دومین کنفرانس ملی فرهنگ، گردشگری و هویت شهری
The 2nd conference on cultur, turism and city identity
تاریخ شروع: چهارشنبه ۰۶ بهمن ۱۳۹۵
تاریخ پایان: پنج شنبه ۰۷ بهمن ۱۳۹۵
مکان: کرمان –
گروه بندی: معماری
[کنفرانس،همایش، سمینار ]
برگزار کننده: موسسه علمی پژوهشی مهراندیشان ارفع
تلفن تماس با دبیرخانه: ۰۶۳۰۸۹۴۴۵۷۶
نمابر:
آدرس سایت: www.confiran24.ir
آدرس ایمیل: [email protected]
موضوعات:
گردشگری
معماری و شهرسازی
باستان شناسی
انسان شناسی هنر
مردم شناسی
توضیحات تکمیلی:
نام مسئول یا دبیر همایش: رییس ستاد همایش : مرجان موسوی زاده
امکان ارسال مقاله: بلی