نخستین کنگره جامع بین المللی علوم سیاسی ایران

تاریخ شروع: چهارشنبه ۲۸ مهر ۱۳۹۵
تاریخ پایان: چهارشنبه ۲۸ مهر ۱۳۹۵
مکان: تهران –
گروه بندی: علوم سیاسی
[کنفرانس،همایش، سمینار ]
برگزار کننده: مرکز همایش های بین المللی توسعه داتیس
تلفن تماس با دبیرخانه: ۳۶۶۲۱۳۱۹
نمابر: ۸۹۷۸۶۵۲۴
آدرس سایت: dupi.ir
آدرس ایمیل: [email protected]
موضوعات:
علوم سیاسی
نظریه سیاسی
فلسفه سیاسی
نظام‌های سیاسی
تحلیل سیاسی
سیاست عمومی
اداره عموم
ایدئولوژی
نظریه بازی
اقتصاد سیاسی
توضیحات تکمیلی:
نام مسئول یا دبیر همایش:
امکان ارسال مقاله: بلی