اولین همایش ملی معماری و شهرسازی (اندیشه،نظریه ها و روش ها)اولین همایش ملی معماری و شهرسازی (اندیشه،نظریه ها و روش ها)

اولین همایش ملی معماری و شهرسازی (اندیشه،نظریه ها و روش ها)اولین همایش ملی معماری و شهرسازی (اندیشه،نظریه ها و روش ها)
اولین همایش ملی معماری و شهرسازی (اندیشه،نظریه ها و روش ها) توسط دانشگاه-آزاد-اسلامی-واحد-ملایر در شهر ملایر برگزار می شود.

اولین کنفرانس بین المللی و هشتمین کنفرانس ملی برنامه ریزی و مدیریت شهریاولین کنفرانس بین المللی و هشتمین کنفرانس ملی برنامه ریزی و مدیریت شهری
اولین کنفرانس بین المللی و هشتمین کنفرانس ملی برنامه ریزی و مدیریت شهری توسط شورای-اسلامی-شهر-مشهد–دانشگاه-فردوسی-مشهد–شهرداری-و-مرکز-پژوهش-های-شورای-اسلامی-شهر-مشهد در شهر مشهد برگزار می شود.

دومین کنفرانس ملی رویه های بتنیدومین کنفرانس ملی رویه های بتنی

دومین کنفرانس ملی رویه های بتنیدومین کنفرانس ملی رویه های بتنی
دومین کنفرانس ملی رویه های بتنی توسط انجمن-بتن-ایران در شهر تهران برگزار می شود.

سومین همایش ملی باستان شناسی ایرانسومین همایش ملی باستان شناسی ایران

سومین همایش ملی باستان شناسی ایرانسومین همایش ملی باستان شناسی ایران
سومین همایش ملی باستان شناسی ایران توسط دانشگاه-بیرجند در شهر تهران–تالار-همایش-های-دانشگاه-پیام-نور برگزار می شود.

ضمن آرزوی توفیق برای داوطلبان شرکت کننده در آزمون ورودی دکتری (نیمه متمرکز) داخل سال ۹۴، به اطلاع می رساند سؤالات هریک از رشته های امتحانی در سایت سازمان قرار داده شد که از طریق لینک های زیر قابل دریافت است:

دانلود جغرافیای سیاسی
دانلود جغرافیا و برنامه ریزی شهری
دانلود جغرافیا و برنامه ریزی روستایی
دانلود ژئومورفولوژی
دانلود آب و هوا شناسی
دانلود علوم اقتصادی
دانلود تاریخ – تاریخ اسلام
دانلود تاریخ – تاریخ ایران بعد از اسلام
دانلود تاریخ – تاریخ ایران قبل از اسلام
دانلود علوم اجتماعی
دانلود جمعیت شناسی
دانلود مددکاری اجتماعی
دانلود حقوق عمومی
دانلود حقوق جزا و جرم شناسی
دانلود حقوق بین الملل عمومی
دانلود حقوق خصوصی
دانلود مجموعه علوم سیاسی
دانلود مجموعه مدیریت
دانلود حسابداری
دانلود علم اطلاعات و دانش شناسی
دانلود فلسفه
دانلود فلسفه تعلیم و تربیت
دانلود برنامه ریزی درسی
دانلود مدیریت آموزشی
دانلود روان شناسی تربیتی
دانلود تکنولوژی آموزشی
دانلود آموزش عالی
دانلود روان شناسی و آموزش کودکان استثنائی
دانلود مشاوره
دانلود علوم ارتباطات
دانلود سنجش واندازه گیری
دانلود روان شناسی
دانلود باستان شناسی
دانلود محیط زیست – برنامه ریزی
دانلود کارآفرینی
دانلود آینده پژوهی
دانلود الهیات – علوم قران و حدیث
دانلود الهیات – فقه و مبانی حقوق اسلامی
دانلود الهیات – ادیان و عرفان
دانلود الهیات – تاریخ و تمدن ملل اسلامی
دانلود کلام
دانلود فقه شافعی
دانلود مدیریت قراردادهای بین المللی نفت وگاز
دانلود حقوق نفت وگاز
دانلود اقتصادنفت وگاز
دانلود سنجش ازدور و سامانه اطلاعات جغرافیایی
دانلود مالی
دانلود مطالعات زنان
دانلود مدرسی معارف اسلامی
دانلود تربیت بدنی – مدیریت ورزشی
دانلود تربیت بدنی – فیزیولوژی ورزشی
دانلود تربیت بدنی – آسیب شناسی ورزشی
دانلود تربیت بدنی – رفتار حرکتی
دانلود تربیت بدنی – بیومکانیک ورزشی
دانلود زمین شناسی فسیل شناسی و چینه شناسی
دانلود زمین شناسی سنگ شناسی رسوبی
دانلود زمین شناسی – آب شناسی
دانلود زمین شناسی مهندسی
دانلود زمین شناسی زیست محیطی
دانلود زمین شناسی پترولوژی
دانلود زمین شناسی اقتصادی
دانلود زمین شناسی تکتونیک
دانلود شیمی -شیمی فیزیک
دانلود شیمی -شیمی الی
دانلود شیمی -شیمی تجزیه
دانلود شیمی -شیمی معدنی
دانلود شیمی -شیمی کاربردی
دانلود فیتوشیمی
دانلود هواشناسی
دانلود زیست شناسی – فیزیولوژی گیاهی
دانلود زیست شناسی – سیستماتیک و بوم شناسی گیاهی
دانلود زیست شناسی – سلولی و تکوینی گیاهی
دانلود علوم جانوری – فیزیولوژی جانوری
دانلود علوم جانوری – بیوسیستماتیک جانوری
دانلود علوم جانوری – تکوینی
دانلود زیست شناسی – سلولی و مولکولی
دانلود بیوشیمی
دانلود زیست شناسی – ژنتیک مولکولی
دانلود زیست شناسی – میکروبیولوژی
دانلود بیوفیزیک
دانلود زیست فناوری میکروبی
دانلود آمار
دانلود ریاضی محض
دانلود ریاضی کاربردی
دانلود فیزیک دریا
دانلود زیست شناسی دریا
دانلود علوم و فناوری نانو – نانوفیزیک
دانلود فیزیک
دانلود فوتونیک
دانلود ژئوفیزیک – لرزه شناسی
دانلود ژئوفیزیک – زلزله شناسی
دانلود ژئوفیزیک – الکترومغناطیس
دانلود ژئوفیزیک – گرانی سنجی
دانلود علوم و فناوری نانو – نانوشیمی
دانلود ریززیست فناوری
دانلود بیوانفورماتیک
دانلود علوم کامپیوتر
دانلود علوم شناختی
دانلود مجموعه مهندسی برق – الکترونیک
دانلود مجموعه مهندسی برق – مخابرات(میدان)
دانلود مجموعه مهندسی برق – مخابرات(سیستم)
دانلود مجموعه مهندسی برق – قدرت
دانلود مجموعه مهندسی برق – کنترل
دانلود مجموعه مهندسی برق – هوش و رباتیک
دانلود مجموعه مهندسی عمران – سازه
دانلود مجموعه مهندسی عمران – زلزله
دانلود مجموعه مهندسی عمران – ژئوتکنیک
دانلود مجموعه مهندسی عمران – مهندسی آب و سازه های هیدرولیکی
دانلود مجموعه مهندسی عمران – راه و ترابری
دانلود مجموعه مهندسی عمران – سواحل ، بنادر و سازه های دریایی
دانلود مجموعه مهندسی عمران – مدیریت منابع آب
دانلود مجموعه مهندسی عمران – حمل و نقل
دانلود مجموعه مهندسی عمران – مدیریت ساخت
دانلود مجموعه مهندسی عمران – محیط زیست
دانلود مهندسی عمران نقشه برداری – ژئودزی
دانلود مهندسی عمران نقشه برداری – فتوگرامتری
دانلود مهندسی عمران نقشه برداری – سنجش از دور
دانلود مهندسی عمران نقشه برداری – سیستم اطلاعات جغرافیایی(GIS)
دانلود مهندسی مکانیک – ساخت و تولید
دانلود مهندسی مکانیک – مکانیک جامدات
دانلود مهندسی مکانیک – دینامیک ، کنترل و ارتعاشات
دانلود مهندسی مکانیک – تبدیل انرژی
دانلود مهندسی مکانیک – طراحی سیستم های دینامیکی خودرو
دانلود مهندسی مکانیک – قوای محرکه
دانلود مهندسی مکانیک – سازه و بدنه
دانلود مهندسی راه آهن – ماشین های ریلی
دانلود مهندسی دریا
دانلود مهندسی هوافضا – آئرودینامیک
دانلود مهندسی هوافضا – جلوبرندگی
دانلود مهندسی هوافضا – سازه
دانلود مهندسی هوافضا – دینامیک پرواز و کنترل
دانلود مهندسی معدن – اکتشاف
دانلود مهندسی معدن – استخراج
دانلود مهندسی معدن – فرآوری مواد معدنی
دانلود مهندسی معدن – مکانیک سنگ
دانلود مهندسی پلیمر – پلیمر
دانلود مهندسی پلیمر – رنگ
دانلود مهندسی محیط زیست
دانلود مهندسی محیطزیست – آب و فاضلاب
دانلود مهندسی محیط زیست – مواد زائدجامد
دانلود مهندسی محیطزیست – آلودگی هوا
دانلود مهندسی پزشکی – بیوالکتریک
دانلود مهندسی پزشکی – بیومکانیک
دانلود مهندسی پزشکی – بیومتریال
دانلود مجموعه مهندسی صنایع
دانلود مهندسی نفت -مخازن
دانلود مهندسی کامپیوتر – نرم افزار
دانلود مهندسی کامپیوتر – معماری سیستم های کامپیوتری
دانلود مهندسی کامپیوتر -هوش مصنوعی
دانلود مهندسی موادومتالورژی
دانلود مهندسی شیمی
دانلود مهندسی شیمی – پلیمر
دانلود مهندسی شیمی – بیوتکنولوژی
دانلود فناوری نانو – نانو مواد
دانلود فناوری نانو – نانو الکتریک
دانلود مهندسی هسته ای – کاربرد پرتوها
دانلود مهندسی هسته ای – راکتور
دانلود مهندسی هسته ای – پرتوپزشکی
دانلود مهندسی هسته ای – گداخت
دانلود مهندسی نساجی – تکنولوژی نساجی
دانلود مهندسی نساجی – شیمی نساجی و علوم الیاف
دانلود مهندسی فناوری اطلاعات
دانلود مهندسی سیستمهای انرژی
دانلود
محیط زیست – آلودگی های محیط زیست
دانلود محیط زیست – تنوع زیستی
دانلود محیط زیست – آمایش محیط زیست
دانلود مهندسی مکانیک بیوسیستم
دانلود مکانیزاسیون کشاورزی
دانلود علوم باغبانی – سبزی و اصلاح سبزی
دانلود علوم باغبانی – میوه و اصلاح درختان میوه
دانلود علوم باغبانی – گیاهان زینتی
دانلود علوم باغبانی – گیاهان دارویی و اصلاح گیاهان دارویی
دانلود علوم باغبانی – بیوتکنولوژی
دانلود علوم وصنایع غذایی – تکنولوژی مواد غذایی
دانلود علوم وصنایع غذایی – میکروبیولوژی مواد غذایی
دانلود علوم وصنایع غذایی – شیمی مواد غذایی
دانلود علوم وصنایع غذایی – مواد و طراحی صنایع غذایی
دانلود مهندسی اقتصادکشاورزی
دانلود فرآورده های چندسازه چوب
دانلود صنایع خمیر و کاغذ
دانلود علوم خاک – بیولوژی و تکنولوژی خاک
دانلود علوم خاک – فیزیک و حفاظت خاک
دانلود علوم خاک – پیدایش و رده بندی
دانلود علوم خاک – شیمی و حاصلخیزی
دانلود فیزیولوژی دام
دانلود تغذیه دام
دانلود اصلاح نژاد دام
دانلود آبیاری و زهکشی
دانلود سازه های آبی
دانلود مهندسی منابع آب
دانلود هواشناسی کشاورزی
دانلود اصلاح نباتات
دانلود زراعت
دانلود علوم علف های هرز
دانلود بیوتکنولوژی کشاورزی
دانلود بوم شناسی زراعی
دانلود ترویج وآموزش کشاورزی
دانلود توسعه کشاورزی
دانلود حشره شناسی کشاورزی
دانلود بیماری شناسی گیاهی
دانلود علوم جنگل – جنگل داری و مسائل اقتصادی
دانلود علوم جنگل – مهندسی جنگل
دانلود علوم جنگل – جنگل شناسی
دانلود تکثیر و پرورش آبزیان
دانلود شیلات – عمل آوری
دانلود شیلات – تولید و بهره برداری
دانلود علوم مرتع
دانلود بیابان زدایی
دانلود علوم و مهندسی آبخیزداری
دانلود کشاورزی هسته ای
دانلود علوم طیور
دانلود بیولوژی و آناتومی چوب
دانلود مدیریت پروژه وساخت
دانلود معماری
دانلود شهرسازی-برنامه ریزی و طراحی و مدیریت
دانلود پژوهش هنرتاریخ تطبیقی وتحلیلی هنر
دانلود مرمت – مرمت آثار و اشیای فرهنگی و تاریخی
دانلود مرمت – مرمت واحیای بناها و بافت های تاریخی
دانلود جراحی دامپزشکی
دانلود مامائی وبیماریهای تولیدمثل دام
دانلود بیماریهای داخلی دام های کوچک
دانلود بیماریهای داخلی دام های بزرگ
دانلود کلینیکال پاتولوژی دامپزشکی
دانلود پاتولوژی دامپزشکی
دانلود بهداشت وبیماریهای طیور
دانلود بیوشیمی
دانلود بهداشت آبزیان
دانلود بهداشت موادغذایی
دانلود بهداشت خوراک دام
دانلود اپیدمیولوژی
دانلود انگل شناسی دامپزشکی
دانلود باکتری شناسی
دانلود ویروس شناسی
دانلود ایمنی شناسی
دانلود بیوتکنولوژی
دانلود فناوری تولید مثل در دامپزشکی
دانلود فارماکولوژی دامپزشکی
دانلود فیزیولوژی
دانلود آناتومی و جنین شناسی مقایسه ای دامپزشکی
دانلود بافت شناسی مقایسه ای
دانلود زبان وادبیات فارسی
دانلود زبان وادبیات عرب
دانلود آموزش زبان فرانسه
دانلود زبان فرانسه – ادبیات
دانلود آموزش زبان روسی
دانلود آموزش زبان آلمانی
دانلود آموزش زبان انگلیسی
دانلود زبان وادبیات انگلیسی
دانلود ترجمه
دانلود زبان شناسی همگانی
دانلود فرهنگ وزبانهای باستانی

دفترچه های شماره دو

دانلود کلیه رشته های امتحانی گروه آزمایشی علوم پایه
دانلود کلیه رشته های گروه آزمایشی فنی-مهندسی
دانلود کلیه رشته های گروه آزمایشی علوم انسانی
دانلود کلیه رشته های گروه آزمایشی کشاورزی و منابع طبیعی
دانلود کلیه رشته های گروه آزمایشی هنر
دانلود کلیه رشته های گروه آزمایشی دامپزشکی
دانلود گروه آزمایشی زبان – کدرشته ۲۸۰۱ و ۲۸۱۱
دانلود گروه آزمایشی زبان عربی – ویژه کدرشته ۲۸۰۲
دانلود گروه آزمایشی زبان فرانسه – ویژه کدرشته ۲۸۰۳ ۲۸۰۴
دانلود گروه آزمایشی زبان روسی – ویژه کدرشته ۲۸۰۵
دانلود گروه آزمایشی زبان آلمانی – ویژه کدرشته ۲۸۰۶
دانلود گروه آزمایشی زبان – کد رشته های ۲۸۰۷ و ۲۸۰۸ و ۲۸۰۹ و ۲۸۱۰

روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور

پیرو اطلاعیه مورخ ۹۴/۵/۱۶ این سازمان، درخصوص نحوه، زمان ثبت نام و همچنین جداول رشته ها و مواد امتحانی آزمون ورودی دوره های دکتری (Ph.D) سال۱۳۹۵باتوجه به مصوبه شورای برنامه ریزی و نظارت بر آزمون ورودی دکتری، اصلاحات زیر در جدول رشته ها و مواد امتحانی آزمون ورودی دوره های دکتری (Ph.D) سال ۱۳۹۵ صورت پذیرفته است:

۱- رشته مطالعات زنان از مجموعه رشته های پذیرنده رشته حقوق (کد ۲۱۰۵) حذف و رشته های مرتبط شامل: فقه و حقوق خانواده، جامعه شناسی و روان شناسی نیز از کد ۲۱۰۵ حذف‌شده است.

۲- عنوان رشته امتحانی ۲۱۰۸ به حسابداری تغییر می یابد و رشته مالی از کد ۲۱۰۸ (حسابداری) حذف و به کد ۲۱۰۷ (مدیریت) منتقل‌ می شود و رشته های مرتبط در رشته امتحانی حسابداری نیز به شرح «حسابداری، تمامی گرایش های مدیریت، تمامی گرایش های اقتصاد، مدیریت مالی و علوم مالی» اصلاح‌شده است.

۳- در رشته مدیریت کد ۲۱۰۷ اصلاحات زیر در رشته های پذیرنده انجام‌شده است:

– رشته های «مدیریت سازمان های دولتی» و «مالی» به کد ۲۱۰۷ اضافه‌شده است.

– عنوان رشته مدیریت گردشگری به «گردشگری» اصلاح‌شده است.

– رشته مدیریت به «مدیریت صنعتی» اصلاح‌شده است.

۴- در رشته زبان و ادبیات فارسی کد ۲۱۱۸ رشته مرتبط زبان و ادبیات فارسی گرایش ادبیات مقاومت به «ادبیات پایداری» اصلاح‌شده است.

۵- در رشته علوم و مهندسی صنایع غذایی کد ۲۴۰۳ درس امتحانی «شیمی و تجزیه مواد غذایی» به «شیمی مواد غذایی و تجزیه مواد غذایی» اصلاح‌شده است.

۶- در رشته پژوهش هنر کد ۲۵۰۴ درس امتحانی «فلسفه هنر» از مواد آزمون این رشته حذف‌شده است.

۷- رشته «بهداشت آبزیان» به رشته های مرتبط گروه دامپزشکی (کد ۲۷۰۱) اضافه‌شده است

روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور

برای دریافت شیوه نامه اینجا را کلیک نمایید برای دریافت آیین نامه اینجا را کلیک نمایید

روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور

ضمن آرزوی توفیق برای داوطلبان شرکت کننده در آزمون ورودی دکتری (نیمه متمرکز) داخل سال ۹۵، به اطلاع می رساند سؤالات هریک از رشته های امتحانی در سایت سازمان قرار داده شد که از طریق لینک های زیر قابل دریافت است:

دانلود علوم جغرافیایی
دانلود علوم اقتصادی
دانلود علوم تاریخی
دانلود مدیریت
دانلود حسابداری
دانلود حقوق
دانلود زبان و ادبیات فارسی
دانلود علم اطلاعات و دانش شناسی
دانلود فلسفه
دانلود علوم اجتماعی و مددکاری
دانلود علوم تربیتی
دانلود زبان وادبیات عرب
دانلود علوم سیاسی
دانلود مشاوره
دانلود روانشناسی
دانلود علوم ارتباطات
دانلود باستان شناسی
دانلود محیط زیست – برنامه ریزی
دانلود الهیات
دانلود علوم زمین
دانلود تربیت بدنی
دانلود شیمی
دانلود هواشناسی
دانلود علوم جانوری
دانلود علوم گیاهی
دانلود علوم سلولی و مولکولی
دانلود آمار
دانلود علوم ریاضی
دانلود فیزیک
دانلود ژئوفیزیک
دانلود اقتصاد توسعه و آموزش کشاورزی
دانلود علوم خاک
دانلود علوم کامپیوتر
دانلود علوم شناختی
دانلود مهندسی برق
دانلود مهندسی عمران
دانلود مهندسی نقشه برداری
دانلود مهندسی مکانیک
دانلود مهندسی دریا
دانلود مهندسی هوافضا
دانلود مهندسی معدن
دانلود مهندسی پلیمر
دانلود محیط زیست
دانلود مهندسی آب و هوا شناسی کشاورزی
دانلود مهندسی پزشکی
دانلود مهندسی صنایع
دانلود مهندسی نفت
دانلود مهندسی کامپیوتر
دانلود مهندسی موادومتالورژی
دانلود مهندسی شیمی
دانلود فناوری نانو
دانلود مهندسی هسته ای
دانلود مهندسی نساجی
دانلود مهندسی سیستمهای انرژی
دانلود مهندسی محیط زیست
دانلود مهندسی مکانیک و مکانیزاسیون کشاورزی
دانلود علوم باغبانی
دانلود علوم دامی
دانلود گیاه پزشکی
دانلود علوم و مهندسی صنایع غذایی
دانلود مجموعه چوب و جنگل
دانلود زراعت و اصلاح نباتات
دانلود مجموعه شیلات
دانلود مجموعه علوم مرتع آبخیز و بیابان
دانلود مدیریت پروژه
دانلود معماری
دانلود شهرسازی
دانلود پژوهش هنر
دانلود مرمت آثار و اشیای تاریخی
دانلود مرمت واحیای ابنیه و بناهای تاریخی
دانلود دامپزشکی
دانلود رشته امتحانی زبان فرانسه
دانلود رشته امتحانی زبان روسی
دانلود رشته امتحانی زبان آلمانی
دانلود رشته امتحانی زبان انگلیسی
دانلود رشته امتحانی زبان شناسی همگانی
دانلود رشته امتحانی فرهنگ وزبانهای باستانی

دفترچه های شماره دو

دانلود کلیه رشته های امتحانی گروه آزمایشی علوم انسانی (بجز رشته امتحانی زبان و ادبیات عرب)
دانلود گروه آزمایشی علوم انسانی ویژه زبان و ادبیات عرب
دانلود کلیه رشته های امتحانی گروه آزمایشی علوم پایه
دانلود کلیه رشته های امتحانی گروه آزمایشی فنی و مهندسی
دانلود کلیه رشته های امتحانی گروه آزمایشی کشاورزی و منابع طبیعی
دانلود کلیه رشته های امتحانی گروه آزمایشی هنر
دانلود کلیه رشته های امتحانی گروه آزمایشی دامپزشکی
دانلود گروه آزمایشی زبان ویژه رشته امتحانی زبان فرانسه
دانلود گروه آزمایشی زبان ویژه رشته امتحانی زبان روسی
دانلود گروه آزمایشی زبان ویژه رشته امتحانی زبان آلمانی
دانلود گروه آزمایشی زبان ویژه کد رشته های امتحانی ۲۸۰۴و ۲۸۰۵
دانلود گروه آزمایشی زبان ویژه رشته امتحانی فرهنگ و زبان های باستانی
دانلود زبان فرانسه و آلمانی

روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور

پیرو اطلاعیه مورخ ۵/۲/۱۳۹۵، بدین وسیله به اطلاع داوطلبانی که براساس کارنامه نتایج اولیه آزمون ورودی دوره دکتری «Ph.D» نیمه متمرکز سال ۱۳۹۵ مجاز به انتخاب رشته گردیده و اولویت های انتخابی خود را در پایگاه اطلاع رسانی این سازمان ثبت نموده اند، می رساند کارنامه نتیجه علمی داوطلبان بر اساس حدنصاب تعین شده از سوی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی در رشته های انتخابی آنان از پایگاه اطلاع رسانی این سازمان قابل مشاهده می باشد. لذا داوطلبانی که در کدرشته محل های انتخابی دارای حدنصاب نمره علمی لازم می باشند، می­توانندبا توجه به نکات زیر و براساس برنامه زمانی دانشگاه مربوط، با همراه داشتن مدارک لازم مطابق با مندرجات اطلاعیه هر یک از دانشگاهها و موسسات آموزش عالی (اطلاعیه دانشگاهها در لینکهای ذیل این اطلاعیه قابل دریافت است) درمراحل ارزیابی تخصصی شرکت نمایند.

۱- منحصراً داوطلبانی می توانند نسبت به مراجعه به دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی برای انجام ارزیابی تخصصی اقدام نمایند که کدرشته محل مربوطه را در فرم انتخاب رشته خود درج نموده و حد نصاب نمره تراز نهایی ارسالی توسط دانشگاهها را مطابق کارنامه کسب کرده باشند.
۲- داوطلبانی که براساس کارنامه منتشره در پایگاه اطلاع رسانی این سازمان در کدرشته محل های انتخابی (اعم از روزانه، نوبت دوم، پیام نور، غیرانتفاعی، پردیس خودگردان و بورسیه اعزام به خارج از کشور) دارای حدنصاب نمره علمی لازم می باشند، لازم است قبل از مراجعه برای مراحل ارزیابی تخصصیبه اطلاعیه دانشگاه ذیربط (در ذیل همین اطلاعیه) و همچنین وب سایت دانشگاه ذیربط مراجعه و براساس آن در مراحل ارزیابی تخصصیدانشگاه مربوط شرکت نمایند.
تذکر مهم: باتوجه به اینکه دراین مرحله نتیجه انتخاب رشته داوطلبان براساس حدنصاب اعلامی از طرف دانشگاهها و موسسات آموزش عالی مشخص شده است .لذا به هیچ عنوان به تقاضاهایی که در رابطه با افزایش کدرشته محل جدید و یا تقاضای انتخاب رشته واصل گردد ترتیب اثر داده نخواهد شد و داوطلبان در این­ خصوص تقاضایی ارائه ندهند.
۳- آن دسته از داوطلبانی که در مرحله ارزیابی تخصصی شرکت و در ردیف پذیرفته شدگان نهایی آزمون دوره دکتری (Ph.D) نیمه­متمرکز سال ۱۳۹۵ (اعم از دوره­های روزانه، نوبت دوم (شبانه)، پیام نور، غیر انتفاعی و یا پردیس خودگردان) قرار گیرند، مجاز به ثبت نام و شرکت در مرحله تکمیل ظرفیت آزمون دکتری سال ۹۵ (در صورت وجود) و همچنین آزمون دکتری سال ۱۳۹۶ نخواهند بود.
۴- با توجه به اعلام دفتر گسترش آموزش عالی یا مکاتبات واصله از موسسات آموزش عالی، تغییراتی در ظرفیتهای بعضی ازکدرشته محلها صورت گرفته است که پذیرش نهایی توسط دانشگاه باتوجه به ظرفیت نهایی صورت خواهد گرفت.
تبصره: کدرشته محل ۴۴۱۹ (رشته مهندسی منابع آب) از مجموعه امتحانی کد ۲۴۰۶ (مهندسی آب و هواشناسی کشاورزی)، در دوره بورس اعزام به خارج دانشگاه صنعتی امیرکبیر از ردیف رشته های مندرج در دفترچه راهنمای انتخاب رشته حذف شده و در آن پذیرش دانشجو صورت نخواهد گرفت.
۵- به اطلاع آن دسته از داوطلبان رشته امتحانی الهیات ( کد ۲۱۱۳) که در گرایش مدرسی معارف اسلامی حدنصاب لازم را کسب نموده اند، می رساند؛ از آنجا که شرط ورود داوطلبان متقاضی در کدرشته امتحانی مذکور به دانشگاه، علاوه بر کسب نمره علمی لازم توسط دانشگاه مربوط، احراز شرایط عمومی رشته مدرسی معارف اسلامی و نتیجه مصاحبه ای که توسط معاونت امور دفاتر،اساتید و مبلغان نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها انجام خواهد شد، می باشد، لذا این دسته از داوطلبان لازم است علاوه بر دارا بودن شرایط و ضوابط مندرج در دفترچه راهنمای ثبت نام و شرکت در آزمون مذکور (دفترچه شماره ۱)، پس از اعلام قبولی در مرحله ارزیابی تخصصی توسط دانشگاه و ارائه فرم تعهد، در زمان مقرر (محدوده زمانی ۱۲/۵/۹۵ لغایت ۲۰/۵/۹۵) برای طی مراحل پذیرش به سایت معاونت امور دفاتر، اساتید و مبلغان (به نشانی www.asatid.org) مراجعه و ضمن ثبت نام در این سامانه، منتظر اعلام زمان مصاحبه از سوی معاونت مذکور باشند. بدیهی است عدم ثبت نام در این سامانه به منزله انصراف از تحصیل در این رشته تلقی می گردد. در پایان لازم به ذکر است که درصورت قبولی (مشروط) فرد در دانشگاه، چنانچه نتیجه بررسی صلاحیت داوطلب از سوی معاونت فوق الذکر به صورت منفی اعلام گردد، قبولی مشروط وی در دانشگاه مربوط لغو خواهد شد.
۶- کلیه داوطلبانی که انتخاب رشته نموده اند، وضعیت علمی آنها در کارنامه در هریک از کدرشته محل های انتخابی منعکس گردیده است، چنانچه داوطلبان درخصوص کارنامه نتایج انتخاب رشته سوالاتی داشته باشند، لازم است حداکثر تا تاریخ ۲۰/۲/۹۵ منحصراً از طریق سیستم پاسخگویی اینترنتی در سایت سازمان تقاضای خود را ارسال نمایند. به تقاضاهایی که به نحو دیگری و یا بعد از تاریخ فوق ارسال گردد، پاسخ داده نخواهد شد.
۷- نظر به اینکه پذیرش نهایی براساس نمره مرحله ارزیابی تخصصی و نتیجه بررسی صلاحیت های عمومی صورت می گیرد، لذا آن دسته از داوطلبانی که بر اساس حدنصاب تعیین شده دانشگاه ها و مؤسسات به آن دانشگاه ها مراجعه نموده و پس از مرحله ارزیابی تخصصی، واجد شرایط هر یک از دانشگاه ها و مؤسسات قرار می گیرند، به عنوان پذیرفته شده مشروط تلقی
می شوند و لذا لازم است از تاریخ ۱۲/۵/۹۵ لغایت ۲۸/۵/۹۵ برای انجام بررسی صلاحیت های عمومی، نسبت به واریز مبلغ ۲۹۰۰۰۰ (دویست و نود هزار) ریال از طریق پرداخت الکترونیک در پایگاه اطلاع رسانی این سازمان عمل نموده و سپس نسبت به تکمیل فرم مشخصات بررسی صلاحیت های عمومی مندرج در آن پایگاه اطلاع رسانی اقدام و آن را از طریق سیستم اینترنتی به سازمان ارسال و کد پیگیری مربوط را دریافت نمایند. بدیهی است داوطلبانی که در این خصوص اقدام نکنند، از مراحل گزینش نهایی حذف خواهند شد.
۸- نتیجه نهایی پذیرفته شدگان توسط دانشگاهها و موسسات آموزش عالی اعلام خواهد شد.

مدارک لازم که داوطلبان دارای حدنصاب می بایست همراه خود داشته باشند:
۱- اصل مدرک کارشناسی ارشد (فوق لیسانس) یا کارنامه ریز نمرات .
تبصره – داوطلبانی که دانشجوی سال آخر دوره کارشناسی ارشد و یا دکتری حرفه ای بوده و حداکثر تا تاریخ ۳۱/۶/۹۵ فارغ التحصیل می شوند (اصل گواهی تأیید شده توسط دانشگاه یا مؤسسه آموزش عالی محل اخذ مدرک مطابق فرم مندرج در صفحه ۲۳ دفترچه راهنمای شرکت در آزمون مذکور و یا فرم مندرج در صفحه ۹۱ دفترچه راهنمای انتخاب رشته های تحصیلی).
۲- اصل مدرک کارشناسی (لیسانس) یا کارنامه ریز نمرات.
تبصره ۱- آن دسته از داوطلبانی که فارغ التحصیل دوره کارشناسی ناپیوسته می باشند علاوه بر اصل مدرک کارشناسی ناپیوسته می بایست اصل مدرک کاردانی را نیز ارائه نمایند.
تبصره ۲ – کسانی که به دلائلی قادر به ارائه اصل مدرک یا مدارک مندرج در بندهای ۱ و ۲ فوق نمی باشند، لازم است اصل گواهی تأیید شده توسط دانشگاه یا مؤسسه آموزش عالی محل اخذ مدرک را به همراه داشته باشند.
۳- اصل شناسنامه ویا کارت ملی برای تطبیق مشخصات شناسنامه ای معرفی شده با مشخصات اطلاعات ارسالی­از سوی این سازمان.
۴- اصل گواهی مبنی بر اینکه عضو هیات علمی «رسمی- قطعی» و یا «رسمی- آزمایشی» تابعه وزارت علوم، تحقیقات و فنآوری بوده که به تأیید بالاترین مقام مسئول نیز رسیده باشد، برای آن دسته از افرادی که از امتیاز مربی در این آزمون استفاده نموده اند.
۵- کلیه مستندات مربوط به­ سوابق ­علمی، آموزشی­ و­پژوهشی و تحقیقاتی مطابق مندرجات­ اطلاعیه دانشگاهها وموسسات آموزش عالی.
تذکر مهم :
داوطلبان گرامی ، درصورت مشاهده همزمانی آزمون کتبی یا مصاحبه در برخی از کدرشته محل های دانشگاهها و موسسات آموزش عالی ، از طریق مراجعه به سایت دانشگاه های مربوطه از تغییرات احتمالی برنامه زمانی آنها اطلاع حاصل نمایند.

پژوهشکده امام خمینی(س) و انقلاب اسلامی دریافت فایل اطلاعیه
پژوهشکده هواشناسی دریافت فایل اطلاعیه
پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله دریافت فایل اطلاعیه
پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی دریافت فایل اطلاعیه
پژوهشگاه دانش های بنیادی دریافت فایل اطلاعیه
پژوهشگاه رویان جهاد دانشگاهی – تهران دریافت فایل اطلاعیه
پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران دریافت فایل اطلاعیه
پژوهشگاه صنعت نفت دریافت فایل اطلاعیه
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی دریافت فایل اطلاعیه
پژوهشکده علوم و صنایع غذایی – مشهد دریافت فایل اطلاعیه
پژوهشگاه علوم و فنّاوری اطلاعات ایران دریافت فایل اطلاعیه
پژوهشگاه هوا فضا دریافت فایل اطلاعیه
پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فنّاوری دریافت فایل اطلاعیه
پژوهشگاه مواد و انرژی – مشکین دشت کرج دریافت فایل اطلاعیه
دانشکده اطلاعات هماهنگی های لازم از طریق دانشگاه صورت می پذیرد
دانشگاه اراک دریافت فایل اطلاعیه
دانشگاه ارومیه دریافت فایل اطلاعیه
دانشگاه اصفهان دریافت فایل اطلاعیه
دانشگاه الزهرا(س) (ویژه خواهران) – تهران دریافت فایل اطلاعیه
دانشگاه امام صادق (ع ) دریافت فایل اطلاعیه
دانشگاه ایلام دریافت فایل اطلاعیه
دانشگاه بجنورد دریافت فایل اطلاعیه
دانشگاه بناب دریافت فایل اطلاعیه
دانشگاه بوعلی سینا – همدان دریافت فایل اطلاعیه
دانشگاه بیرجند دریافت فایل اطلاعیه
دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره ) – قزوین دریافت فایل اطلاعیه
دانشگاه تبریز دریافت فایل اطلاعیه
دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فنّاوری پیشرفته کرمان دریافت فایل اطلاعیه
دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی – تهران دریافت فایل اطلاعیه
دانشگاه تربیت مدرس دریافت فایل اطلاعیه
دانشگاه تفرش دریافت فایل اطلاعیه
دانشگاه تهران دریافت فایل اطلاعیه
دانشگاه جامع امام حسین (ع ) – تهران دریافت فایل اطلاعیه
دانشگاه حکیم سبزواری – سبزوار دریافت فایل اطلاعیه
دانشگاه خلیج فارس – بوشهر دریافت فایل اطلاعیه
دانشگاه خوارزمی – تهران دریافت فایل اطلاعیه
دانشگاه دامغان دریافت فایل اطلاعیه
دانشگاه رازی – کرمانشاه دریافت فایل اطلاعیه
دانشگاه زابل دریافت فایل اطلاعیه
دانشگاه زنجان دریافت فایل اطلاعیه
دانشگاه سلمان فارسی – کازرون دریافت فایل اطلاعیه
دانشگاه سمنان دریافت فایل اطلاعیه
دانشگاه سیستان و بلوچستان – زاهدان دریافت فایل اطلاعیه
دانشگاه شاهد – تهران دریافت فایل اطلاعیه
دانشگاه صنعتی شاهرود دریافت فایل اطلاعیه
دانشگاه شهرکرد دریافت فایل اطلاعیه
دانشگاه شهید باهنر – کرمان دریافت فایل اطلاعیه
دانشگاه شهید بهشتی – تهران دریافت فایل اطلاعیه
دانشگاه شهید چمران – اهواز دریافت فایل اطلاعیه
دانشگاه شهید مدنی آذربایجان – تبریز دریافت فایل اطلاعیه
دانشگاه شهید مطهری- تهران دریافت فایل اطلاعیه
دانشگاه شیراز دریافت فایل اطلاعیه
دانشگاه صنعت نفت دریافت فایل اطلاعیه
دانشگاه صنعتی ارومیه دریافت فایل اطلاعیه
دانشگاه صنعتی اصفهان دریافت فایل اطلاعیه
دانشگاه صنعتی امیرکبیر – تهران دریافت فایل اطلاعیه
دانشگاه صنعتی بابل دریافت فایل اطلاعیه
دانشگاه صنعتی بیرجند دریافت فایل اطلاعیه
دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی – تهران دریافت فایل اطلاعیه
دانشگاه صنعتی سهند – تبریز دریافت فایل اطلاعیه
دانشگاه صنعتی شریف – تهران دریافت فایل اطلاعیه
دانشگاه صنعتی شیراز دریافت فایل اطلاعیه
دانشگاه صنعتی مالک اشتر دریافت فایل اطلاعیه
دانشگاه علامه طباطبایی – تهران دریافت فایل اطلاعیه
دانشگاه علم و صنعت ایران – تهران دریافت فایل اطلاعیه
دانشگاه علوم انتظامی امین – نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران دریافت فایل اطلاعیه
دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار دریافت فایل اطلاعیه
دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری دادگستری دریافت فایل راهنما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی رامین – ملاثانی اهواز دریافت فایل اطلاعیه
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری دریافت فایل اطلاعیه
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان دریافت فایل اطلاعیه
دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم – سازمان اوقاف و امور خیریه – قم دریافت فایل اطلاعیه
دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر دریافت فایل اطلاعیه
دانشگاه فردوسی مشهد دریافت فایل اطلاعیه
دانشگاه قم دریافت فایل اطلاعیه
دانشگاه کاشان دریافت فایل اطلاعیه
دانشگاه کردستان – سنندج دریافت فایل اطلاعیه
دانشگاه کوثر (ویژه خواهران) – بجنورد دریافت فایل اطلاعیه
دانشگاه گلستان – گرگان دریافت فایل اطلاعیه
دانشگاه گیلان – رشت دریافت فایل اطلاعیه
دانشگاه لرستان – خرم آباد دریافت فایل اطلاعیه
دانشگاه مازندران – بابلسر دریافت فایل اطلاعیه
دانشگاه محقق اردبیلی – اردبیل دریافت فایل اطلاعیه
دانشگاه غیر انتفاعی مذاهب اسلامی دریافت فایل اطلاعیه
دانشگاه مراغه دریافت فایل اطلاعیه
دانشگاه ملایر دریافت فایل اطلاعیه
دانشگاه هرمزگان – بندر عباس دریافت فایل اطلاعیه
دانشگاه هنر اسلامی تبریز دریافت فایل اطلاعیه
دانشگاه هنر اصفهان دریافت فایل اطلاعیه
دانشگاه هنر دریافت فایل اطلاعیه
دانشگاه ولی عصر(عج) – رفسنجان دریافت فایل اطلاعیه
دانشگاه یاسوج دریافت فایل اطلاعیه
دانشگاه یزد دریافت فایل اطلاعیه
سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران دریافت فایل اطلاعیه
دانشگاه آیت اله حایری – میبد دریافت فایل اطلاعیه
دانشگاه گنبد دریافت فایل اطلاعیه
مجتمع آموزش عالی گناباد دریافت فایل اطلاعیه
مرکز تحصیلات تکمیلی در علوم پایه – زنجان دریافت فایل اطلاعیه
موسسه پژوهشی علوم و فنّاوری رنگ و پوشش – تهران دریافت فایل اطلاعیه
موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی دریافت فایل اطلاعیه
مجتمع آموزش عالی فاطمیه نهاوند (ویژه خواهران) دریافت فایل اطلاعیه
پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی ایران – کرج دریافت فایل اطلاعیه
دانشگاه پیام نور دریافت فایل اطلاعیه
دانشکده غیر انتفاعی اصول الدین دریافت فایل اطلاعیه
دانشگاه غیر انتفاعی ادیان و مذاهب – قم دریافت فایل اطلاعیه
دانشگاه غیر انتفاعی باقرالعلوم(ع ) – قم دریافت فایل اطلاعیه
دانشگاه غیر انتفاعی شمال – آمل دریافت فایل اطلاعیه
دانشگاه غیر انتفاعی شیخ بهایی – اصفهان دریافت فایل اطلاعیه
دانشگاه غیر انتفاعی علم و فرهنگ – تهران دریافت فایل اطلاعیه
دانشگاه غیر انتفاعی علوم و فنون مازندران – بابل دریافت فایل اطلاعیه
دانشگاه غیر انتفاعی قرآن وحدیث – قم دریافت فایل اطلاعیه
دانشگاه غیر انتفاعی مفید – قم دریافت فایل اطلاعیه
دانشگاه غیر انتفاعی امیر المومنین(ع) – اهواز دریافت فایل اطلاعیه
موسسه غیر انتفاعی خاتم – تهران دریافت فایل اطلاعیه
دانشگاه غیر انتفاعی صنعتی سجاد – مشهد دریافت فایل اطلاعیه
دانشگاه غیر انتفاعی عدالت دریافت فایل اطلاعیه
دانشگاه غیردولتی علوم و فنون مازندران دریافت فایل اطلاعیه

روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور

بدین‌وسیله به اطلاع داوطلبانی که با توجه به کارنامه منتشره معرفی گردیده‌اند و حد نصاب نمره علمی لازم را برای انجام مراحل ارزیابی تخصصی توسط دانشگاهها در آزمون ورودی دوره دکتری «Ph.D» نیمه‌متمرکز سال ۱۳۹۵ کسب نموده‌اند، می‌رساند که به منظور انجام مراحل ارزیابی تخصصی (مصاحبه، آزمون کتبی و…)، اخذ تعهد و اعلام نتایج نهایی داوطلبان، نکات و مواردی به شرح ذیل به صورت مکتوب به دانشگاهها و موسسات آموزش عالی اعلام شده است که موارد برای اطلاع اعلام می‌گردد.

۱- منحصراً داوطلبانی می‌توانستند نسبت به مراجعه به دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی برای انجام ارزیابی تخصصی (آزمون کتبی، مصاحبه و … ) اقدام نمایند که با توجه به کارنامه نتایج انتخاب رشته در کدرشته محل مربوطه حدنصاب نمره علمی لازم را کسب نموده باشند.

۲- با توجه به اعلام رشته محل‌های جدید از سوی برخی از دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی پذیرنده، کدرشته محل‌های مربوط، از سوی این سازمان در فرم انتخاب رشته برای کلیه داوطلبان واجد شرایط اعمال و به اولویت‌های انتخابی آنان اضافه و سپس نتیجه و وضعیت علمی آنان در این رشته محلها در کارنامه این داوطلبان مشخص شده و به آنها از طریق پیامک اطلاع‌رسانی گردید. ضمناً افرادی که حدنصاب نمره علمی لازم در این کدرشته محل‌ها را دارا می‌باشند در صورت تمایل می‌بایست با هماهنگی دانشگاه و یا موسسه مربوط در مراحل ارزیابی تخصصی شرکت نمایند. لازم به توضیح است فهرست این رشته محلها طی اطلاعیه‌های مورخ ۹۵/۲/۲۶ و ۹۵/۳/۱۲در سایت این سازمان درج گردیده است.

۳- کلیه قوانین، مقررات و سهمیه‌های مصوب مراجع قانونی (مجلس شورای اسلامی، شورای انقلاب فرهنگی) و امتیازات مربوط به سهمیه‌های رزمندگان و ایثارگران مطابق با ضوابط (مندرج در شیوه‌نامه ارسالی به دانشگاهها و همچنین دفترچه‌های آزمون فوق‌الذکر) رأساً توسط دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی کنترل و اعمال خواهد شد.

۴- در رابطه با امتیازات مربوط به سهمیه مربی، و همچنین مطابقت رشته فارغ‌التحصیلی مقطع کارشناسی ارشد با رشته امتحانی (براساس مندرجات دفترچه راهنما) و رعایت تاریخ فارغ‌التحصیلی (حداکثر ۳۱/۶/۹۵) می‌بایست توسط دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی کنترلهای لازم به عمل آید. ضمناً داوطلبان نیز موظف به رعایت این ضوابط بوده‌اند در غیر اینصورت مطابق ضوابط و مقررات نسبت به لغو قبولی داوطلب در هر مرحله‌ای از تحصیل اقدام خواهد شد.

۵- ازآنجا که تعیین تکلیف داوطلبان واجد شرایط علمی متقاضی "بورس اعزام به خارج" زمان‌بر خواهد بود. لذا چنانچه داوطلبانی علاوه بر دوره‌‌های "بورس اعزام به خارج" در مرحله ارزیابی تخصصی سایر دوره‌های دانشگاهها اعم از روزانه، نوبت دوم، غیرانتفاعی و یا پردیس خودگردان که دارای حدنصاب بودند، شرکت نموده ‌و دارای شرایط علمی لازم از نظر دانشگاه‌ یا دانشگاهای مربوط برای دوره بورس اعزام به خارج و دوره غیر از بورس ‌باشند، مشخصات این داوطلبان بایستی هم برای دوره بورس اعزام به خارج (کدرشته محل مربوط) و هم دریکی ازسایر دوره‌های دیگر که واجد شرایط و نمره لازم در آن می‌باشند به عنوان قبول مشروط اعلام گردد.

۶- داوطلبانی که در مراحل ارزیابی تخصصی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی شرکت نموده و از نظر دانشگاه مربوط دارای شرایط علمی لازم (قبول مشروط) تلقی شده‌اند باتوجه به تماس گرفته شده از سوی موسسات مربوط منحصراً می‌بایست از تاریخ ۹۵/۵/۲ تا ۹۵/۵/۱۱ برای تکمیل و ارائه فرم تعهد به دانشگاه ذیربط (ارائه فرم تعهد منحصراً بایستی به یک دانشگاه داده شود) مراجعه نمایند بدیهی است اخذ هرگونه تعهد قبل از بازه زمانی فوق فاقد وجاهت قانونی و غیرمعتبر تلقی می‌گردد.

تبصره: دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی در بازه زمانی هفته آخرتیرماه ۹۵ نسبت به اطلاع‌رسانی لازم به داوطلبان و به طریق مقتضی (تلفن، سایت، پیامک و…) اقدام خواهند نمود.

۷- مطابق برنامه زمانی تنظیم‌شده، دانشگاهها و موسسات آموزش عالی از تاریخ ۹۵/۵/۱۲ تا ۹۵/۵/۲۰ اسامی داوطلبان واجد شرایط علمی لازم (تکمیل کنندگان فرم تعهد و قبول مشروط) را از طریق پرتال به سازمان سنجش آموزش کشور اعلام می‌نمایند. (بدیهی است پس از اعلام نام داوطلب در پرتال سازمان توسط یک دانشگاه امکان ثبت قبولی وی برای هیچ موسسه دیگری وجود نخواهد داشت)

توجه: داوطلبانی که فرم تعهد را در دانشگاهی تکمیل نموده‌اند لازم است مطابق با توضیحات مندرج در فرم تعهد نسبت به تکمیل فرم صلاحیتهای عمومی در تاریخ مقرر اقدام نمایند.

۸- باتوجه به اینکه شرایط شرکت در مراحل ارزیابی برای داوطلبان در بیش از یک موسسه آموزش عالی وجود داشته است، لذا برای دانشگاهها و موسسات آموزش عالی شرایطی فراهم شده است که بتوانند از داوطلبان ذخیره در بازه زمانی ۹۵/۵/۲۳ تا ۹۵/۵/۲۸ برای اخذ و ارائه فرم تعهد دعوت نمایند.

۹- با توجه به اعلام دفتر گسترش آموزش عالی یا مکاتبات انجام‌شده از سوی موسسات، تغییراتی در ظرفیتهای بعضی ازکدرشته‌محلها صورت گرفته است که مراتب متعاقباً از طریق سازمان اعلام خواهد شد.

۱۰- اعلام نتیجه نهایی (پذیرفتگان مشروط) به داوطلبان، توسط دانشگاهها و موسسات آموزش عالی صورت خواهد گرفت و از طریق این سازمان نخواهد بود.

۱۱- آن ‌دسته از داوطلبانی که در مرحله ارزیابی تخصصی شرکت و در ردیف پذیرفتگان نهایی آزمون دوره دکتری (Ph.D) نیمه متمرکز سال ۱۳۹۵ (اعم از دوره های روزانه، نوبت دوم (شبانه)، پیام نور، غیر انتفاعی و یا پردیس خودگردان) قرار گیرند، مطابق ضوابط مجاز به شرکت در مرحله تکمیل ظرفیت آزمون دکتری سال ۹۵ (در صورت وجود) و همچنین ثبت‌نام و شرکت در آزمون دکتری سال ۱۳۹۶ نخواهند بود.

روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور