دومین کنفرانس بین المللی کارآفرینی ، خلاقیت و نوآوری

تاریخ شروع: سه شنبه ۲۳ آذر ۱۳۹۵
تاریخ پایان: سه شنبه ۲۳ آذر ۱۳۹۵
مکان: شیراز –
گروه بندی: مدیریت و نوآوری
[کنفرانس،همایش، سمینار ]
برگزار کننده: موسسه عالی علوم و فناوری خوارزمی
تلفن تماس با دبیرخانه: ۰۷۱۳۸۴۲۲۸۸۶
نمابر: ۰۷۱۳۸۴۲۲۸۸۶
آدرس سایت: Enconf.kharazmii.com
آدرس ایمیل: [email protected]
موضوعات:
کارآفرینی
خلاقیت، نوآوری و کارآفرینی
تجاری سازی و فروش محصولات (آموزشی، پژوهشی، فناوری)
ارتباط کارآفرینی با رشته های مختلف دانشگاهی
مدیریت در شرکت های(کسب وکارهای) کوچک و متوسط
اشتغال
محور آزاد (مطالعات و تحقیقات علمی در حوزه کارآفرینی، خلاقیت و نوآوری)
توضیحات تکمیلی:
نام مسئول یا دبیر همایش: آقای جعفری
امکان ارسال مقاله: بلی