اولین کنگره بین المللی معماری هدف

تاریخ شروع: یکشنبه ۰۷ آذر ۱۳۹۵
تاریخ پایان: یکشنبه ۰۷ آذر ۱۳۹۵
مکان: شیراز –
گروه بندی: معماری و شهرسازی
[کنفرانس،همایش، سمینار ]
برگزار کننده: موسسه عالی علوم و فناوری خوارزمی با همکاری دانشگاه علم و صنعت ایران
تلفن تماس با دبیرخانه: ۰۷۱۳۸۴۲۲۸۸۶
نمابر: ۰۷۱۳۸۴۲۲۸۸۶
آدرس سایت: Archconf.kharazmii.com
آدرس ایمیل: [email protected]
موضوعات:
مهندسی معماری هدف
هوش مصنوعی در معماری
معماری ایرانی- اسلامی
انرژی و معماری
سایر موضوعات مرتبط با معماری
توضیحات تکمیلی:
نام مسئول یا دبیر همایش: آقای جعفری
امکان ارسال مقاله: بلی