همایش ملی رویکردهای نوین در برنامه ریزی و توسعه پایدار منطقه ای

تاریخ شروع: چهارشنبه ۰۵ آبان ۱۳۹۵
تاریخ پایان: چهارشنبه ۰۵ آبان ۱۳۹۵
مکان: مرودشت – دانشگاه آزاد اسلامی
گروه بندی: محیط زیست
[کنفرانس،همایش، سمینار ]
برگزار کننده: دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت
تلفن تماس با دبیرخانه: ۰۷۱۴۳۳۱۱۱۵۳
نمابر:
آدرس سایت: Nprd.miau.ac.ir
آدرس ایمیل: [email protected]
موضوعات:
– برنامه ریزی و توسعه پایدار منطقه ای
-مدیریت توسعه پایدار منطقه ای
– شهر و برنامه ریزی توسعه شهری
– روستا و برنامه ریزی توسعه روستایی
– شهرسازی و طراحی فضاهای سکونتگاه
– مدیریت کشاورزی و توسعه پایدار منطقه ای
– برنامه ریزی و مدیریت استراتژیک منطقه ای
– برنامه ریزی گردشگری پایدار
– معماری و توسعه پایدار منطقه ای
– آمایش سرزمین
– مشارکت،تعاون و توسعه پایدار
– محیط زیست و توسعه پایدار منطقه ای
– برنامه ریزی اجتماعی و توسعه پایدار منطقه ای
– مدیریت شهری و روستایی
– اقلیم و برنامه ریزی محیطی در مناطق
-کلان شهرها و توسعه پایدار
– تئوریها و تکنیکهای برنامه ریزی منطقه ای
– برنامه ریزی منطقه ای در استان فارس
-مهاجرتهای روستایی- شهری و گسترش شهرها
-اقتصاد سیاسی و توسعه منطقه ای
توضیحات تکمیلی:

-ایجاد فرصتی مناسب برای تبادل اطلاعات و ارائه دستاوردهای نوین پژوهشی بین اندیشمندان، محققان، صاحب نظران، دانشجویان و دست‌اندرکاران برنامه ریزی و مدیریت.
-ایجاد تفاهم و تعامل سازنده بین مدیران کشوری و استانی و دانشگاهیان.
-بررسی اندیشه ها و فناوری های نو درقالب محورهای کنفرانس.
-ارتقا سطح دانش جامعه برنامه ریزان کشور در سطوح مختلف مدیریتی و اجرایی
-آشنایی با مفاهیم جدید در برنامه ریزی، توسعه پایدار، شهرسازی، معماری و توسعه منطقه ای.
-برقراری ارتباط بیشتر بین نهادهای علمی و اجرایی در جهت تحقق محورهای کنفرانس.
-بررسی مشکلات برنامه ریزی در سطوح مختلف در کشور و ارائه راهکارهای عملی.
-ایجاد بستر مناسب برای انتقال دانش و فناوری های جدید به کشور.


نام مسئول یا دبیر همایش: آقای دکتر سید ابراهیم حسینی
امکان ارسال مقاله: بلی