کنفرانس بین المللی پژوهش در هنر

کنفرانس بین المللی پژوهش در هنر
International Conference on Research in Art
تاریخ شروع: پنج شنبه ۲۵ آذر ۱۳۹۵
تاریخ پایان: پنج شنبه ۲۵ آذر ۱۳۹۵
مکان: سایر – سنگاپور
گروه بندی: گرافیک
[کنفرانس،همایش، سمینار ]
برگزار کننده: مجموعه بین المللی کارین
تلفن تماس با دبیرخانه: ۸۸۵۵۲۰۸۱
نمابر:
آدرس سایت: www.iartconf.com
آدرس ایمیل: info@iartconf.com
موضوعات:
توضیحات تکمیلی: کنفرانس بین المللی پژوهش در هنرکنفرانس بین المللی پژوهش در هنر
نام مسئول یا دبیر همایش: آقای فرزام چاخرلوی
امکان ارسال مقاله: بلی