری در جهان
 • دستور زبان و روشهای طراحی معماری
 • توسعه پایدار در معماری :
 • معماری و نقش آن در توسعه پایدار
 • معماری زیست مبنا و طراحی اکولوژیکی
 • مصالح ، سازه و طراحی معماری هوشمند
 • انرژی های تجدید پذیرو کارامد در معماری
 • شهرسازی:
 • برنامه ریزی، طراحی و مدیریت شهری :
 • شهرسازی، تکنولوژی و توسعه نوین شهری
 • شهرسازی زیست مبنا
 • تعاملات اجتماعی در فضاهای شهری
 • مدرنیته و هویت شهری
 • مشارکتهای مردمی و نقش آن در توسعه مدیریت شهری
 • توسعه پایدار :
 • حاشیه نشینی و اسکان غیررسمی
 • توسعه پایدارو شهرهای مجازی، شهرهای الکترونیکی، شهرهای هوشمند
 • مدیریت و ارزیابی اثرات زیست محیطی، انرژی های نو و تجدید پذیر
 • سرمایه گذاری، مدیریت درآمد و اقتصاد پایدار
 • حمل ونقل و توسعه پایدار
 • گردشگری :
 • برنامه ریزی شهری و توسعه گردشگری
 • راهبردهای توسعه پایدار گردشگری
 • ارزیابی هویت ایرانی- اسلامی در مقاصد گردشگری
 • مدیریت شهری و توسعه گردشگری نوین
 • شهرهای خلاق :
 • شهرهای خلاق و گسترش های شهری نوین
 • شهرهای خلاق در حوزه محیط زیست، حمل و نقل شهری و قوانین شهری
 • شهرهای خلاق در حوزه پژوهشهای اجتماعی
 • منظر شهری :
 • مبانی برنامه ریزی، طراحی و اجرا در منظر شهری
 • اصول اکولوژیکی در مدیریت منظر شهری
 • عناصر سازنده و هویت بخش در مناظر شهری سنتی و شهرهای جدید
 • منظر شهرهای اسلامی، آسیبشناسی، چالش ها و تجارب موفق جهانی
 • مدیریت بحران شهری :
 • برنامه های کاهش خطرات زلزله در شهرهای زلزله خیز
 • کاهش آسیبپذیری، مقاوم سازی و بهسازی اماکن و شریانهای شهری

بازگشتهمایش بین‌المللی "بازخوانی تمدن اسلامی و جهان شهر معنوی با تأکید بر شهر مقدس مشهد"همایش بین‌المللی “بازخوانی تمدن اسلامی و جهان شهر معنوی با تأکید بر شهر مقدس مشهد”

همایش بین‌المللی "بازخوانی تمدن اسلامی و جهان شهر معنوی با تأکید بر شهر مقدس مشهد"

برگزارکننده : جامعه المصطفی(ع) العالمیه

۰۹ آذر ماه ۱۳۹۶

مرتبط با رشته های

دینی و مذهبی

اطلاعات تماس

مسئول : دکتر جواد رقوی
تلفن دبیرخانه : ۰۵۱-۳۸۵۵۷۳۱۰- داخلی۲۲۵

وب سایت : hamayesh.miu.ac.ir/islamic

همایش بین‌المللی "بازخوانی تمدن اسلامی و جهان شهر معنوی با تأکید بر شهر مقدس مشهد"همایش بین‌المللی “بازخوانی تمدن اسلامی و جهان شهر معنوی با تأکید بر شهر مقدس مشهد”

محور های همایش

همایش بین‌المللی "بازخوانی تمدن اسلامی و جهان شهر معنوی با تأکید بر شهر مقدس مشهد"

محورهای همایش :

 • الف) بازخوانی تمدن اسلامی
 • مفهوم‌شناسی، مؤلفه‌ها و شاخصه‌های تمدن اسلامی
 • بازخوانی ادوار تمدن اسلامی
 • شاخصه‌های دوران شکوفایی تمدن اسلامی
 • نقش ائمه معصومین علیهم السلام در تمدن سازی اسلامی
 • جایگاه امام رضا علیه السلام در تمدن سازی خراسان
 • چشم‌انداز تمدن اسلامی در معارف مهدوی
 • تمدن اسلامی از دیدگاه امام و رهبری
 • دستاوردهای تمدن اسلامی در خراسان
 • راهکارهای تحقق تمدن نوین اسلامی از دیدگاه آیات و روایات
 • ظرفیت‌های اسلام برای تحقق تمدن نوین اسلامی
 • سهم حوزه و دانشگاه در تحقق تمدن نوین اسلامی
 • نقش انقلاب‌های اسلامی در تمدن نوین اسلامی
 • ب) جهان شهر معنوی
 • تعریف و شاخصه ها ی شهرهای جهانی، جهان شهر و جهان شهر معنوی
 • دیدگاه های جهان شهر معنوی و جهان شهرها
 • مقایسه جهان شهر معنوی با جهان شهر، شهرهای جهانی و کلان شهر ها
 • جهان شهر ها و پایتخت های فرهنگی
 • چشم انداز جهان شهر معنوی
 • جهان شهر معنوی و شهر معنوی
 • جایگاه رهبر الهی در جهان شهر معنوی
 • جهان شهر معنوی و محیط زیست
 • اخلاق و جهان شهر معنوی
 • جایگاه صنعت و تکنولوژی در جهان شهر معنوی
 • فقه جهان شهر معنوی
 • اقتصاد جهان شهر معنوی
 • گردشگری و جهان شهر معنوی
 • ارتباطات و جهان معنوی
 • ج) تمدن اسلامی و جهان شهر معنوی
 • نسبت جهان شهر معنوی و مدینه فاضله
 • امکان و تحقق جهان‌شهر معنوی در مشهدالرضا(ع)
 • زمینه های تاریخی جهان شهرمعنوی در خراسان
 • مقایسه تاریخ شهروندی در غرب مسیحی و شرق اسلامی
 • تاثیر مهاجرت امام بر معماری اسلامی خراسان
 • آسیب ها و موانع تحقق جهان شهر معنوی

بازگشتدومین کنفرانس ملی دستاوردهای نوین در زراعت و اصلاح نباتاتدومین کنفرانس ملی دستاوردهای نوین در زراعت و اصلاح نباتات

دومین کنفرانس ملی دستاوردهای نوین در زراعت و اصلاح نباتات

برگزارکننده : دانشگاه فنی و حرفه ای، کشاورزی دماوند

۰۹ آذر ماه ۱۳۹۶

مرتبط با رشته های

کشاورزی و دامپروری

اطلاعات تماس

مسئول : سیدحبیب شجاعی
تلفن دبیرخانه : ۰۲۱-۷۶۳۵۴۲۲۰

وب سایت : cropconf.ir

دومین کنفرانس ملی دستاوردهای نوین در زراعت و اصلاح نباتاتدومین کنفرانس ملی دستاوردهای نوین در زراعت و اصلاح نباتات

محور های همایش

دومین کنفرانس ملی دستاوردهای نوین در زراعت و اصلاح نباتات

محورهای همایش :

 • زراعت
 • اصلاح نباتات و ژنتیک
 • فیزیولوژی گیاهی
 • تولیدات گیاهی
 • باغبانی
 • آفات و حشره شناسی
 • بیماری های گیاهی
 • تنش های زنده و غیر زنده
 • باغبانی
 • گیاهان دارویی
 • صنایع چوب و کاغذ
 • خاکشناسی
 • آبیاری
 • اقتصاد کشاورزی
 • تکنولوژی بذر
 • ترویج و آموزش کشاورزی
 • جنگل داری
 • صنایع غذایی
 • آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک
 • هواشناسی کشاورزی
 • اگرواکولوژی
 • فضای سبز
 • مرتعداری
 • توسعه کشاورزی
 • علوم دامی
 • کشاورزی پایدار
 • کشاورزی ارگانیک
 • بیوشیمی گیاهی
 • مکانیزاسیون و ماشین های کشاورزی
 • کاربرد علوم بین رشته ای در علوم کشاورزی
 • و سایر علوم مرتبط با کشاورزی

بازگشتکنفرانس عمران، معماری و شهرسازی کشورهای جهان اسلامکنفرانس عمران، معماری و شهرسازی کشورهای جهان اسلام

کنفرانس عمران، معماری و شهرسازی کشورهای جهان اسلام

برگزارکننده : مرکز آموزش علمی-کاربردی شهرداری تبریز – دانشگاه جامع علمی کاربردی – دانشگاه تبریز – دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

۳۰ آذر ماه ۱۳۹۶

مرتبط با رشته های

معماری و عمران

اطلاعات تماس

مسئول : دکتر علیرضا سلطانی
تلفن دبیرخانه : ۰۴۱۳۶۵۹۰۴۱۳

وب سایت : www.cau2018.ir

کنفرانس عمران، معماری و شهرسازی کشورهای جهان اسلامکنفرانس عمران، معماری و شهرسازی کشورهای جهان اسلام

محور های همایش

کنفرانس عمران، معماری و شهرسازی کشورهای جهان اسلام

محورهای همایش :

 • مهندسی عمران :
 • مدیریت ساخت و اجرا
 • تکنولوژی بتن
 • روش های عددی در مهندسی عمران
 • راه و ترابری
 • ژئوتکنیک و معدن
 • هیدرولیک ، منابع آب
 • محیط زیست
 • مهندسی تونل برای نواحی شهری
 • نقشه برداری، ژئودزی و ژئوماتیک
 • فناوری نوین در مواد و مصالح ساختمانی و صنعتی سازی ساختمان
 • اخلاق ، چالش ها و ارزش ها در مهندسی عمران
 • ایمنی، مدیریت بحران و پدافند غیر عامل در عمران
 • رایانه و هوش مصنوعی در مهندسی عمران
 • کاربرد زمین شناسی مهندسی در عمران و ژئوفیزیک در سد سازی
 • سیستم های GISبا تاکید بر کاربرد آنها در مهندسی عمران
 • مهندسی تخریب در صنعت ساختمان
 • مبانی و اصول مهندسی تخریب،مدیریت و نظارت تخریب
 • مهندسی سازه ، زلزله و بهسازی لرزه ای :
 • سازه های زیرزمینی
 • مهندسی ارزش
 • مهندسی منابع آب ، سازه های هیدرولیکی و دریایی
 • هماهنگی شکلی سازه و معماری
 • توسعه شهری و بکارگیری مصالح بومی و نوین در سازه ها
 • دینامیک سازه و مقاوم سازی لرزه ای
 • سازه های غیر ساختمانی و صنعتی
 • عیب یابی لرزه ای سازه ها و روش های بهسازی و مقاوم‎سازی سازه‎ها
 • تحلیل و نو آوری در طراحی سازه های بتنی و فولادی
 • کاربرد فناوری های نوین (جداگر های لرزه ای ، میراگر ها و …) در بهسازی لرزه ای سازه ها
 • مقاوم سازی و بهسازی ساختارهای شهری
 • بهسازی سیستم شریان های حیاتی ،بناها و پل ها
 • ایمنی سازه در معادن زیر زمینی
 • مقاوم سازی سازه ها در برابر آتش و بیان رویکرد های معماری
 • اثر زلزله بر سازه های فضاکار، سازه های بنایی و سازه های ویژه
 • مهندسی معماری و توسعه پایدار :
 • معماری پایدار
 • معماری و هویت شهری
 • نقش معماری در دستیابی به ساخت و ساز پایدار
 • نمودهای معماری و شهرسازی سنتی و اسلامی در منطقه
 • انرژی های نو در معماری
 • سبک شناسی معماری
 • روش ها و فناوری های نو در در معماری
 • گرافیک شهری و معماری خیابانی
 • تأثیر اقلیم بر معماری بومی و پایدار
 • الگوهای معماری بومی
 • تأثیر مصالح بوم آورد بر معماری پایدار
 • مفهوم شناسی معماری و شهر سازی معاصر
 • تاثیر تحولات تکنولوژیکی در معماری
 • معماری پایدار و ساختمان‌های هوشمند
 • معماری ، تغییر اقلیم و چگونگی مصرف انرژی
 • برنامه ریزی انرژی در طرح های معماری با نگاه به معماری پایدار
 • معماری منظر ، بوم شناسی و زیبایی شناسی در معماری
 • معماری معاصر ایران و جهان
 • مهندسی حمل و نقل و زیرساخت‎های شهری :
 • شریان های حیاتی و حمل و نقل شهری
 • حمل‌و‌نقل و توسعه پایدار
 • ابنیه فنی و تاسیسات شهری
 • روسازی ( راه، راه آهن، فرودگاه و بندر)
 • سیستم‌های هوشمند حمل‌و‌نقل
 • برنامه‌ریزی حمل‌ و‌ نقل و شهرسازی
 • آب و فاضلاب و زیرساخت های شهری
 • طراحی هندسی معابر
 • سیستم های حمل و نقلی و پایداری حمل و نقل در کلان شهرها
 • مهندسی ترافیک و برنامه ریزی حمل و نقل
 • ایمنی حمل و نقل ،ترافیک و ریسک
 • مدیریت سیستم‌های حمل‌ و‌ نقل
 • آموزش و فرهنگ‌سازی ترافیک
 • حمل‌ و‌نقل همگانی ، اقتصاد حمل‌ و‌نقل
 • قوانین و مقررات و مدیریت یکپارچه در ترافیک
 • حمل و نقل غیر موتوری
 • اقتصاد و مدیریت شهری :
 • اقتصاد شهری
 • اقتصاد و توسعه پایدار
 • اقتصاد مدیریت و توسعه شهری
 • اقتصاد شهری و محیط زیست
 • اقتصاد محیط زیست و توسعه پایدار
 • توسعه پایدار شهری
 • اقتصاد دانش بنیان و توسعه پایدار شهری
 • اقتصاد مقاومتی و تدابیر مدیریت شهری
 • مدیریت و برنامه ریزی شهری :
 • برنامه ریزی منطقه ای و شهری
 • برنامه ریزی کالبدی شهری
 • حقوق شهری
 • مدیریت شهری
 • طراحی شهری
 • مدیریت پروژه های شهری
 • کاربرد فن‌آوری‌های نوین در توسعه شهری
 • مشارکت در امور شهری
 • مدیریت بحران
 • نماهای شهری
 • نماهای شهری
 • گردشگری شهری
 • بهسازی و نوسازی شهری
 • تاثیر تکنولوژی های جدید ساخت در بافتهای شهری
 • مهندسی شهرسازی و توسعه شهری پایدار :
 • الگوها و شاخص های توسعه شهری پایدار
 • بافت فرسوده و سکونتگاه های غیررسمی (چالشها و راهکارها)
 • بلایای طبیعی و اثرات آن بر توسعه پایدار شهرها
 • شهرسازی نوین و توسعه پایدار
 • تجارب توسعه شهری پایدار در جهان و ایران
 • سیاست‌های ملی و منطقه‌ای و توسعه شهری پایدار
 • جغرافیا و توسعه پایدار شهری و روستایی
 • ناپایداری شهر و عوامل موثر
 • شناخت موانع و محدودیتها و شاخصهای توسعه شهری پایدار
 • کاربرد فن‌آوری‌های نوین در توسعه شهری
 • حکمروایی شایسته و مشارکت مردمی در توسعه شهری پایدار
 • توسعه صنعت گردشگری در جهت توسعه پایدار شهری
 • شهرهای جدید و توسعه پایدار شهر
 • معماری و گرافیک :
 • گرافیک معماری، شهری و بصری
 • زیبایی شناسی در معماری
 • گرافیک محیطی شهر
 • گرافیک محیطی شهر و معماری خیابانی
 • زیباسازی و هویت شهری
 • روش ها و فناوری های نو در هنر زیباسازی شهر
 • حکمت هنر اسلامی
 • معماری اسلامی معاصر
 • گرافیک شهری
 • نماهای شهری
 • گرافیک بصری
 • هنر اسلامی
 • هنر معاصر
 • هنر کهن
 • هنر اساطیری
 • آرکی تایپ ها در هنر
 • فلسفه هنر
 • هنر در تمدن اسلامی
 • انسان طبیعت طراحی
 • مطالعات تطبیقی هنری
 • جامعه شناسی هنری
 • اقتصاد هنر
 • هنر جهان اسلام
 • تبلیغات محیطی، هویت و ارتباطات فرهنگی و اجتماعی
 • منظر شهرهای اسلامی و شهرهای ایران
 • نمادها، نشانه ها، هنرهای تجسمی و منظر شهری
 • مهندسی محیط ‎زیست و محیط ‎زیست شهری :
 • فضای سبز و محیط زیست شهری
 • شهرها و سیستم مدیریت محیط زیست
 • شهرنشینی و اثرات زیست محیطی آن
 • مسائل محیط زیست کلان شهرها
 • اثرات زیست محیطی طرح های عمرانی و شهرسازی درشهرها
 • اصول مهندسی و کنترل آلاینده های محیط زیست در شهرها
 • ارزیابی اثرات زیست محیطی و مهندسی محیط زیست در شهرها
 • حمل و نقل شهری، اثرات و راهکارهای زیست محیطی آن
 • کاربرد فناوری های نوین در پایش و حذف آلاینده های محیط زیست
 • اکولوژی شهری ، شهر سبز و مکانیسم های توسعه پاک
 • مدیریت پسماند در شهرها
 • توسعه صنعتی و راهکارهای کاهش اثرات آن ها
 • فاضلاب شهری و تصفیه آن
 • اثرات و روش های تجزیه و تحلیل اثرات زیست محیطی پروژه ها در شهرها
 • همخوانی اکولوژیکی و هماهنگی توسعه با محیط زیست
 • ایمنی ، بهداشت و محیط زیست شهری
 • طراحی شهری، بهسازی منظر و محیط زیست
 • منظر شهری پایدار و توسعه :
 • پایداری و منظر شهری
 • تعاریف، مفاهیم و مبانی نظری منظر شهری
 • برنامه ریزی و مدیریت منظر شهری
 • تجارب داخلی و خارجی در زمینه منظر شهری
 • عناصر سازنده سیما و منظر شهری
 • آسیب‌شناسی منظرشهری
 • منظر شهرهای اسلامی و شهرهای ایران
 • منظر طبیعی شهر و شهرهای سنتی و جدید
 • منظر شهری ، مسائل اجتماعی و خاطرات جمعی
 • نمادها، نشانه ها، هنرهای تجسمی و منظر شهری
 • منظر شهری بافت های فرسوده و تاریخی
 • منظر شهری بافت های فرسوده و تاریخی
 • منظر شهری بافت های نوساز
 • ضوابط و دستورالعمل های منظر و نماهای شهری
 • روانشناسی و جامعه شناسی شهری :
 • شهروند و حقوق شهروندی
 • فرهنگ شهر نشینی و تعامل در فضای شهری
 • فرهنگ شهر نشینی و تعامل در فضای شهری
 • فرهنگ های بومی و شهر
 • روانشناسی محیطی
 • تعامل فرهنگی و کالبد شهری
 • فرهنگ و توسعه شهری
 • پایداری اجتماعی فرهنگی در شهر
 • فرهنگ و حمل و نقل شهری
 • فرهنگ و جغرافیای شهری
 • مدیریت و فرهنگ شهری
 • تبلور فرهنگ در منظر و سیمای شهری
 • نقش نهادینگی فرهنگی در شهرسازی
 • فرهنگ، هویت و منظر شهری
 • نانو تکنولوژی و توسعه پایدار :
 • نانو کاتالیست ها
 • نانو سیال ها
 • نانو الیاف ها
 • نانو تکنولوژی و محیط زیست
 • نانوفناوری و مهندسی سازه
 • نانو تکنولوژی در حوزه انرژی
 • نانو تکنولوژی در حوزه مسکن و شهرسازی
 • نانو تکنولوژی در صنایع نفت و گاز
 • مرمت بافت ها و آثار تاریخی :
 • بافت های تاریخی
 • بهسازی آثار تاریخی
 • نوسازی شهری
 • بازسازی بافت تاریخی
 • مهندسی مکانیک و تاسیسات :
 • تاسیسات سبز و ساختمان سبز
 • تاسیسات سبز و ساختمان سبز
 • مدیریت هوشمند تاسیسات ساختمان
 • سیستم های تولید‌‌‍‍، توزیع و انتقال انر‌ژی
 • مدیریت و بهینه سازی انرژی در ساختمان
 • استفاده از فناوری میکرو و نانو در تاسیسات
 • بازیافت انرژی در تاسیسات ساختمانی CHP-CCHP
 • سیستم های گرمایش و سرمایش نوین ساختمانی
 • استفاده از مصالح و مواد پیشرفته در تاسیسات ساختمانی
 • استانداردسازی و تدوین مقررات ملی در تاسیسات نوین ساختمانی
 • کاربرد انرژی های خورشیدی ، باد ،زمین گرمایی و … در تاسیسات نوین
 • مدیریت بحران :
 • نقش رسانه‌ها، آموزش و فرهنگ‌سازی
 • نقش سیستم‌های ارتباطی، اطلاعاتی و مخابراتی
 • نقش واحدهای مدیریت بحران سازمانی در مدیریت ریسک بحران شهری
 • نقش آمادگی در کاهش آسیب‌پذیری از بحران‌های شهری
 • ارزیابی آسیب‌پذیری، آسیب‌رسانی و ریسک شریانهای حیاتی در بحران‌های طبیعی
 • الگوی مدیریت شهری یکپارچه در بحران
 • طراحی شهری، شهرسازی، تأسیسات، پایانه‌ها، مترو و بافت‌های فرسوده
 • تحلیل نقش سامانه‌های ICS و NIMS در مدیریت ریسک سوانح طبیعی
 • قوانین و مقررات حقوق در مدیریت بحران شهری
 • مدیریت بحران صنعتی، ضرورت‌ها و پیش نیازها
 • پالایشگاه‌ها، خطوط انتقال نفت و گاز و صنایع پتروشیمی
 • پل‌ها، تونل‌ها، راه‌ها، خطوط ریلی، فرودگاه‌ها و اسکله‌ها
 • تأمین مسکن و بازسازی مناطق آسیب‌دیده
 • تغییرات اقلیمی و چالش‌های مدیریت ریسک
 • یافنه های نو در معماری منظر :
 • رویکردهای نو در معماری منظر ایرانی
 • رویکردهای جهانی و محلی در آموزش معماری منظر
 • تکنیک ها و رویکردهای آموزشی معماری منظر
 • تجربه‌های آموزش معماری منظر
 • کارگاه‌های آموزش طراحی و دروس تئوری
 • هنر و فرهنگ اسلامی-ایرانی در آموزش معماری منظر
 • تاریخ و معماری :
 • تاریخ معماری و شهرسازی ایران معاصر
 • منظر شهری و منظر فرهنگی
 • باستان شناسی معماری و شهرسازی
 • میراث معماری و شهرسازی مدرن
 • حوزه‌های فرهنگی طبیعی شهرها و روستاهای تاریخی

بازگشتکنفرانس ملی مدیریت، کارافرینی و مهارت های ارتباطیکنفرانس ملی مدیریت، کارافرینی و مهارت های ارتباطی

کنفرانس ملی مدیریت، کارافرینی و مهارت های ارتباطی

برگزارکننده : پارک علم و فناوری استان قزوین

۱۶ شهریور ماه تا ۱۶ مرداد ماه ۱۳۹۶

مرتبط با رشته های

مدیریت
اجتماعی و اقتصادی

اطلاعات تماس

مسئول : دکتر یوسف گرجی مهلبانی
تلفن دبیرخانه : ۰۹۲۲۶۳۶۲۷۳۱

وب سایت : www.modirhome.com

کنفرانس ملی مدیریت، کارافرینی و مهارت های ارتباطیکنفرانس ملی مدیریت، کارافرینی و مهارت های ارتباطی

محور های همایش

کنفرانس ملی مدیریت، کارافرینی و مهارت های ارتباطی

محورهای همایش:

 • مدیریت :
 • کیفیت، بهره‌وری و تعالی سازمانی :
 • مدیریت کیفیت فراگیر (مفاهیم و ابزارها)
 • تعالی سازمانی
 • سیستم های کیفیت
 • بهره‌وری
 • مدیریت عملکرد
 • روش‌های حل مساله
 • شش سیگما
 • رهبری و رفتار سازمانی :
 • رهبری
 • رهبری تغییر و تحول
 • رهبری اخلاقی
 • ابعاد رفتاری رهبری شرکت‌های بزرگ و هولدینگ‌ها
 • رهبری سازمانی در شرایط بحرانی
 • توانمندی‌های هیجانی رهبران
 • اثربخشی کار تیمی
 • فرهنگ سازمانی اثربخش
 • عوامل سازمانی موثر بر نوآوری
 • موانع سازمانی موثر بر عدم رشد سازمان‌ها
 • فرهنگ سازمانی
 • ارتباطات سازمانی
 • مدیریت تعارض
 • مدیریت استرس
 • کار تیمی
 • مذاکره
 • تولید، فرآیند و عملیات :
 • مدیریت تولید و عملیات
 • مدیریت زنجیره تأمین
 • پژوهش عملیاتی
 • مدیریت پروژه
 • مدیریت فرآیندها و معماری سازمانی
 • مدیریت لجستیک
 • چابکی در سازمان
 • مدیریت راهبردی :
 • برنامه ریزی راهبردی
 • مدیریت راهبردی
 • تحلیل رقابتی ادغام وخرید
 • پیمان های راهبردی
 • شیوه مدیریت شرکتهای هولدینگ
 • استراتژی در سطح شرکت ها
 • پیاده سازی استراتژی و موانع موفقیت آن
 • مدیریت سیستم‌ها و فناوری اطلاعات :
 • مدیریت دانش و اطلاعات
 • روش‌شناسی سیستم‌های اطلاعاتی و معماری فناوری اطلاعات
 • تجارت الکترونیکی و اقتصاد دیجیتالی
 • دولت و خدمات الکترونیکی
 • استراتژی الکترونیکی
 • مدل‌های کسب و کار الکترونیکی
 • ارزیابی آمادگی الکترونیکی و شکاف دیجیتالی
 • تجارت از طریق تلفن همراه
 • سلامت و بهداشت الکترونیک
 • مدیریت تغییر و مهندسی فرآیندها
 • هوشمندی کسب و کار
 • بانکداری الکترونیک
 • راه حل‌های الکترونیکی سازمانی (سیستم‌های برنامه‌ریزی منابع، مدیریت ارتباط با مشتری الکترونیک، مدیریت زنجیره تأمین الکترونیک، تدارکات الکترونیک، و …)
 • نوآوری و انتشار فناوری اطلاعات
 • همکاری و اتحادهای الکترونیک
 • مدیریت استراتژیک و رقابت :
 • برنامه‌ریزی استراتژیک
 • مدیریت استراتژیک
 • تحلیل رقابتی ادغام و خرید
 • پیمان‌های استراتژیک
 • شیوه مدیریت شرکت‌های هولدینگ
 • استراتژی در سطح corporation
 • پیاده‌سازی استراتژی و موانع موفقیت آن
 • سازگاری مولفه های مختلف استراتژی با ساختار
 • طراحی ساختار سازمانی
 • پیاده‌سازی ساختار سازمانی
 • مدیریت منابع انسانی :
 • توسعه منابع انسانی
 • آموزش
 • جانشین پروری
 • سیستم‌های جبران خدمات
 • سیستم ارزشیابی مشاغل
 • سیستم‌های مدیریت عملکرد کارکنان
 • ایمنی و بهداشت
 • روابط کار
 • انتخاب و جامعه‌پذیری
 • مدیریت استراتژیک منابع انسانی
 • منابع انسانی الکترونیک
 • مدیریت منابع انسانی در شرکت‌های هولدینگ
 • مدیریت کارکنان دانشور
 • برنامه‌های نگهداشت دانشوران
 • نقش استراتژیک مدیران منابع انسانی
 • طراحی سیستم‌های حقوق و دستمزد در شرایط سخت اقتصادی
 • حسابرسی و ممیزی HRM
 • مربی گری
 • مدیریت تکنولوژی، تحقیق و توسعه :
 • استراتژی تکنولوژی
 • مدیریت نوآوری
 • مدیریت تحقیق و توسعه
 • سیاست‌گذاری تکنولوژی
 • انتقال تکنولوژی
 • مدیریت بازار :
 • استراتژی بازار
 • تحقیقات بازار
 • بازاریابی بین‌المللی
 • بازاریابی خدمات
 • مدیریت ارتباط با مشتریان
 • تبلیغات
 • قیمت‌گذاری
 • کانال¬های بازاریابی
 • مدیریت برند
 • اخلاق و فلسفه سازمان و مدیریت :
 • شناسایی مسایل اخلاقی در سازمان‌ها
 • ریشه‌های بروز مسایل اخلاقی
 • پیامدهای مشکلات اخلاقی در سازمان‌ها
 • روش‌های غنی‌سازی فرهنگ سازمانی از منظر اخلاق سازمانی
 • اخلاق حرفه‌ای
 • مدیریت پیش‌گیرانه مسایل اخلاقی
 • تدوین و ترویج کدهای اخلاقی
 • مهارت‌های حل مسایل اخلاقی
 • مبانی فلسفی سازمان و نظریه های سازمانی
 • مبانی فلسفی نظریه های مدیریت
 • نقد و مقایسه مکاتب فلسفی سازمان و مدیریت و مطالعات تطبیقی
 • حاکمیت سازمانی و مسوولیت اجتماعی :
 • نقش‌های هیئت مدیره
 • نظام پاسخگویی
 • نظام حاکمیت در سازمانها و شرکت‌های هولدینگ
 • فرآیندهای هیئت مدیره
 • روابط بین شرکت مادر و شرکت‌های اقماری
 • اثربخشی هیئت مدیره
 • تأثیر عملکرد سازمان‌ها بر مسایل اجتماعی و زیست‌محیطی
 • نقش‌های اجتماعی سازمان‌ها
 • استمرار و رشد پایدار نظام های مدیریتی
 • کارآفرینی :
 • کارآفرینی فردی
 • کارآفرینی سازمانی
 • کارآفرینی اجتماعی
 • کسب و کار جدید
 • کارآفرینی فناورانه
 • هدایت و رهبری در کارآفرینی
 • راهکارهای توسعه فرهنگ نوآوری در سازمان ها
 • موانع توسعه خلاقیت فردی و سازمانی
 • چالش های موجود در توسعه سازمان های نوآور و کارآفرین
 • محور های کارآفرینی :
 • مفاهیم، تئوری ها و مدل های کارآفرینی و نوآوری استراتژیک
 • کارآفرینی فردی، سازمانی، اجتماعی
 • فرهنگ کارآفرینی و نوآوری استراتژیک
 • الزامات، چالشها و فرصت های استقرار کارآفرینی استراتژیک
 • توسعه فرهنگ نوآوری و کارآفرینی در سازمان ها
 • کارآفرینی و نوآوری در کسب و کار ها
 • بررسی فضای کسب و کار ایران برای کارآفرینی
 • ویژگی های فردی کارآفرینان و پرورش کارآفرینان سازمانی
 • نقش و جایگاه کارآفرینی در مدیریت جامعه
 • شناسایی فرصت های کارآفرینی رشته های مختلف
 • کارآفرینی و صنعت توریسم
 • کارآفرینی فرهنگی
 • کارآفرینی در بستر فناوری اطلاعات
 • مدیریت کارآفرینی و نیازهای اجتماعی کارآفرینان
 • نقش دانشگاه کارآفرین در توسعه منابع انسانی کشور
 • کاستی ها و قابلیت های کارآفرینی در کشور
 • نقش قوانین کارآفرینی در کشور
 • نقش زنان در کارآفرینی
 • بررسی وضعیت فضای کسب و کار و نقش آن بر بهبود سرمایه گذاری
 • نقش بازارهای غیر رسمی تامین مالی بر فضای کسب و کار
 • تهدیدها و فرصت های حاکم بر فضای کسب و کار
 • رویکردهای توسعه نوآورانه فرهنگ کارآفرینی
 • مدل های نوین کسب و کار
 • رویکرد های تداوم کسب و کار
 • کار آفرینی و تعالی سازمانی، کیفیت و بهره ور

بازگشتکنفرانس بین المللی پژوهشهای نوین در عمران، معماری، مدیریت شهری و محیط زیستکنفرانس بین المللی پژوهشهای نوین در عمران، معماری، مدیریت شهری و محیط زیست

کنفرانس بین المللی پژوهشهای نوین در عمران، معماری، مدیریت شهری و محیط زیست

برگزارکننده : وزارت صنعت، معدن و تجارت جمهوری اسلامی ایران (دفتر بهداشت، ایمنی، محیط زیست و انرژی) و موسسه آموزش عالی شهریار

۱۶ دی ماه ۱۳۹۶

مرتبط با رشته های

معماری و عمران
محیط زیست
مدیریت
اجتماعی و اقتصادی
جغرافیا و زمین شناسی

اطلاعات تماس

مسئول : مهندس بارتایا
تلفن دبیرخانه : ۰۹۱۹۵۴۸۹۳۸۷

وب سایت : www.engineering2018.com

کنفرانس بین المللی پژوهشهای نوین در عمران، معماری، مدیریت شهری و محیط زیستکنفرانس بین المللی پژوهشهای نوین در عمران، معماری، مدیریت شهری و محیط زیست

محور های همایش

کنفرانس بین المللی پژوهشهای نوین در عمران، معماری، مدیریت شهری و محیط زیست

محورهای همایش :

 • عمران
 • معماری
 • مدیریت شهری
 • محیط زیست
 • منابع طبیعی
 • گردشگری
 • جغرافیا
 • علوم زمین
 • هنر

بازگشتکنفرانس ملی پژوهشهای نوین حسابداری و مدیریت در هزاره سومکنفرانس ملی پژوهشهای نوین حسابداری و مدیریت در هزاره سوم

کنفرانس ملی پژوهشهای نوین حسابداری و مدیریت در هزاره سوم

برگزارکننده : موسسه آموزش عالی علامه خویی و موسسه آموزش عالی شهریار

۱۰ اسفند ماه ۱۳۹۶

مرتبط با رشته های

مدیریت
علمی و آموزشی
اجتماعی و اقتصادی
بازاریابی و تبلیغات
علوم انسانی

اطلاعات تماس

مسئول : دکتر ناصر نصیری
تلفن دبیرخانه : ۰۹۱۹۰۶۸۶۴۸۹

وب سایت : manageaccount2017.com/fa/

کنفرانس ملی پژوهشهای نوین حسابداری و مدیریت در هزاره سومکنفرانس ملی پژوهشهای نوین حسابداری و مدیریت در هزاره سوم

محور های همایش

کنفرانس ملی پژوهشهای نوین حسابداری و مدیریت در هزاره سوم

محورهای همایش :

 • مدیریت
 • حسابداری
 • اقتصاد
 • کارآفرینی

بازگشتاولین کنگره بین المللی آب، خاک و علوم محیطیاولین کنگره بین المللی آب، خاک و علوم محیطی

اولین کنگره بین المللی آب، خاک و علوم محیطی

برگزارکننده : http://alborzconf.com/

۱۱ اسفند ماه ۱۳۹۶

مرتبط با رشته های

محیط زیست
علمی و آموزشی
جغرافیا و زمین شناسی

اطلاعات تماس

مسئول : امیررضا نعمتی
تلفن دبیرخانه : ۰۲۱-۲۲۶۱۵۵۸۴ ۰۲۱-۴۴۱۵۹۵۴۶

وب سایت : wse1.ir/fa/

اولین کنگره بین المللی آب، خاک و علوم محیطیاولین کنگره بین المللی آب، خاک و علوم محیطی

محور های همایش

اولین کنگره بین المللی آب، خاک و علوم محیطی

محورهای همایش :

 • مهندسی و مدیریت منابع آب
 • آب و سازه های هیدرولیکی
 • کشاورزی، آبیاری و زهکشی
 • هواشناسی
 • مهندسی خاک و پی
 • مهندسی ژئوتکنیک
 • خاکشناسی و علوم خاک
 • خشکسالی و تغییر اقلیم
 • علوم زمین شناسی
 • محیط زیست و علوم محیطی
 • جغرافیا
 • منابع طبیعی
 • سیستم اطلاعات جغرافیایی و سنجش از دور
 • مدیریت شهری
 • گردشگری و توریسم

بازگشتمدارک‌ لازم‌ برای‌ ثبت‌نام‌ و شرکت‌ در آزمون:

مدارکی که داوطلب برای ثبت‌نام و شرکت در آزمون به آن نیازمند است به شرح ذیل می‌باشد:

۱- فایل عکس اسکن شده: داوطلب ‌باید یک قطعه عکس پرسنلی خود را با مشخصات زیر اسکن نموده و فایل آن را برای ارسال از طریق برنامه ثبت‌نام اینترنتی آماده نماید.

۱-۱- عکس ۴×۳ یا ۴×۶ که در سال جاری گرفته شده باشد (عکس تمام رخ).

۲-۱- عکس اسکن شده فقط باید با فرمت JPG باشد.

۳-۱- اندازه عکس اسکن شده باید حداکثر ۴۰۰×۳۰۰ پیکسل و حداقل ۳۰۰×۲۰۰ باشد.

۴-۱- تصویر داوطلب باید واضح، مشخص و فاقد اثر مهر، منگنه و هرگونه لکه باشد.

۵-۱- حجم فایل ذخیره شده عکس نباید از ۷۰ کیلو بایت بیشتر باشد.

۶-۱- حاشیه‌های زاید عکس اسکن شده باید حذف شده باشد.

۷-۱- حتی‌الامکان عکس رنگی و دارای زمینه سفید باشد.

تبصره ۱: اسکن عکس از روی کارت‌های شناسایی (کارت ملی، شناسنامه و … ) قابل قبول نمی‌باشد و داوطلبان لازم است بمنظور اسکن عکس، از اصل عکس مطابق توضیحات فوق استفاده نمایند.

تبصره ۲: عکس خواهران باید با حجاب و صورت کامل آنان مشخص باشد.

تبصره ۳: در صورت ارسال عکس غیرمعتبر، ثبت‌نام داوطلب باطل شده و حق شرکت در آزمون از وی سلب می‌گردد.

تذکر خیلی مهم: با توجه به مشکلات به وجود آمده در آزمون‌های قبلی، در خصوص اشتباه در ارسال عکس داوطلبان که این موضوع اکثراً برای داوطلبانی که خود و یا فرد وارد کننده اطلاعات در سیستم دقت لازم را ندارند، رخ داده است تأکید می‌گردد چنانچه ثبت‌نام شما توسط فرد دیگری انجام می‌شود، علاوه بر کنترل اطلاعات ثبت‌نامی، حتماً نسبت به کنترل عکس ارسالی دقت نمایید تا اشتباهاً عکس داوطلب دیگری به جای عکس شما ارسال نگردد. بدیهی است در صورت ارسال عکس اشتباه، فرد به عنوان متخلف تلقی شده و با وی مطابق مقررات رفتار خواهد شد.

۲-‌ سریال ثبت‌نام: این شماره سریال، شامل یک کد ۱۲ رقمی با عنوان «سریال ثبت‌نام» می‌باشد و منحصراً از طریق سایت اینترنتی سازمان سنجش و با استفاده از کارت‌های بانکی عضو شبکه شتاب که پرداخت الکترونیکی آنها فعال می‌باشد، قابل خریداری است.

۳-‌ سریال علاقمندی: این شماره سریال‌ شامل یک کد ۱۰ رقمی با عنوان «سریال علاقمندی» می‌باشد و منحصراً از طریق سایت اینترنتی سازمان سنجش و با استفاده از کارت‌های بانکی عضو شبکه شتاب که پرداخت الکترونیکی آنها فعال می‌باشد، قابل خریداری است.

۴- داوطلبان توجه داشته باشند اطلاعات سریال‌های ثبت‌نام و علاقمندی، شماره پرونده و شماره پیگیری ۱۶ رقمی خود را حتماً تا اتمام کلیه مراحل آزمون و حداقل بمدت یکسال نزد خود حفظ و نگهداری نمایند و از قراردادن اطلاعات آن در اختیار سایر افراد جداً خودداری نمایند. بدیهی است در غیر این صورت تبعات آن متوجه داوطلب خواهد بود.

تذکر مهم: کلیه داوطلبانی متقاضی شرکت در رشته امتحانی اول و دوم و همچنین اعلام علاقمندی نیز می‌باشند ‌باید سه شماره سریال اعتباری تهیه کرده باشند (یک «سریال ثبت‌نام» برای رشته امتحانی اول، یک «سریال ثبت‌نام» برای رشته امتحانی دوم و «سریال علاقمندی» برای شرکت در گزینش رشته‌های تحصیلی دانشگاه پیام نور و مؤسسات آموزش عالی غیرانتفاعی).

۵- آن دسته از داوطلبانی که نابینا یا کم‌بینا، ناشنوا یا کم‌شنوا و یا معلول جسمی حرکتی می‌باشند لازم است فرم مخصوص وضعیت خود را از سرپرست مرکز پذیرش و هماهنگی (برای داوطلبان ساکن تهران) یا معاونت توانبخشی بهزیستی استان ذیربط دریافت‌ و ضمن نگهداری تصویر آن نزد خود، اصل آن را حداکثر تا تاریخ ۱۵/۱۰/۹۵ به نشانی تهران: صندوق پستی: ۱۳۶۵-۱۵۸۷۵ سازمان سنجش آموزش کشور ارسال و در تقاضانامه ثبت‌نام اینترنتی برحسب مورد بند مربوط را علامتگذاری نمایند.

۶- اصل فرم تکمیل شده معدل برای دانشجویان سال آخر دوره کارشناسی که حداکثر تا تاریخ ۳۱/۶/۱۳۹۶ فارغ‌التحصیل خواهند شد. این دسته از داوطلبان باید پس از تاریخ ۳۰/۱۱/۹۵ فرم مخصوص مندرج در صفحه ۳۸ دفترچه راهنما را تکمیل و فرم تکمیل شده را به تأیید مؤسسه آموزش‌ عالی محل فارغ‌التحصیلی برسانند.

تبصره ۱: آن دسته از دانشجویان سال آخر که حداکثر تا تاریخ ۳۰/۱۱/۹۵ و یا ۳۱/۶/۹۶ در دوره کارشناسی فارغ‌التحصیل می‌شوند، در هنگام ثبت‌نام می‌بایست میانگین نمرات واحدهای گذرانده شده خود تا تاریخ ۳۱/۶/۹۵ را در فرم تقاضانامه وارد نمایند، ولی در مرحله توزیع اینترنتی کارت شرکت در آزمون، لازم است نسبت به تصحیح و یا درج معدل فارغ‌التحصیلی (برای فارغ‌التحصیلان ۳۰/۱۱/۹۵) و یا میانگین نمرات واحدهای درسی گذرانده شده (برای فارغ‌التحصیلان تا تاریخ ۳۱/۶/۹۶) خود تا تاریخ ۳۰/۱۱/۱۳۹۵ اقدام نمایند.

تبصره ۲: آن دسته از دانشجویان سال آخر که حداکثر تا ۳۰/۱۱/۹۵ و یا ۳۱/۶/۹۶ در دوره کارشناسی فارغ‌التحصیل می‌شوند، در مرحله دریافت کارت شرکت در آزمون، می‌توانند نسبت به ویرایش و یا درج معدل فارغ‌التحصیلی (برای فارغ‌التحصیلان ۳۰/۱۱/۹۵) و یا میانگین نمرات واحدهای درسی گذرانده شده (برای فارغ‌التحصیلان تا تاریخ ۳۱/۶/۹۶) خود تا تاریخ ۳۰/۱۱/۱۳۹۵ اقدام نمایند.

تبصره ۳: فارغ‌التحصیلان دوره‌های کارشناسی نیاز به تکمیل فرم مخصوص معدل ندارند و ضرورت دارد که منحصراً معدل اکتسابی را براساس معدل مندرج در گواهینامه فارغ‌التحصیلی بر مبنای ۰ تا ۲۰ و یا ۰ تا ۴ و حداکثر تا ۲ رقم اعشار درج نمایند.

ه‍ ) تذکرات‌ مهم:

۱- مندرجات فرم تقاضانامه باید دقیق و صادقانه تکمیل شود.

۲- مسئولیت‌ صحت‌ کلیه‌ مندرجات‌ تکمیل‌ شده‌ (مندرجات‌ فرم‌ تقاضانامه) به‌ عهده‌ داوطلب‌ خواهد بود.

۳- در مندرجات‌ فرم‌ تقاضانامه‌ هیچ ‌نوع‌ تغییری‌ بعداً نمی‌توان‌ داد، بنابر این‌ داوطلب‌ باید در زمان تکمیل اطلاعات تقاضانامه نهایت دقت را بکار گیرد.

۴- داوطلبانی که متقاضی شرکت در ۲ کدرشته امتحانی (کدرشته اصلی و شناور) می‌باشند، می‌بایست در یک نوبت ثبت‌نام و نسبت به تکمیل تقاضانامه اقدام نمایند و در پایان ثبت‌نام یک شماره پرونده ۷ رقمی و یک شماره پیگیری ۱۶ رقمی دریافت خواهند نمود.

۵- هر موقع‌ مشخص‌ شود که‌ داوطلب‌ حقایق‌ را کتمان‌ نموده‌ یا واجد یکی‌ از شرایط و ضوابط مندرج‌ در این‌ دفترچه‌ نمی‌باشد، در هر مرحله‌ای‌ از آزمون‌ (ثبت‌نام‌، شرکت‌ در آزمون‌، پذیرفته‌شدن‌، حین‌ تحصیل‌ در دانشگاه ‌و ….) محروم‌ خواهد شد.

۶- داوطلبان در درج معدل خود نهایت دقت لازم را بعمل آورند. بدیهی است در صورت مغایرت معدل اعلام شده با معدل واقعی داوطلب، و در صورت نداشتن حدنصاب نمره قبولی با معدل واقعی، مطابق ضوابط قبولی این دسته از داوطلبان «کان‌لم‌یکن» خواهد شد. ​