دومین همایش ملی رویکردهای نوین در مهندسی معماری و مهندسی شهرسازی

تاریخ شروع: پنج شنبه ۲۸ مرداد ۱۳۹۵
تاریخ پایان: پنج شنبه ۲۸ مرداد ۱۳۹۵
مکان: تهران – دانشگاه شهید بهشتی
گروه بندی: معماری و شهرسازی
[کنفرانس،همایش، سمینار ]
برگزار کننده: گروه پژوهشی بوعلی
تلفن تماس با دبیرخانه: ۵۵۱۷۰۹۶۱ – ۰۹۱۹۸۸۷۹۰۸۱
نمابر:
آدرس سایت: Archid.ir
آدرس ایمیل: [email protected]
موضوعات:
مهندسی معماری:
اندیشه ها و فناوریهای نو در معماری و شهرسازی
مفهوم شناسی معماری و شهرسازی
شهرسازی و توسعه نوین شهری
معماری داخلی
بوم شناسی
زیبایی شناسی در معماری و شهرسازی
برنامه ریزی، مدیریت و طراحی شهری
طراحی شهری و خلق فضاهای دفاع‌پذیر
طراحی شهری بر پایه مفهوم توسعه پایدار
طراحی فضاهای اجتماعی شهری
طراحی شهری و کیفیت فضاهای شهری
نقش معماری و طراحی شهری در امنیت روانی شهروندان
تاثیر سبکهای معماری در سیما و منظر موجود شهرها
طرحهای توسعه شهری و چالشهای موجود
مهندسی شهرسازی و توسعه پایدار:
استانداردسازی، شهرسازی توسعه پایدار
استانداردسازی و برنامه های کاهش خطرات زلزله در نواحی لرزه خیز
استانداردسازی، الگوها و شاخص های توسعه شهری پایدار
سکونت گاه های بومی و توسعه شهری پایدار
محیط زیست و رابطه آن با توسعه پایدار شهری
مهندس ترافیک و حمل و نقل شهری
مهندسی تونل برای نواحی شهری
کنترل آلودگی در مناطق شهری
ناپایداری شهری و عوامل مؤثر بر آن
سیاست‌ های ملی و منطقه ‌ای و توسعه شهری پایدار
شهرهای جدید و توسعه شهری پایدار
تجارب توسعه شهری پایدار در ایران و جهان
توسعه صنعت گردشگری در جهت توسعه شهری پایدار
مصالح و فرآورده های ساختمانی استاندارد و جایگاه آن در مهندسی عمران و شهرسازی پایدار
برنامه ریزی انرژی در طرح های ساخت و ساز
توضیحات تکمیلی:
نام مسئول یا دبیر همایش:
امکان ارسال مقاله: بلی