کنفرانس بین المللی پژوهش در هنر
International Conference on Research in Art
تاریخ شروع: پنج شنبه ۲۵ آذر ۱۳۹۵
تاریخ پایان: پنج شنبه ۲۵ آذر ۱۳۹۵
مکان: سایر – سنگاپور
گروه بندی: گرافیک
[کنفرانس،همایش، سمینار ]
برگزار کننده: مجموعه بین المللی کارین
تلفن تماس با دبیرخانه: ۸۸۵۵۲۰۸۱
نمابر:
آدرس سایت: www.iartconf.com
آدرس ایمیل: [email protected]
موضوعات:
توضیحات تکمیلی:
نام مسئول یا دبیر همایش: آقای فرزام چاخرلوی
امکان ارسال مقاله: بلی