اولین همایش ملی معماری و شهرسازی (اندیشه،نظریه ها و روش ها)

اولین همایش ملی معماری و شهرسازی (اندیشه،نظریه ها و روش ها)اولین همایش ملی معماری و شهرسازی (اندیشه،نظریه ها و روش ها)
اولین همایش ملی معماری و شهرسازی (اندیشه،نظریه ها و روش ها) توسط دانشگاه-آزاد-اسلامی-واحد-ملایر در شهر ملایر برگزار می شود.

اولین کنفرانس بین المللی و هشتمین کنفرانس ملی برنامه ریزی و مدیریت شهری

اولین کنفرانس بین المللی و هشتمین کنفرانس ملی برنامه ریزی و مدیریت شهریاولین کنفرانس بین المللی و هشتمین کنفرانس ملی برنامه ریزی و مدیریت شهری
اولین کنفرانس بین المللی و هشتمین کنفرانس ملی برنامه ریزی و مدیریت شهری توسط شورای-اسلامی-شهر-مشهد–دانشگاه-فردوسی-مشهد–شهرداری-و-مرکز-پژوهش-های-شورای-اسلامی-شهر-مشهد در شهر مشهد برگزار می شود.

دومین کنفرانس ملی رویه های بتنی

دومین کنفرانس ملی رویه های بتنیدومین کنفرانس ملی رویه های بتنی
دومین کنفرانس ملی رویه های بتنی توسط انجمن-بتن-ایران در شهر تهران برگزار می شود.

سومین همایش ملی باستان شناسی ایران

سومین همایش ملی باستان شناسی ایرانسومین همایش ملی باستان شناسی ایران
سومین همایش ملی باستان شناسی ایران توسط دانشگاه-بیرجند در شهر تهران–تالار-همایش-های-دانشگاه-پیام-نور برگزار می شود.

دفترچه سوالات آزمون ورودی دکتری (نیمه متمرکز) داخل سال ۱۳۹۴

ضمن آرزوی توفیق برای داوطلبان شرکت کننده در آزمون ورودی دکتری (نیمه متمرکز) داخل سال ۹۴، به اطلاع می رساند سؤالات هریک از رشته های امتحانی در سایت سازمان قرار داده شد که از طریق لینک های زیر قابل دریافت است:

دانلودجغرافیای سیاسی
دانلودجغرافیا و برنامه ریزی شهری
دانلودجغرافیا و برنامه ریزی روستایی
دانلودژئومورفولوژی
دانلودآب و هوا شناسی
دانلودعلوم اقتصادی
دانلودتاریخ – تاریخ اسلام
دانلودتاریخ – تاریخ ایران بعد از اسلام
دانلودتاریخ – تاریخ ایران قبل از اسلام
دانلودعلوم اجتماعی
دانلودجمعیت شناسی
دانلودمددکاری اجتماعی
دانلودحقوق عمومی
دانلودحقوق جزا و جرم شناسی
دانلودحقوق بین الملل عمومی
دانلودحقوق خصوصی
دانلود مجموعه علوم سیاسی
دانلودمجموعه مدیریت
دانلودحسابداری
دانلودعلم اطلاعات و دانش شناسی
دانلودفلسفه
دانلودفلسفه تعلیم و تربیت
دانلودبرنامه ریزی درسی
دانلودمدیریت آموزشی
دانلودروان شناسی تربیتی
دانلودتکنولوژی آموزشی
دانلودآموزش عالی
دانلودروان شناسی و آموزش کودکان استثنائی
دانلودمشاوره
دانلودعلوم ارتباطات
دانلودسنجش واندازه گیری
دانلودروان شناسی
دانلودباستان شناسی
دانلودمحیط زیست – برنامه ریزی
دانلودکارآفرینی
دانلودآینده پژوهی
دانلودالهیات – علوم قران و حدیث
دانلودالهیات – فقه و مبانی حقوق اسلامی
دانلودالهیات – ادیان و عرفان
دانلودالهیات – تاریخ و تمدن ملل اسلامی
دانلودکلام
دانلودفقه شافعی
دانلودمدیریت قراردادهای بین المللی نفت وگاز
دانلودحقوق نفت وگاز
دانلوداقتصادنفت وگاز
دانلودسنجش ازدور و سامانه اطلاعات جغرافیایی
دانلودمالی
دانلودمطالعات زنان
دانلودمدرسی معارف اسلامی
دانلودتربیت بدنی – مدیریت ورزشی
دانلودتربیت بدنی – فیزیولوژی ورزشی
دانلودتربیت بدنی – آسیب شناسی ورزشی
دانلودتربیت بدنی – رفتار حرکتی
دانلودتربیت بدنی – بیومکانیک ورزشی
دانلودزمین شناسی فسیل شناسی و چینه شناسی
دانلودزمین شناسی سنگ شناسی رسوبی
دانلودزمین شناسی – آب شناسی
دانلودزمین شناسی مهندسی
دانلودزمین شناسی زیست محیطی
دانلودزمین شناسی پترولوژی
دانلودزمین شناسی اقتصادی
دانلودزمین شناسی تکتونیک
دانلودشیمی -شیمی فیزیک
دانلودشیمی -شیمی الی
دانلودشیمی -شیمی تجزیه
دانلودشیمی -شیمی معدنی
دانلودشیمی -شیمی کاربردی
دانلودفیتوشیمی
دانلودهواشناسی
دانلودزیست شناسی – فیزیولوژی گیاهی
دانلودزیست شناسی – سیستماتیک و بوم شناسی گیاهی
دانلودزیست شناسی – سلولی و تکوینی گیاهی
دانلودعلوم جانوری – فیزیولوژی جانوری
دانلودعلوم جانوری – بیوسیستماتیک جانوری
دانلودعلوم جانوری – تکوینی
دانلودزیست شناسی – سلولی و مولکولی
دانلودبیوشیمی
دانلودزیست شناسی – ژنتیک مولکولی
دانلودزیست شناسی – میکروبیولوژی
دانلودبیوفیزیک
دانلودزیست فناوری میکروبی
دانلودآمار
دانلودریاضی محض
دانلودریاضی کاربردی
دانلودفیزیک دریا
دانلودزیست شناسی دریا
دانلودعلوم و فناوری نانو – نانوفیزیک
دانلودفیزیک
دانلودفوتونیک
دانلودژئوفیزیک – لرزه شناسی
دانلودژئوفیزیک – زلزله شناسی
دانلودژئوفیزیک – الکترومغناطیس
دانلودژئوفیزیک – گرانی سنجی
دانلودعلوم و فناوری نانو – نانوشیمی
دانلودریززیست فناوری
دانلودبیوانفورماتیک
دانلودعلوم کامپیوتر
دانلودعلوم شناختی
دانلودمجموعه مهندسی برق – الکترونیک
دانلودمجموعه مهندسی برق – مخابرات(میدان)
دانلودمجموعه مهندسی برق – مخابرات(سیستم)
دانلودمجموعه مهندسی برق – قدرت
دانلودمجموعه مهندسی برق – کنترل
دانلودمجموعه مهندسی برق – هوش و رباتیک
دانلودمجموعه مهندسی عمران – سازه
دانلودمجموعه مهندسی عمران – زلزله
دانلودمجموعه مهندسی عمران – ژئوتکنیک
دانلودمجموعه مهندسی عمران – مهندسی آب و سازه های هیدرولیکی
دانلودمجموعه مهندسی عمران – راه و ترابری
دانلودمجموعه مهندسی عمران – سواحل ، بنادر و سازه های دریایی
دانلودمجموعه مهندسی عمران – مدیریت منابع آب
دانلودمجموعه مهندسی عمران – حمل و نقل
دانلودمجموعه مهندسی عمران – مدیریت ساخت
دانلودمجموعه مهندسی عمران – محیط زیست
دانلودمهندسی عمران نقشه برداری – ژئودزی
دانلودمهندسی عمران نقشه برداری – فتوگرامتری
دانلودمهندسی عمران نقشه برداری – سنجش از دور
دانلودمهندسی عمران نقشه برداری – سیستم اطلاعات جغرافیایی(GIS)
دانلودمهندسی مکانیک – ساخت و تولید
دانلودمهندسی مکانیک – مکانیک جامدات
دانلودمهندسی مکانیک – دینامیک ، کنترل و ارتعاشات
دانلودمهندسی مکانیک – تبدیل انرژی
دانلودمهندسی مکانیک – طراحی سیستم های دینامیکی خودرو
دانلودمهندسی مکانیک – قوای محرکه
دانلودمهندسی مکانیک – سازه و بدنه
دانلودمهندسی راه آهن – ماشین های ریلی
دانلودمهندسی دریا
دانلودمهندسی هوافضا – آئرودینامیک
دانلودمهندسی هوافضا – جلوبرندگی
دانلودمهندسی هوافضا – سازه
دانلودمهندسی هوافضا – دینامیک پرواز و کنترل
دانلودمهندسی معدن – اکتشاف
دانلودمهندسی معدن – استخراج
دانلودمهندسی معدن – فرآوری مواد معدنی
دانلودمهندسی معدن – مکانیک سنگ
دانلودمهندسی پلیمر – پلیمر
دانلودمهندسی پلیمر – رنگ
دانلودمهندسی محیط زیست
دانلودمهندسی محیطزیست – آب و فاضلاب
دانلودمهندسی محیط زیست – مواد زائدجامد
دانلودمهندسی محیطزیست – آلودگی هوا
دانلودمهندسی پزشکی – بیوالکتریک
دانلودمهندسی پزشکی – بیومکانیک
دانلودمهندسی پزشکی – بیومتریال
دانلودمجموعه مهندسی صنایع
دانلودمهندسی نفت -مخازن
دانلودمهندسی کامپیوتر – نرم افزار
دانلودمهندسی کامپیوتر – معماری سیستم های کامپیوتری
دانلودمهندسی کامپیوتر -هوش مصنوعی
دانلودمهندسی موادومتالورژی
دانلودمهندسی شیمی
دانلودمهندسی شیمی – پلیمر
دانلودمهندسی شیمی – بیوتکنولوژی
دانلودفناوری نانو – نانو مواد
دانلودفناوری نانو – نانو الکتریک
دانلودمهندسی هسته ای – کاربرد پرتوها
دانلودمهندسی هسته ای – راکتور
دانلودمهندسی هسته ای – پرتوپزشکی
دانلودمهندسی هسته ای – گداخت
دانلودمهندسی نساجی – تکنولوژی نساجی
دانلودمهندسی نساجی – شیمی نساجی و علوم الیاف
دانلودمهندسی فناوری اطلاعات
دانلودمهندسی سیستمهای انرژی
دانلود
محیط زیست – آلودگی های محیط زیست
دانلودمحیط زیست – تنوع زیستی
دانلودمحیط زیست – آمایش محیط زیست
دانلودمهندسی مکانیک بیوسیستم
دانلودمکانیزاسیون کشاورزی
دانلودعلوم باغبانی – سبزی و اصلاح سبزی
دانلودعلوم باغبانی – میوه و اصلاح درختان میوه
دانلودعلوم باغبانی – گیاهان زینتی
دانلودعلوم باغبانی – گیاهان دارویی و اصلاح گیاهان دارویی
دانلودعلوم باغبانی – بیوتکنولوژی
دانلودعلوم وصنایع غذایی – تکنولوژی مواد غذایی
دانلودعلوم وصنایع غذایی – میکروبیولوژی مواد غذایی
دانلودعلوم وصنایع غذایی – شیمی مواد غذایی
دانلودعلوم وصنایع غذایی – مواد و طراحی صنایع غذایی
دانلودمهندسی اقتصادکشاورزی
دانلودفرآورده های چندسازه چوب
دانلودصنایع خمیر و کاغذ
دانلودعلوم خاک – بیولوژی و تکنولوژی خاک
دانلودعلوم خاک – فیزیک و حفاظت خاک
دانلودعلوم خاک – پیدایش و رده بندی
دانلودعلوم خاک – شیمی و حاصلخیزی
دانلودفیزیولوژی دام
دانلودتغذیه دام
دانلوداصلاح نژاد دام
دانلودآبیاری و زهکشی
دانلودسازه های آبی
دانلودمهندسی منابع آب
دانلودهواشناسی کشاورزی
دانلوداصلاح نباتات
دانلودزراعت
دانلودعلوم علف های هرز
دانلودبیوتکنولوژی کشاورزی
دانلودبوم شناسی زراعی
دانلودترویج وآموزش کشاورزی
دانلودتوسعه کشاورزی
دانلودحشره شناسی کشاورزی
دانلودبیماری شناسی گیاهی
دانلودعلوم جنگل – جنگل داری و مسائل اقتصادی
دانلودعلوم جنگل – مهندسی جنگل
دانلودعلوم جنگل – جنگل شناسی
دانلودتکثیر و پرورش آبزیان
دانلودشیلات – عمل آوری
دانلودشیلات – تولید و بهره برداری
دانلودعلوم مرتع
دانلودبیابان زدایی
دانلودعلوم و مهندسی آبخیزداری
دانلودکشاورزی هسته ای
دانلودعلوم طیور
دانلودبیولوژی و آناتومی چوب
دانلودمدیریت پروژه وساخت
دانلودمعماری
دانلودشهرسازی-برنامه ریزی و طراحی و مدیریت
دانلودپژوهش هنرتاریخ تطبیقی وتحلیلی هنر
دانلودمرمت – مرمت آثار و اشیای فرهنگی و تاریخی
دانلودمرمت – مرمت واحیای بناها و بافت های تاریخی
دانلودجراحی دامپزشکی
دانلودمامائی وبیماریهای تولیدمثل دام
دانلودبیماریهای داخلی دام های کوچک
دانلودبیماریهای داخلی دام های بزرگ
دانلودکلینیکال پاتولوژی دامپزشکی
دانلودپاتولوژی دامپزشکی
دانلودبهداشت وبیماریهای طیور
دانلودبیوشیمی
دانلودبهداشت آبزیان
دانلودبهداشت موادغذایی
دانلودبهداشت خوراک دام
دانلوداپیدمیولوژی
دانلودانگل شناسی دامپزشکی
دانلودباکتری شناسی
دانلودویروس شناسی
دانلودایمنی شناسی
دانلودبیوتکنولوژی
دانلودفناوری تولید مثل در دامپزشکی
دانلودفارماکولوژی دامپزشکی
دانلودفیزیولوژی
دانلودآناتومی و جنین شناسی مقایسه ای دامپزشکی
دانلودبافت شناسی مقایسه ای
دانلودزبان وادبیات فارسی
دانلودزبان وادبیات عرب
دانلودآموزش زبان فرانسه
دانلودزبان فرانسه – ادبیات
دانلودآموزش زبان روسی
دانلودآموزش زبان آلمانی
دانلودآموزش زبان انگلیسی
دانلودزبان وادبیات انگلیسی
دانلودترجمه
دانلودزبان شناسی همگانی
دانلودفرهنگ وزبانهای باستانی

دفترچه های شماره دو

دانلودکلیه رشته های امتحانی گروه آزمایشی علوم پایه
دانلودکلیه رشته های گروه آزمایشی فنی-مهندسی
دانلودکلیه رشته های گروه آزمایشی علوم انسانی
دانلودکلیه رشته های گروه آزمایشی کشاورزی و منابع طبیعی
دانلودکلیه رشته های گروه آزمایشی هنر
دانلودکلیه رشته های گروه آزمایشی دامپزشکی
دانلودگروه آزمایشی زبان – کدرشته ۲۸۰۱ و ۲۸۱۱
دانلودگروه آزمایشی زبان عربی – ویژه کدرشته ۲۸۰۲
دانلودگروه آزمایشی زبان فرانسه – ویژه کدرشته ۲۸۰۳ ۲۸۰۴
دانلودگروه آزمایشی زبان روسی – ویژه کدرشته ۲۸۰۵
دانلودگروه آزمایشی زبان آلمانی – ویژه کدرشته ۲۸۰۶
دانلودگروه آزمایشی زبان – کد رشته های ۲۸۰۷ و ۲۸۰۸ و ۲۸۰۹ و ۲۸۱۰

روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور

اطلاعیه سازمان سنجش آموزش کشور در خصوص برخی تغییرات ایجاد شده در جداول رشته های امتحانی آزمون ورودی دوره های دکتری (Ph.D) سال ۱۳۹۵

پیرو اطلاعیه مورخ ۹۴/۵/۱۶ این سازمان، درخصوص نحوه، زمان ثبت نام و همچنین جداول رشته ها و مواد امتحانی آزمون ورودی دوره های دکتری (Ph.D) سال۱۳۹۵باتوجه به مصوبه شورای برنامه ریزی و نظارت بر آزمون ورودی دکتری، اصلاحات زیر در جدول رشته ها و مواد امتحانی آزمون ورودی دوره های دکتری (Ph.D) سال ۱۳۹۵ صورت پذیرفته است:

۱- رشته مطالعات زنان از مجموعه رشته های پذیرنده رشته حقوق (کد ۲۱۰۵) حذف و رشته های مرتبط شامل: فقه و حقوق خانواده، جامعه شناسی و روان شناسی نیز از کد ۲۱۰۵ حذف‌شده است.

۲- عنوان رشته امتحانی ۲۱۰۸ به حسابداری تغییر می یابد و رشته مالی از کد ۲۱۰۸ (حسابداری) حذف و به کد ۲۱۰۷ (مدیریت) منتقل‌ می شود و رشته های مرتبط در رشته امتحانی حسابداری نیز به شرح «حسابداری، تمامی گرایش های مدیریت، تمامی گرایش های اقتصاد، مدیریت مالی و علوم مالی» اصلاح‌شده است.

۳- در رشته مدیریت کد ۲۱۰۷ اصلاحات زیر در رشته های پذیرنده انجام‌شده است:

– رشته های «مدیریت سازمان های دولتی» و «مالی» به کد ۲۱۰۷ اضافه‌شده است.

– عنوان رشته مدیریت گردشگری به «گردشگری» اصلاح‌شده است.

– رشته مدیریت به «مدیریت صنعتی» اصلاح‌شده است.

۴- در رشته زبان و ادبیات فارسی کد ۲۱۱۸ رشته مرتبط زبان و ادبیات فارسی گرایش ادبیات مقاومت به «ادبیات پایداری» اصلاح‌شده است.

۵- در رشته علوم و مهندسی صنایع غذایی کد ۲۴۰۳ درس امتحانی «شیمی و تجزیه مواد غذایی» به «شیمی مواد غذایی و تجزیه مواد غذایی» اصلاح‌شده است.

۶- در رشته پژوهش هنر کد ۲۵۰۴ درس امتحانی «فلسفه هنر» از مواد آزمون این رشته حذف‌شده است.

۷- رشته «بهداشت آبزیان» به رشته های مرتبط گروه دامپزشکی (کد ۲۷۰۱) اضافه‌شده است

روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور

شیوه نامه اجرایی آیین نامه آزمون ورودی دکتری (Ph.D) سال ۱۳۹۵ به دانشگاهها ابلاغ گردید

برای دریافت شیوه نامه اینجا را کلیک نمایید برای دریافت آیین نامه اینجا را کلیک نمایید

روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور

دفترچه سوالات آزمون دکتری سال ۱۳۹۵

ضمن آرزوی توفیق برای داوطلبان شرکت کننده در آزمون ورودی دکتری (نیمه متمرکز) داخل سال ۹۵، به اطلاع می رساند سؤالات هریک از رشته های امتحانی در سایت سازمان قرار داده شد که از طریق لینک های زیر قابل دریافت است:

دانلودعلوم جغرافیایی
دانلودعلوم اقتصادی
دانلودعلوم تاریخی
دانلودمدیریت
دانلودحسابداری
دانلودحقوق
دانلودزبان و ادبیات فارسی
دانلودعلم اطلاعات و دانش شناسی
دانلودفلسفه
دانلودعلوم اجتماعی و مددکاری
دانلودعلوم تربیتی
دانلودزبان وادبیات عرب
دانلودعلوم سیاسی
دانلودمشاوره
دانلودروانشناسی
دانلودعلوم ارتباطات
دانلودباستان شناسی
دانلودمحیط زیست – برنامه ریزی
دانلودالهیات
دانلودعلوم زمین
دانلودتربیت بدنی
دانلودشیمی
دانلودهواشناسی
دانلودعلوم جانوری
دانلودعلوم گیاهی
دانلودعلوم سلولی و مولکولی
دانلودآمار
دانلودعلوم ریاضی
دانلودفیزیک
دانلودژئوفیزیک
دانلوداقتصاد توسعه و آموزش کشاورزی
دانلودعلوم خاک
دانلودعلوم کامپیوتر
دانلودعلوم شناختی
دانلود مهندسی برق
دانلود مهندسی عمران
دانلودمهندسی نقشه برداری
دانلودمهندسی مکانیک
دانلودمهندسی دریا
دانلودمهندسی هوافضا
دانلودمهندسی معدن
دانلودمهندسی پلیمر
دانلود محیط زیست
دانلودمهندسی آب و هوا شناسی کشاورزی
دانلودمهندسی پزشکی
دانلود مهندسی صنایع
دانلودمهندسی نفت
دانلودمهندسی کامپیوتر
دانلودمهندسی موادومتالورژی
دانلودمهندسی شیمی
دانلودفناوری نانو
دانلودمهندسی هسته ای
دانلودمهندسی نساجی
دانلودمهندسی سیستمهای انرژی
دانلودمهندسی محیط زیست
دانلودمهندسی مکانیک و مکانیزاسیون کشاورزی
دانلودعلوم باغبانی
دانلودعلوم دامی
دانلودگیاه پزشکی
دانلودعلوم و مهندسی صنایع غذایی
دانلودمجموعه چوب و جنگل
دانلودزراعت و اصلاح نباتات
دانلودمجموعه شیلات
دانلودمجموعه علوم مرتع آبخیز و بیابان
دانلودمدیریت پروژه
دانلودمعماری
دانلودشهرسازی
دانلودپژوهش هنر
دانلود مرمت آثار و اشیای تاریخی
دانلودمرمت واحیای ابنیه و بناهای تاریخی
دانلود دامپزشکی
دانلودرشته امتحانی زبان فرانسه
دانلودرشته امتحانی زبان روسی
دانلود رشته امتحانی زبان آلمانی
دانلودرشته امتحانی زبان انگلیسی
دانلودرشته امتحانی زبان شناسی همگانی
دانلودرشته امتحانی فرهنگ وزبانهای باستانی

دفترچه های شماره دو

دانلودکلیه رشته های امتحانی گروه آزمایشی علوم انسانی (بجز رشته امتحانی زبان و ادبیات عرب)
دانلود گروه آزمایشی علوم انسانی ویژه زبان و ادبیات عرب
دانلودکلیه رشته های امتحانی گروه آزمایشی علوم پایه
دانلودکلیه رشته های امتحانی گروه آزمایشی فنی و مهندسی
دانلودکلیه رشته های امتحانی گروه آزمایشی کشاورزی و منابع طبیعی
دانلودکلیه رشته های امتحانی گروه آزمایشی هنر
دانلودکلیه رشته های امتحانی گروه آزمایشی دامپزشکی
دانلودگروه آزمایشی زبان ویژه رشته امتحانی زبان فرانسه
دانلودگروه آزمایشی زبان ویژه رشته امتحانی زبان روسی
دانلودگروه آزمایشی زبان ویژه رشته امتحانی زبان آلمانی
دانلودگروه آزمایشی زبان ویژه کد رشته های امتحانی ۲۸۰۴و ۲۸۰۵
دانلودگروه آزمایشی زبان ویژه رشته امتحانی فرهنگ و زبان های باستانی
دانلودزبان فرانسه و آلمانی

روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور

اطلاعیه سازمان سنجش آموزش کشور درباره انتشار کارنامه علمی حاوی نتیجه انتخاب رشته داوطلبان برای شرکت در مراحل ارزیابی تخصصی دانشگاهها در آزمون ورودی دوره دکتری (Ph.D) نیمه متمرکز سال ۱۳۹۵

پیرو اطلاعیه مورخ ۵/۲/۱۳۹۵، بدین وسیله به اطلاع داوطلبانی که براساس کارنامه نتایج اولیه آزمون ورودی دوره دکتری «Ph.D» نیمه متمرکز سال ۱۳۹۵ مجاز به انتخاب رشته گردیده و اولویت های انتخابی خود را در پایگاه اطلاع رسانی این سازمان ثبت نموده اند، می رساند کارنامه نتیجه علمی داوطلبان بر اساس حدنصاب تعین شده از سوی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی در رشته های انتخابی آنان از پایگاه اطلاع رسانی این سازمان قابل مشاهده می باشد. لذا داوطلبانی که در کدرشته محل های انتخابی دارای حدنصاب نمره علمی لازم می باشند، می­توانندبا توجه به نکات زیر و براساس برنامه زمانی دانشگاه مربوط، با همراه داشتن مدارک لازم مطابق با مندرجات اطلاعیه هر یک از دانشگاهها و موسسات آموزش عالی (اطلاعیه دانشگاهها در لینکهای ذیل این اطلاعیه قابل دریافت است) درمراحل ارزیابی تخصصی شرکت نمایند.

۱- منحصراً داوطلبانی می توانند نسبت به مراجعه به دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی برای انجام ارزیابی تخصصی اقدام نمایند که کدرشته محل مربوطه را در فرم انتخاب رشته خود درج نموده و حد نصاب نمره تراز نهایی ارسالی توسط دانشگاهها را مطابق کارنامه کسب کرده باشند.
۲- داوطلبانی که براساس کارنامه منتشره در پایگاه اطلاع رسانی این سازمان در کدرشته محل های انتخابی (اعم از روزانه، نوبت دوم، پیام نور، غیرانتفاعی، پردیس خودگردان و بورسیه اعزام به خارج از کشور) دارای حدنصاب نمره علمی لازم می باشند، لازم است قبل از مراجعه برای مراحل ارزیابی تخصصیبه اطلاعیه دانشگاه ذیربط (در ذیل همین اطلاعیه) و همچنین وب سایت دانشگاه ذیربط مراجعه و براساس آن در مراحل ارزیابی تخصصیدانشگاه مربوط شرکت نمایند.
تذکر مهم: باتوجه به اینکه دراین مرحله نتیجه انتخاب رشته داوطلبان براساس حدنصاب اعلامی از طرف دانشگاهها و موسسات آموزش عالی مشخص شده است .لذا به هیچ عنوان به تقاضاهایی که در رابطه با افزایش کدرشته محل جدید و یا تقاضای انتخاب رشته واصل گردد ترتیب اثر داده نخواهد شد و داوطلبان در این­ خصوص تقاضایی ارائه ندهند.
۳- آن دسته از داوطلبانی که در مرحله ارزیابی تخصصی شرکت و در ردیف پذیرفته شدگان نهایی آزمون دوره دکتری (Ph.D) نیمه­متمرکز سال ۱۳۹۵ (اعم از دوره­های روزانه، نوبت دوم (شبانه)، پیام نور، غیر انتفاعی و یا پردیس خودگردان) قرار گیرند، مجاز به ثبت نام و شرکت در مرحله تکمیل ظرفیت آزمون دکتری سال ۹۵ (در صورت وجود) و همچنین آزمون دکتری سال ۱۳۹۶ نخواهند بود.
۴- با توجه به اعلام دفتر گسترش آموزش عالی یا مکاتبات واصله از موسسات آموزش عالی، تغییراتی در ظرفیتهای بعضی ازکدرشته محلها صورت گرفته است که پذیرش نهایی توسط دانشگاه باتوجه به ظرفیت نهایی صورت خواهد گرفت.
تبصره: کدرشته محل ۴۴۱۹ (رشته مهندسی منابع آب) از مجموعه امتحانی کد ۲۴۰۶ (مهندسی آب و هواشناسی کشاورزی)، در دوره بورس اعزام به خارج دانشگاه صنعتی امیرکبیر از ردیف رشته های مندرج در دفترچه راهنمای انتخاب رشته حذف شده و در آن پذیرش دانشجو صورت نخواهد گرفت.
۵- به اطلاع آن دسته از داوطلبان رشته امتحانی الهیات ( کد ۲۱۱۳) که در گرایش مدرسی معارف اسلامی حدنصاب لازم را کسب نموده اند، می رساند؛ از آنجا که شرط ورود داوطلبان متقاضی در کدرشته امتحانی مذکور به دانشگاه، علاوه بر کسب نمره علمی لازم توسط دانشگاه مربوط، احراز شرایط عمومی رشته مدرسی معارف اسلامی و نتیجه مصاحبه ای که توسط معاونت امور دفاتر،اساتید و مبلغان نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها انجام خواهد شد، می باشد، لذا این دسته از داوطلبان لازم است علاوه بر دارا بودن شرایط و ضوابط مندرج در دفترچه راهنمای ثبت نام و شرکت در آزمون مذکور (دفترچه شماره ۱)، پس از اعلام قبولی در مرحله ارزیابی تخصصی توسط دانشگاه و ارائه فرم تعهد، در زمان مقرر (محدوده زمانی ۱۲/۵/۹۵ لغایت ۲۰/۵/۹۵) برای طی مراحل پذیرش به سایت معاونت امور دفاتر، اساتید و مبلغان (به نشانی www.asatid.org) مراجعه و ضمن ثبت نام در این سامانه، منتظر اعلام زمان مصاحبه از سوی معاونت مذکور باشند. بدیهی است عدم ثبت نام در این سامانه به منزله انصراف از تحصیل در این رشته تلقی می گردد. در پایان لازم به ذکر است که درصورت قبولی (مشروط) فرد در دانشگاه، چنانچه نتیجه بررسی صلاحیت داوطلب از سوی معاونت فوق الذکر به صورت منفی اعلام گردد، قبولی مشروط وی در دانشگاه مربوط لغو خواهد شد.
۶- کلیه داوطلبانی که انتخاب رشته نموده اند، وضعیت علمی آنها در کارنامه در هریک از کدرشته محل های انتخابی منعکس گردیده است، چنانچه داوطلبان درخصوص کارنامه نتایج انتخاب رشته سوالاتی داشته باشند، لازم است حداکثر تا تاریخ ۲۰/۲/۹۵ منحصراً از طریق سیستم پاسخگویی اینترنتی در سایت سازمان تقاضای خود را ارسال نمایند. به تقاضاهایی که به نحو دیگری و یا بعد از تاریخ فوق ارسال گردد، پاسخ داده نخواهد شد.
۷- نظر به اینکه پذیرش نهایی براساس نمره مرحله ارزیابی تخصصی و نتیجه بررسی صلاحیت های عمومی صورت می گیرد، لذا آن دسته از داوطلبانی که بر اساس حدنصاب تعیین شده دانشگاه ها و مؤسسات به آن دانشگاه ها مراجعه نموده و پس از مرحله ارزیابی تخصصی، واجد شرایط هر یک از دانشگاه ها و مؤسسات قرار می گیرند، به عنوان پذیرفته شده مشروط تلقی
می شوند و لذا لازم است از تاریخ ۱۲/۵/۹۵ لغایت ۲۸/۵/۹۵ برای انجام بررسی صلاحیت های عمومی، نسبت به واریز مبلغ ۲۹۰۰۰۰ (دویست و نود هزار) ریال از طریق پرداخت الکترونیک در پایگاه اطلاع رسانی این سازمان عمل نموده و سپس نسبت به تکمیل فرم مشخصات بررسی صلاحیت های عمومی مندرج در آن پایگاه اطلاع رسانی اقدام و آن را از طریق سیستم اینترنتی به سازمان ارسال و کد پیگیری مربوط را دریافت نمایند. بدیهی است داوطلبانی که در این خصوص اقدام نکنند، از مراحل گزینش نهایی حذف خواهند شد.
۸- نتیجه نهایی پذیرفته شدگان توسط دانشگاهها و موسسات آموزش عالی اعلام خواهد شد.

مدارک لازم که داوطلبان دارای حدنصاب می بایست همراه خود داشته باشند:
۱- اصل مدرک کارشناسی ارشد (فوق لیسانس) یا کارنامه ریز نمرات .
تبصره – داوطلبانی که دانشجوی سال آخر دوره کارشناسی ارشد و یا دکتری حرفه ای بوده و حداکثر تا تاریخ ۳۱/۶/۹۵ فارغ التحصیل می شوند (اصل گواهی تأیید شده توسط دانشگاه یا مؤسسه آموزش عالی محل اخذ مدرک مطابق فرم مندرج در صفحه ۲۳ دفترچه راهنمای شرکت در آزمون مذکور و یا فرم مندرج در صفحه ۹۱ دفترچه راهنمای انتخاب رشته های تحصیلی).
۲- اصل مدرک کارشناسی (لیسانس) یا کارنامه ریز نمرات.
تبصره ۱- آن دسته از داوطلبانی که فارغ التحصیل دوره کارشناسی ناپیوسته می باشند علاوه بر اصل مدرک کارشناسی ناپیوسته می بایست اصل مدرک کاردانی را نیز ارائه نمایند.
تبصره ۲ – کسانی که به دلائلی قادر به ارائه اصل مدرک یا مدارک مندرج در بندهای ۱ و ۲ فوق نمی باشند، لازم است اصل گواهی تأیید شده توسط دانشگاه یا مؤسسه آموزش عالی محل اخذ مدرک را به همراه داشته باشند.
۳- اصل شناسنامه ویا کارت ملی برای تطبیق مشخصات شناسنامه ای معرفی شده با مشخصات اطلاعات ارسالی­از سوی این سازمان.
۴- اصل گواهی مبنی بر اینکه عضو هیات علمی «رسمی- قطعی» و یا «رسمی- آزمایشی» تابعه وزارت علوم، تحقیقات و فنآوری بوده که به تأیید بالاترین مقام مسئول نیز رسیده باشد، برای آن دسته از افرادی که از امتیاز مربی در این آزمون استفاده نموده اند.
۵- کلیه مستندات مربوط به­ سوابق ­علمی، آموزشی­ و­پژوهشی و تحقیقاتی مطابق مندرجات­ اطلاعیه دانشگاهها وموسسات آموزش عالی.
تذکر مهم :
داوطلبان گرامی ، درصورت مشاهده همزمانی آزمون کتبی یا مصاحبه در برخی از کدرشته محل های دانشگاهها و موسسات آموزش عالی ، از طریق مراجعه به سایت دانشگاه های مربوطه از تغییرات احتمالی برنامه زمانی آنها اطلاع حاصل نمایند.

پژوهشکده امام خمینی(س) و انقلاب اسلامیدریافت فایل اطلاعیه
پژوهشکده هواشناسیدریافت فایل اطلاعیه
پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزلهدریافت فایل اطلاعیه
پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمیدریافت فایل اطلاعیه
پژوهشگاه دانش های بنیادیدریافت فایل اطلاعیه
پژوهشگاه رویان جهاد دانشگاهی – تهراندریافت فایل اطلاعیه
پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایراندریافت فایل اطلاعیه
پژوهشگاه صنعت نفت دریافت فایل اطلاعیه
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی دریافت فایل اطلاعیه
پژوهشکده علوم و صنایع غذایی – مشهد دریافت فایل اطلاعیه
پژوهشگاه علوم و فنّاوری اطلاعات ایران دریافت فایل اطلاعیه
پژوهشگاه هوا فضادریافت فایل اطلاعیه
پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فنّاوریدریافت فایل اطلاعیه
پژوهشگاه مواد و انرژی – مشکین دشت کرجدریافت فایل اطلاعیه
دانشکده اطلاعاتهماهنگی های لازم از طریق دانشگاه صورت می پذیرد
دانشگاه اراکدریافت فایل اطلاعیه
دانشگاه ارومیهدریافت فایل اطلاعیه
دانشگاه اصفهاندریافت فایل اطلاعیه
دانشگاه الزهرا(س) (ویژه خواهران) – تهراندریافت فایل اطلاعیه
دانشگاه امام صادق (ع )دریافت فایل اطلاعیه
دانشگاه ایلامدریافت فایل اطلاعیه
دانشگاه بجنورددریافت فایل اطلاعیه
دانشگاه بنابدریافت فایل اطلاعیه
دانشگاه بوعلی سینا – همدان دریافت فایل اطلاعیه
دانشگاه بیرجنددریافت فایل اطلاعیه
دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره ) – قزوین دریافت فایل اطلاعیه
دانشگاه تبریزدریافت فایل اطلاعیه
دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فنّاوری پیشرفته کرمان دریافت فایل اطلاعیه
دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی – تهران دریافت فایل اطلاعیه
دانشگاه تربیت مدرسدریافت فایل اطلاعیه
دانشگاه تفرشدریافت فایل اطلاعیه
دانشگاه تهراندریافت فایل اطلاعیه
دانشگاه جامع امام حسین (ع ) – تهران دریافت فایل اطلاعیه
دانشگاه حکیم سبزواری – سبزواردریافت فایل اطلاعیه
دانشگاه خلیج فارس – بوشهردریافت فایل اطلاعیه
دانشگاه خوارزمی – تهراندریافت فایل اطلاعیه
دانشگاه دامغان دریافت فایل اطلاعیه
دانشگاه رازی – کرمانشاهدریافت فایل اطلاعیه
دانشگاه زابل دریافت فایل اطلاعیه
دانشگاه زنجاندریافت فایل اطلاعیه
دانشگاه سلمان فارسی – کازروندریافت فایل اطلاعیه
دانشگاه سمناندریافت فایل اطلاعیه
دانشگاه سیستان و بلوچستان – زاهدان دریافت فایل اطلاعیه
دانشگاه شاهد – تهران دریافت فایل اطلاعیه
دانشگاه صنعتی شاهرود دریافت فایل اطلاعیه
دانشگاه شهرکرد دریافت فایل اطلاعیه
دانشگاه شهید باهنر – کرماندریافت فایل اطلاعیه
دانشگاه شهید بهشتی – تهراندریافت فایل اطلاعیه
دانشگاه شهید چمران – اهوازدریافت فایل اطلاعیه
دانشگاه شهید مدنی آذربایجان – تبریزدریافت فایل اطلاعیه
دانشگاه شهید مطهری- تهراندریافت فایل اطلاعیه
دانشگاه شیراز دریافت فایل اطلاعیه
دانشگاه صنعت نفتدریافت فایل اطلاعیه
دانشگاه صنعتی ارومیهدریافت فایل اطلاعیه
دانشگاه صنعتی اصفهاندریافت فایل اطلاعیه
دانشگاه صنعتی امیرکبیر – تهراندریافت فایل اطلاعیه
دانشگاه صنعتی بابلدریافت فایل اطلاعیه
دانشگاه صنعتی بیرجنددریافت فایل اطلاعیه
دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی – تهراندریافت فایل اطلاعیه
دانشگاه صنعتی سهند – تبریزدریافت فایل اطلاعیه
دانشگاه صنعتی شریف – تهراندریافت فایل اطلاعیه
دانشگاه صنعتی شیرازدریافت فایل اطلاعیه
دانشگاه صنعتی مالک اشتردریافت فایل اطلاعیه
دانشگاه علامه طباطبایی – تهراندریافت فایل اطلاعیه
دانشگاه علم و صنعت ایران – تهراندریافت فایل اطلاعیه
دانشگاه علوم انتظامی امین – نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران دریافت فایل اطلاعیه
دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهاردریافت فایل اطلاعیه
دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری دادگستری دریافت فایل راهنما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی رامین – ملاثانی اهوازدریافت فایل اطلاعیه
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساریدریافت فایل اطلاعیه
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگاندریافت فایل اطلاعیه
دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم – سازمان اوقاف و امور خیریه – قمدریافت فایل اطلاعیه
دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهردریافت فایل اطلاعیه
دانشگاه فردوسی مشهددریافت فایل اطلاعیه
دانشگاه قمدریافت فایل اطلاعیه
دانشگاه کاشاندریافت فایل اطلاعیه
دانشگاه کردستان – سنندجدریافت فایل اطلاعیه
دانشگاه کوثر (ویژه خواهران) – بجنورددریافت فایل اطلاعیه
دانشگاه گلستان – گرگاندریافت فایل اطلاعیه
دانشگاه گیلان – رشتدریافت فایل اطلاعیه
دانشگاه لرستان – خرم آباددریافت فایل اطلاعیه
دانشگاه مازندران – بابلسردریافت فایل اطلاعیه
دانشگاه محقق اردبیلی – اردبیل دریافت فایل اطلاعیه
دانشگاه غیر انتفاعی مذاهب اسلامی دریافت فایل اطلاعیه
دانشگاه مراغه دریافت فایل اطلاعیه
دانشگاه ملایردریافت فایل اطلاعیه
دانشگاه هرمزگان – بندر عباسدریافت فایل اطلاعیه
دانشگاه هنر اسلامی تبریز دریافت فایل اطلاعیه
دانشگاه هنر اصفهاندریافت فایل اطلاعیه
دانشگاه هنردریافت فایل اطلاعیه
دانشگاه ولی عصر(عج) – رفسنجاندریافت فایل اطلاعیه
دانشگاه یاسوجدریافت فایل اطلاعیه
دانشگاه یزددریافت فایل اطلاعیه
سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایراندریافت فایل اطلاعیه
دانشگاه آیت اله حایری – میبددریافت فایل اطلاعیه
دانشگاه گنبددریافت فایل اطلاعیه
مجتمع آموزش عالی گناباددریافت فایل اطلاعیه
مرکز تحصیلات تکمیلی در علوم پایه – زنجاندریافت فایل اطلاعیه
موسسه پژوهشی علوم و فنّاوری رنگ و پوشش – تهراندریافت فایل اطلاعیه
موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی دریافت فایل اطلاعیه
مجتمع آموزش عالی فاطمیه نهاوند (ویژه خواهران)دریافت فایل اطلاعیه
پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی ایران – کرجدریافت فایل اطلاعیه
دانشگاه پیام نوردریافت فایل اطلاعیه
دانشکده غیر انتفاعی اصول الدیندریافت فایل اطلاعیه
دانشگاه غیر انتفاعی ادیان و مذاهب – قمدریافت فایل اطلاعیه
دانشگاه غیر انتفاعی باقرالعلوم(ع ) – قمدریافت فایل اطلاعیه
دانشگاه غیر انتفاعی شمال – آمل دریافت فایل اطلاعیه
دانشگاه غیر انتفاعی شیخ بهایی – اصفهاندریافت فایل اطلاعیه
دانشگاه غیر انتفاعی علم و فرهنگ – تهراندریافت فایل اطلاعیه
دانشگاه غیر انتفاعی علوم و فنون مازندران – بابلدریافت فایل اطلاعیه
دانشگاه غیر انتفاعی قرآن وحدیث – قمدریافت فایل اطلاعیه
دانشگاه غیر انتفاعی مفید – قمدریافت فایل اطلاعیه
دانشگاه غیر انتفاعی امیر المومنین(ع) – اهوازدریافت فایل اطلاعیه
موسسه غیر انتفاعی خاتم – تهراندریافت فایل اطلاعیه
دانشگاه غیر انتفاعی صنعتی سجاد – مشهددریافت فایل اطلاعیه
دانشگاه غیر انتفاعی عدالتدریافت فایل اطلاعیه
دانشگاه غیردولتی علوم و فنون مازندراندریافت فایل اطلاعیه

روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور

اطلاعیه سازمان سنجش آموزش کشور درباره داوطلبانی که برای شرکت در مراحل ارزیابی تخصصی دانشگاهها در آزمون ورودی دوره دکتری (Ph.D) نیمه متمرکز سال ۱۳۹۵ معرفی گردیده‌اند

بدین‌وسیله به اطلاع داوطلبانی که با توجه به کارنامه منتشره معرفی گردیده‌اند و حد نصاب نمره علمی لازم را برای انجام مراحل ارزیابی تخصصی توسط دانشگاهها در آزمون ورودی دوره دکتری «Ph.D» نیمه‌متمرکز سال ۱۳۹۵ کسب نموده‌اند، می‌رساند که به منظور انجام مراحل ارزیابی تخصصی (مصاحبه، آزمون کتبی و…)، اخذ تعهد و اعلام نتایج نهایی داوطلبان، نکات و مواردی به شرح ذیل به صورت مکتوب به دانشگاهها و موسسات آموزش عالی اعلام شده است که موارد برای اطلاع اعلام می‌گردد.

۱- منحصراً داوطلبانی می‌توانستند نسبت به مراجعه به دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی برای انجام ارزیابی تخصصی (آزمون کتبی، مصاحبه و … ) اقدام نمایند که با توجه به کارنامه نتایج انتخاب رشته در کدرشته محل مربوطه حدنصاب نمره علمی لازم را کسب نموده باشند.

۲- با توجه به اعلام رشته محل‌های جدید از سوی برخی از دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی پذیرنده، کدرشته محل‌های مربوط، از سوی این سازمان در فرم انتخاب رشته برای کلیه داوطلبان واجد شرایط اعمال و به اولویت‌های انتخابی آنان اضافه و سپس نتیجه و وضعیت علمی آنان در این رشته محلها در کارنامه این داوطلبان مشخص شده و به آنها از طریق پیامک اطلاع‌رسانی گردید. ضمناً افرادی که حدنصاب نمره علمی لازم در این کدرشته محل‌ها را دارا می‌باشند در صورت تمایل می‌بایست با هماهنگی دانشگاه و یا موسسه مربوط در مراحل ارزیابی تخصصی شرکت نمایند. لازم به توضیح است فهرست این رشته محلها طی اطلاعیه‌های مورخ ۹۵/۲/۲۶ و ۹۵/۳/۱۲در سایت این سازمان درج گردیده است.

۳- کلیه قوانین، مقررات و سهمیه‌های مصوب مراجع قانونی (مجلس شورای اسلامی، شورای انقلاب فرهنگی) و امتیازات مربوط به سهمیه‌های رزمندگان و ایثارگران مطابق با ضوابط (مندرج در شیوه‌نامه ارسالی به دانشگاهها و همچنین دفترچه‌های آزمون فوق‌الذکر) رأساً توسط دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی کنترل و اعمال خواهد شد.

۴- در رابطه با امتیازات مربوط به سهمیه مربی، و همچنین مطابقت رشته فارغ‌التحصیلی مقطع کارشناسی ارشد با رشته امتحانی (براساس مندرجات دفترچه راهنما) و رعایت تاریخ فارغ‌التحصیلی (حداکثر ۳۱/۶/۹۵) می‌بایست توسط دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی کنترلهای لازم به عمل آید. ضمناً داوطلبان نیز موظف به رعایت این ضوابط بوده‌اند در غیر اینصورت مطابق ضوابط و مقررات نسبت به لغو قبولی داوطلب در هر مرحله‌ای از تحصیل اقدام خواهد شد.

۵- ازآنجا که تعیین تکلیف داوطلبان واجد شرایط علمی متقاضی "بورس اعزام به خارج" زمان‌بر خواهد بود. لذا چنانچه داوطلبانی علاوه بر دوره‌‌های "بورس اعزام به خارج" در مرحله ارزیابی تخصصی سایر دوره‌های دانشگاهها اعم از روزانه، نوبت دوم، غیرانتفاعی و یا پردیس خودگردان که دارای حدنصاب بودند، شرکت نموده ‌و دارای شرایط علمی لازم از نظر دانشگاه‌ یا دانشگاهای مربوط برای دوره بورس اعزام به خارج و دوره غیر از بورس ‌باشند، مشخصات این داوطلبان بایستی هم برای دوره بورس اعزام به خارج (کدرشته محل مربوط) و هم دریکی ازسایر دوره‌های دیگر که واجد شرایط و نمره لازم در آن می‌باشند به عنوان قبول مشروط اعلام گردد.

۶- داوطلبانی که در مراحل ارزیابی تخصصی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی شرکت نموده و از نظر دانشگاه مربوط دارای شرایط علمی لازم (قبول مشروط) تلقی شده‌اند باتوجه به تماس گرفته شده از سوی موسسات مربوط منحصراً می‌بایست از تاریخ ۹۵/۵/۲ تا ۹۵/۵/۱۱ برای تکمیل و ارائه فرم تعهد به دانشگاه ذیربط (ارائه فرم تعهد منحصراً بایستی به یک دانشگاه داده شود) مراجعه نمایند بدیهی است اخذ هرگونه تعهد قبل از بازه زمانی فوق فاقد وجاهت قانونی و غیرمعتبر تلقی می‌گردد.

تبصره: دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی در بازه زمانی هفته آخرتیرماه ۹۵ نسبت به اطلاع‌رسانی لازم به داوطلبان و به طریق مقتضی (تلفن، سایت، پیامک و…) اقدام خواهند نمود.

۷- مطابق برنامه زمانی تنظیم‌شده، دانشگاهها و موسسات آموزش عالی از تاریخ ۹۵/۵/۱۲ تا ۹۵/۵/۲۰ اسامی داوطلبان واجد شرایط علمی لازم (تکمیل کنندگان فرم تعهد و قبول مشروط) را از طریق پرتال به سازمان سنجش آموزش کشور اعلام می‌نمایند. (بدیهی است پس از اعلام نام داوطلب در پرتال سازمان توسط یک دانشگاه امکان ثبت قبولی وی برای هیچ موسسه دیگری وجود نخواهد داشت)

توجه: داوطلبانی که فرم تعهد را در دانشگاهی تکمیل نموده‌اند لازم است مطابق با توضیحات مندرج در فرم تعهد نسبت به تکمیل فرم صلاحیتهای عمومی در تاریخ مقرر اقدام نمایند.

۸- باتوجه به اینکه شرایط شرکت در مراحل ارزیابی برای داوطلبان در بیش از یک موسسه آموزش عالی وجود داشته است، لذا برای دانشگاهها و موسسات آموزش عالی شرایطی فراهم شده است که بتوانند از داوطلبان ذخیره در بازه زمانی ۹۵/۵/۲۳ تا ۹۵/۵/۲۸ برای اخذ و ارائه فرم تعهد دعوت نمایند.

۹- با توجه به اعلام دفتر گسترش آموزش عالی یا مکاتبات انجام‌شده از سوی موسسات، تغییراتی در ظرفیتهای بعضی ازکدرشته‌محلها صورت گرفته است که مراتب متعاقباً از طریق سازمان اعلام خواهد شد.

۱۰- اعلام نتیجه نهایی (پذیرفتگان مشروط) به داوطلبان، توسط دانشگاهها و موسسات آموزش عالی صورت خواهد گرفت و از طریق این سازمان نخواهد بود.

۱۱- آن ‌دسته از داوطلبانی که در مرحله ارزیابی تخصصی شرکت و در ردیف پذیرفتگان نهایی آزمون دوره دکتری (Ph.D) نیمه متمرکز سال ۱۳۹۵ (اعم از دوره های روزانه، نوبت دوم (شبانه)، پیام نور، غیر انتفاعی و یا پردیس خودگردان) قرار گیرند، مطابق ضوابط مجاز به شرکت در مرحله تکمیل ظرفیت آزمون دکتری سال ۹۵ (در صورت وجود) و همچنین ثبت‌نام و شرکت در آزمون دکتری سال ۱۳۹۶ نخواهند بود.

روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور