دو مین همایش ملی بحران کم آبی و راه های برون رفتدومین همایش ملی بحران کم آبی و راه های برون رفت

دومین همایش ملی بحران کم آبی و راه های برون رفت

برگزارکننده : دانشگاه پیام نور استان همدان

۰۵ اسفند ماه ۱۳۹۶

مرتبط با رشته های

محیط زیست
کشاورزی و دامپروری
جغرافیا و زمین شناسی

اطلاعات تماس

مسئول : دکتر کریمی
تلفن دبیرخانه : ۰۹۳۵۹۵۲۴۹۵۹,و۰۸۱۳۵۲۲۷۴۴۷

وب سایت : conference.pnu.ac.ir/Hamedan-2thwater/default.aspx

دو مین همایش ملی بحران کم آبی و راه های برون رفتدومین همایش ملی بحران کم آبی و راه های برون رفت

محور های همایش

دو مین همایش ملی بحران کم آبی و راه های برون رفت

محورهای همایش :

 • بررسی تاثیر روشهای نوین آبیاری در بهبود راندمان مصرف آب در کشاورزی
 • راهکارهای نوین در استفاده از آبهای شور برای تولیدات کشاورزی و کشاورزی پایدار
 • کاربرد روشهای به زراعی و به نژادی با هدف کاهش میزان مصرف آب در کشاورزی
 • آینده پژوهی در مقوله آب با رویکردمنابع و مصارف آب و تخمین ابعاد بحران آتی در این زمینه و بیان راه حلهای خروج از آن
 • کاربرد نانوفناوری، زیست فناوری و سایر فناوریهای نوین در مدیریت بهینه مصرف آب
 • بررسی روابط میزان و نحوه مصرف نهاده های غیر آبی نظیر کودها و سموم بر بازده آبی
 • ارائه روش های نوین مدیریت مزرعه شامل اعمال تناوب، آیش، کشت های مخلوط و شیوه های مشابه با جهت گیری حفظ و استفاده بهینه از منابع آبی در سطح استانی و کشوری
 • استفاده از هرزآب، بازچرخانی پساب های تصفیه شده و منابع آبی غیر معمول در دسترس و قابل حصول
 • بررسی نقش آب در کشاورزی پایدار
 • بررسی نقش متغیرهای اقتصادی در روند مصرف آب در کشاورزی
 • نقش بخش های مختلف حکومتی، نهادهای مدنی و نهادهای مردم نهاد، تعاونی ها و اتحادیه های کشاورزی در مدیریت نهاده های آبی
 • بررسی نظام های قانونی و حقوقی منطقه ای و بین المللی تعیین میزان حق آبه و تاثیر آن بر تغییر الگوی آبیاری
 • رابطه پایداری مصرف آب و محیط زیست
 • نقش آموزشهای رسمی، غیر رسمی و عوامل روانشناختی در جهت ایجاد و حفظ الگوی استفاده پایدار از منابع آبی
 • نقش و تاثیر رسانه های دیداری، شنیداری و دیجیتال در ترویج الگوی بهینه مصرف آب
 • مکانیزاسیون و مدیریت مصرف آب
 • سازه های آبی و تجهیزات آبیاری و کاهش میزان مصرف آب
 • تاثیرات اقلیمی بر منابع آبی

 

چهارمین کنفرانس بین المللی مطالعات نوین در علوم کامپیوتر و فناوری اطلاعاتچهارمین کنفرانس بین المللی مطالعات نوین در علوم کامپیوتر و فناوری اطلاعات

چهارمین کنفرانس بین المللی مطالعات نوین در علوم کامپیوتر و فناوری اطلاعات

برگزارکننده : دانشگاه صنعتی سجاد

۰۵ اسفند ماه ۱۳۹۶

مرتبط با رشته های

کامپیوتر و IT
سایر …

اطلاعات تماس

مسئول : دکتر محمدمهدی سالخورده حقیقی
تلفن دبیرخانه : ۰۵۱۵۲۲۸۶۰۵۵

وب سایت : confitc.com

چهارمین کنفرانس بین المللی مطالعات نوین در علوم کامپیوتر و فناوری اطلاعاتچهارمین کنفرانس بین المللی مطالعات نوین در علوم کامپیوتر و فناوری اطلاعات

محور های همایش

چهارمین کنفرانس بین المللی مطالعات نوین در علوم کامپیوتر و فناوری اطلاعات

محورهای همایش :

 • سیستم های هوشمندو محاسبات نرم :
 • پردازش زبان طبیعی
 • داده کاوی
 • محاسبات نرم
 • سیستمهای چندعامله
 • شناسایی الگو
 • هوش مصنوعی
 • یادگیری ماشین
 • سیستمای توصیه گر
 • پردازش هوشمندسیگنال:
 • پردازش گفتار
 • پردازش تصویر ویدئو
 • بینایی ماشین
 • پردازش سیگنال های بیولوژیکی
 • داده های حجیم و سیستم های پیچیده :
 • تحلیل شبکه های اجتماعی
 • شبکه های پیچیده
 • الگوریتم داده های حجیم
 • شبکه های کامپیوتر و سیستم های توزیع شده :
 • شبکه های بی سیم
 • شبکه های مبتنی بر نرم افزار
 • اینترنت اشیا
 • محاسبات خوشه ای
 • محاسبات ابری
 • محاسبات گرید
 • سیستم های موازی
 • سیستم های توزیع شده
 • امنیت و رمز نگاری :
 • پروتکل های امنیتی
 • امنیت شبکه
 • رمزنگاری
 • امنیت پایگاه داده
 • حملات سایبری و نفوذ
 • اعتماد درتعاملات اینترنتی
 • فناوری الکترونیک و تجارت الکترونیک :
 • مدیریت فناوری اطلاعات
 • شهرهوشمند
 • خدمات الکترونیک
 • معماری سازمانی
 • الگوریتم و نظریه محاسبات :
 • پیچیدگی محاسابات
 • طراحی وتحلیل الگوریتم ها
 • نظریه بازیها
 • هندسه محاسباتی
 • الگوریتمهای تقریبی و تصادفی
 • مهندسی نرم افزار :
 • معماری سیستم های نرم افزاری
 • مهندسی وب و وب معنایی
 • مهندسی نرم افزار چابک
 • روش های صوری
 • آزمون وارزیابی نرم افزار
 • طراحی پایگاه داده ها
 • معماری سیستم های کامپیوتری و سیستم های اتکاپذیر:
 • سیستم ها ی روی تراشه
 • قابلیت اطمینان و آزمون پذیری
 • مدارهای مجتمع دیجیتال در مقیاس بسیار بزرگ
 • معماری های نهفته و بی درنگ
 • سیستم های تحمل پذیر اشکال
همایش مدیریت ساخت و پروژههمایش مدیریت ساخت و پروژه

همایش مدیریت ساخت و پروژه

برگزارکننده : انجمن بتن,مدیریت ساخت,شهرداری منطقه ۱۰،مؤسسه آموزش عالی علاءالدوله سمنانی گرمسار

۰۵ تا ۰۶ بهمن ماه ۱۳۹۶

مرتبط با رشته های

معماری و عمران
محیط زیست
مدیریت
علمی و آموزشی

اطلاعات تماس

مسئول : دکتر احسان اثنی عشری
تلفن دبیرخانه : ۰۲۱-۷۵۰۳۸۳۸۴

وب سایت : www.modiriatsakht.org

همایش مدیریت ساخت و پروژههمایش مدیریت ساخت و پروژه

محور های همایش

همایش مدیریت ساخت و پروژه

محورهای همایش :

 • مدیریت پروژه در صنعت ساخت:
 • مدیریت سبد پروژه
 • برنامه‌ریزی استراتژیک و عملیاتی
 • مهندسی هم‌زمانی
 • مدیریت استراتژیک پروژه‌ها
 • روش‌های نوین برنامه‌ریزی و زمان‌بندی
 • عوامل و سنجه‌های موفقیت پروژه‌ها
 • محیط‌زیست و توسعه پایدار:
 • توسعه پایدار
 • انرژی و محیط‌زیست
 • اقتصاد انرژی
 • تولید انرژی‌های نو
 • ایمنی و بهداشت:
 • مدیریت ایمنی
 • محافظت در برابر ریسک‌های ایمنی در صنعت ساخت
 • آموزش ایمنی و نظارت بر ایمنی در پروژه‌ها
 • سیستم‌های نوین ایمنی در محیط کارگاهی
 • مدل‌سازی اطلاعات ساختمان:
 • استفاده از هوش مصنوعی در مدیریت پروژه‌ها
 • روباتیک و اتوماسیون در صنعت ساخت
 • شبیه‌سازی
 • روش‌های نوین بهینه‌سازی
 • تحقیق در عملیات
 • منابع انسانی در پروژه:
 • انگیزش نیروی کار
 • نقش زنان در صنعت ساخت نقش فرهنگ در صنعت ساخت
 • مسائل روانشناسی فعالان صنعت ساخت
 • مسائل اخلاقی در مهندسی و مدیریت پروژه‌ها
 • شایستگی‌های لازم برای مدیریت پروژه‌ها
 • اصول و فنون مذاکره
 • هوش هیجانی
 • مستندسازی و مدیریت دانش:
 • مدیریت دانش
 • نقش آموزش عالی در صنعت ساخت
 • نوآوری در روش‌های برآورد و تخمین
 • مهارت‌های موردنیاز دانشجویان مدیریت ساخت و پروژه
 • شیوه‌های انتقال نتایج تحقیقات و نوآوری‌ها به اهالی صنعت
 • روش‌ها و ابزارهای نوین آموزش برای رشته‌های وابسته به صنعت ساخت
 • مدیریت پیمان و قرارداد:
 • دعاوی
 • قانون، قرارداد و مسئولیت حرفه‌ای
 • حل اختلاف و میانجیگری
 • اصول و فنون مذاکره
 • قراردادهای پروژه‌های عظیم
 • مناقصه و شرایط پیمان
 • مناقصه و شرایط پیمان
 • تشخیص صلاحیت و نحوه انتخاب پیمانکار
 • مشارکت بخش خصوصی با دولت در پروژه‌های زیرساختی
 • روش نوین ساخت:
 • فناوری‌های پیشرفته در ساخت‌وساز
 • مصالح ساختمانی هوشمند
 • ترمیم و تقویت سازه‌ها
 • تکنولوژی بتن‌:
 • محصولات بتنی پیش‌ساخته
 • فناوری نانو در بتن
 • بتن با عملکرد بالا
 • مباحث مقررات ملی ساختمان:
 • مباحث ۲۲ گانه مقررات ملی ساختمان
کاربرد ابزار ارزیابی آب و خاک (ُswat) در مدیریت منابع آب کشورکاربرد ابزار ارزیابی آب و خاک (SWAT) در مدیریت منابع آب کشور

کاربرد ابزار ارزیابی آب و خاک (SWAT) در مدیریت منابع آب کشور

برگزارکننده : پژوهشکده آب و فاضلاب دانشگاه صنعتی اصفهان و موسسه eawag زوریخ

۲۵ اردیبهشت ماه ۱۳۹۷ تا ۲۶ دی ماه ۱۳۹۶

مرتبط با رشته های

معماری و عمران
محیط زیست
کشاورزی و دامپروری

اطلاعات تماس

مسئول : دکتر آزاده احمدی
تلفن دبیرخانه : ۰۳۱-۳۳۹۱۲۷۴۲

وب سایت : www.iranswat.iut.ac.ir

کاربرد ابزار ارزیابی آب و خاک (ُswat) در مدیریت منابع آب کشورکاربرد ابزار ارزیابی آب و خاک (SWAT) در مدیریت منابع آب کشور

محور های همایش

کاربرد ابزار ارزیابی آب و خاک (ُSWAT) در مدیریت منابع آب کشور

محورهای همایش :

 • مدلسازی مدیریت حوضه آبریز
 • کاربردهای ارزیابی تغییر اقلیم
 • تحلیل عدم قطعیت و کالیبره مدل
 • مدلسازی کیفی حوضه آبریز
 • توسعه پایگاه داده و کاربرد GIS
 • کنترل فرسایش و رسوب
 • مدیریت محیط زیستی
اولین همایش منطقه ای دستاوردهای نوین و افق های روشن شبکه های هوشمند الکتریکیاولین همایش دستاوردهای نوین و افق های روشن شبکه های هوشمند الکتریکی

اولین همایش منطقه ای دستاوردهای نوین و افق های روشن شبکه های هوشمند الکتریکی

برگزارکننده : دانشگاه آزاد اسلامی واحد سقز

۰۳ اسفند ماه ۱۳۹۶

مرتبط با رشته های

کامپیوتر و IT
برق و الکترونیک

اطلاعات تماس

مسئول : آزاد عزیززاده
تلفن دبیرخانه : ۰۸۷۳۶۲۵۰۲۵۵

وب سایت : RCSEG.iausaghez.ac.ir

اولین همایش منطقه ای دستاوردهای نوین و افق های روشن شبکه های هوشمند الکتریکیاولین همایش دستاوردهای نوین و افق های روشن شبکه های هوشمند الکتریکی

محور های همایش

اولین همایش منطقه ای دستاوردهای نوین و افق های روشن شبکه های هوشمند الکتریکی

محورهای همایش :

 • شهر هوشمند و اینترنت اشیاء
 • حمل و نقل و وسایل نقلیه الکتریکی
 • سیستم های مخابراتی و فناوری اطلاعات
 • نقش شبکه های هوشمند در مدیریت خطا
 • امنیت فیزیکی و سایبری شبکه های هوشمند
 • استانداردها و پروتکل های شبکه های هوشمند
 • پایش، کنترل و حفاظت گسترده سیستم قدرت
 • قابلیت اطمینان، مدیریت انرژی و پاسخگویی بار
 • حسگرهای هوشمند، سیستم های اندازه گیری پیشرفته و اتوماسیون
 • تولیدات پراکنده، ذخیره سازی انرژی، ریز شبکه، شبکه های فعال و هاب انرژی
 • کاربرد سیستم های توان و انرژی(تولید، انتقال، توزیع، بازار، بهره برداری و طراحی)
اولین همایش ملی مدیریت ،اقتصاد واقتصاد مقاومتیاولین همایش ملی مدیریت ،اقتصاد واقتصاد مقاومتی

اولین همایش ملی مدیریت ،اقتصاد واقتصاد مقاومتی

برگزارکننده : دانشگاه پیام نور خراسان رضوی و استانداری خراسان رضوی

۲۴ اسفند ماه ۱۳۹۶

مرتبط با رشته های

مدیریت
اجتماعی و اقتصادی
بازاریابی و تبلیغات

اطلاعات تماس

مسئول : دکتر محمدعلی داوریار
تلفن دبیرخانه : ۰۵۱۵۲۲۲۰۹۶۶

وب سایت : www.rmce.ir

اولین همایش ملی مدیریت ،اقتصاد واقتصاد مقاومتیاولین همایش ملی مدیریت ،اقتصاد واقتصاد مقاومتی

محور های همایش

اولین همایش ملی مدیریت ،اقتصاد واقتصاد مقاومتی

محورهای همایش :
مدیریت دولتی و سازمان های عمومی:
مدیریت منابع انسانی
تحول سازمانی
مدیریت استراتژیک
مدیریت منابع انسانی
خط مشی گذاری
مدیریت دولتی نوین
رفتار سازمانی
مدیریت تطبیقی و توسعه
دولت الکترونیک
مدیریت آموزشی
و سایر موضوعات مرتبط با مدیریت دولتی
مدیریت بازرگانی و بازاریابی:
رفتار مصرف کننده
برند سازی
بازاریابی صنعتی
بازاریابی رابطه مند
بازاریابی و شبکه های اجتماعی
بازاریابی در فضای مجازی
بازاریابی عصبی
مدیریت ارتباط با مشتری
بازاریابی بین المللی و صادرات
تجارت جهانی
مدیریت فروش
مدیریت مذاکره
مدیریت استراتژیک
و سایر موضوعات مرتبط با مدیریت بازرگانی و بازاریابی
مدیریت صنعتی و سیستم:
رویکردهای هیوریستیک و متاهیوریستیک در مدیریت و مهندسی صنایع
مدیریت تکنولوژی، تحقیق و توسعه
داده کاوی و کشف دانش
مدیریت زنجیره تامین
مدیریت تولید و عملیات
تولید بدون کارخانه
شبیه سازی عامل بنیان
پویائی شناسی سیستم ( System Dynemics)
طرح ریزی واحد های صنعتی
مدیریت کارخانه
تئوری های تصمیم گیری
و سایر موضوعات مرتبط با مدیریت صنعتی
کارآفرینی:
کارآفرینی فردی
کارآفرینی سازمانی
کارآفرینی اجتماعی
کسب و کار جدید
کارآفرینی فناورانه و کارآفرینی
هدایت و رهبری در کارآفرینی
راهکارهای توسعه فرهنگ نوآوری در سازمان‎ها
موانع توسعه خلاقیت فردی و سازمانی
چالش‎های موجود در توسعه سازمان‎های نوآور و کارآفرین
کارآفرینی اسلامی
و سایر موضوعات مرتبط با کارآفرینی
مدیریت مالی و حسابداری:
چالش های تحقیقات حسابداری و مدیریت مالی
رویکردهای حسابداری و مدیریت مالی
مباحث جدید مدیریت مالی و حسابداری در جهان
بازاریابی مالی
اخلاق حرفه ای در حسابداری و مدیریت مالی
مهندسی مالی
حسابداری دولتی و صنعتی
بازارهای پولی و مالی
مدیریت سرمایه گذاری پیشرفته
و سایر موضوعات مرتبط با مدیریت مالی و حسابداری
اقتصاد،اقتصاد مقاومتی:
مدیریت اقتصاد
اقتصاد بازرگانی
اقتصاد عمومی و دولتی
اقتصاد منابع
رویکردهای نوین در اقتصاد جهانی
اقتصاد جهانی
اقتصادمقاومتی و تحقق جهاد اقتصادی
مردمی سازی اقتصاد
اقتصاد مقاومتی و تحریم ها
اقتصاد مقاومتی و تولیدملی
اقتصاد مقاومتی و اشتغال زائی
اقتصاد مقاومتی و تقویت صادرات
اقتصاد مقاومتی و مقابله یا اقتصاد سیاه
نقش مردم در اقتصاد مقاومتی
اصل ۴۴ قانون اساسی و اقتصاد مقاومتی
کارافرینی از منظر اقتصاد مقاومتی
اقتصاد مقاومتی وتحقق اقتصاد دانش بنیان
توریسم از منظر اقتصاد مقاومتی
اقتصاد مقاومتی و آمایش سرزمین
اقتصاد و خانوار از منظر اقتصاد مقاومتی
و سایر موضوعات مرتبط با اقتصاد
محور ویژه :
اقتصاد مقاومتی ،تولیدو اشتغال

چهارمین همایش علمی پژوهشی استانیچهارمین همایش علمی پژوهشی استانی” ازنگاه معلم”

چهارمین همایش علمی پژوهشی استانی” ازنگاه معلم”

برگزارکننده : مدیریت آموزش و پرورش شهرستان میناب

۲۶ تا ۲۹ فروردین ماه ۱۳۹۷

مرتبط با رشته های

علمی و آموزشی
ادبیات و فرهنگ و هنر
اجتماعی و اقتصادی

اطلاعات تماس

مسئول : مرتضی چمل نژاد
تلفن دبیرخانه : ۰۹۱۷۱۹۷۳۶۵۸ – ۰۹۳۶۷۲۷۳۰۴۶

وب سایت : minabconf.ir

چهارمین همایش علمی پژوهشی استانیچهارمین همایش علمی پژوهشی استانی” ازنگاه معلم”

محور های همایش

چهارمین همایش علمی پژوهشی استانی” ازنگاه معلم”

محورهای همایش :

 • تحلیل علمی کتب درسی
 • آموزش و پرورش دبستانی و پیش دبستانی
 • آموزش فنی و حرفه ای و استثنایی
 • آموزش متوسطه دوره اول و دوم
 • روش های تدریس
 • سند تحول بنیادین
 • اسناد بالا دستی
 • دانشگاه فرهنگیان
 • سواد رسانه ای
 • دوره های ضمن خدمت
 • تعلیم و تربیت و فضای مجازی
 • طرح های اموزشی مقاطع تحصیلی
 • توانمند سازی و ساماندهی نیروی انسانی
 • فضا و تجهیزات در آموزش و پرورش
 • کارآفرینی و اشتغال زایی
 • آزمون های تحصیلی
 • روانشناسی و مشاوره
 • هدایت تحصیلی
 • نظام ۶-۳-۳
 • هوشمند سازی مدارس
 • بخش آزاد :
 • کلیه گرایش های علوم انسانی
 • فنی مهندسی
 • علوم پایه
 • علوم و معارف اسلامی
 • فرهنگ و هنر
 • علوم تربیت بدنی
دومین همایش ملی صنعت اسبدومین همایش ملی صنعت اسب

دومین همایش ملی صنعت اسب

برگزارکننده : دانشگاه زنجان

۰۶ اردیبهشت ماه ۱۳۹۷

مرتبط با رشته های

کشاورزی و دامپروری
تربیت بدنی

اطلاعات تماس

مسئول : دکتر محمد باقر زندی
تلفن دبیرخانه : ۰۲۴۳۳۰۵۴۵۰۶

وب سایت : Conf.isc.gov.ir/chii1396

دومین همایش ملی صنعت اسبدومین همایش ملی صنعت اسب

محور های همایش

دومین همایش ملی صنعت اسب

محورهای همایش :

 • محورهای فنی و تخصصی:
 • ذخایر ژنتیکی و اصلاح نژاد
 • تغذیه و فیزیولوژی اسب و سوارکاری
 • اسبدوانی و صنعت کورس
 • نگهداری و پرورش اسب
 • ورزش قهرمانی، قوانین و مقررات
 • حرکت شناسی و بیومکانیک سوارکار
 • دوپینگ، قرنطینه و بیماری های هشدار دهنده
 • مدیریت بهداشتی باشگاهها و مراکز پرورش اسب
 • تولید مثل اسب، تلقیح مصنوعی انتقال جنین و …
 • فرهنگی و اجتماعی:
 • اسب و سوارکاری در اسلام
 • اسب و سوارکاری در هنر، شعر و ادب فارسی
 • اسبهای بومی ایران، جایگاه و ابعاد فرهنگی و اجتماعی آن
 • احکام و قواعد سوارکاری در فقه اسلامی
 • همگانی کردن ورزش سوارکاری
 • اخلاق ورزش سوارکاری
 • محورهای اقتصادی و بازرگانی:
 • واردات و صادرات
 • توریسم و گردشگری
 • مدیریت، سازماندهی و باشگاه داری
 • سوارکاری، صنایع وابسته و اشتغال
 • تولید منابع ملی پایدار (جذب اسپانسر)
دومین کنفرانس ملی حسابداری مدیریت و اقتصاد با رویکرد اشتغال پایدار و نقش آن در رشد صنعتدومین کنفرانس ملی حسابداری مدیریت و اقتصاد با رویکرد اشتغال پایدار

دومین کنفرانس ملی حسابداری مدیریت و اقتصاد با رویکرد اشتغال پایدار و نقش آن در رشد صنعت

برگزارکننده : دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملایر

۱۷ اسفند ماه ۱۳۹۶

مرتبط با رشته های

مدیریت
علوم انسانی

اطلاعات تماس

مسئول : آقای دکتر عماد رضایی
تلفن دبیرخانه : ۰۸۱۳۲۲۲۷۸۷۸

وب سایت : www.Amem2018.ir

دومین کنفرانس ملی حسابداری مدیریت و اقتصاد با رویکرد اشتغال پایدار و نقش آن در رشد صنعتدومین کنفرانس ملی حسابداری مدیریت و اقتصاد با رویکرد اشتغال پایدار

محور های همایش

دومین کنفرانس ملی حسابداری مدیریت و اقتصاد با رویکرد اشتغال پایدار و نقش آن در رشد صنعت

محورهای همایش :

 • حسابداری نسل ها
 • حسابداری نوین
 • حسابداری مدیریت
 • حسابداری کاربردی
 • حسابداری مالی
 • حسابداری صنعتی
 • حسابداری بین المللی
 • حسابداری مالیاتی
 • حسابداری اسلامی
 • حسابرسی
 • اشتغال پایدار
 • رشد صنعتی در اقتصاد
 • مهندسی مالی
 • مدیریت مالی
 • مدیریت بازرگانی
 • مدیریت صنعتی
 • مدیریت اجرایی
 • مدیریت شهری
 • مدیریت منابع انسانی
 • مدیریت استراتژی
 • مدیریت بیمه
 • مدیریت بازاریابی
 • مدیریت دولتی
 • اقتصاد کلان
 • اقتصاد خرد
 • اقتصاد سنجی
 • اقتصاد بین المللی
 • اقتصاد پویا
 • اقتصاد توسعه پایدار
 • اقتصاد مالی
 • اقتصاد ارزش آفرینی
 • اقتصاد اسلامی
 • اقتصاد مقاومتی
 • اقتصاد پولی و بانکداری
 • اقتصاد کشاورزی
 • اقتصاد دانش بنیان و تجاری سازی دانش و فناوری
دومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای نوین در عمران، معماری، مدیریت شهری و محیط زیستدومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای نوین در عمران، معماری، مدیریت شهری و محیط زیست

دومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای نوین در عمران، معماری، مدیریت شهری و محیط زیست

برگزارکننده : دانشگاه جامع علمی کاربردی سازمان همیاری شهرداری ها و موسسه آموزش عالی شهریار

۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۷

مرتبط با رشته های

معماری و عمران
محیط زیست
کشاورزی و دامپروری

اطلاعات تماس

مسئول : دکتر حسن پور
تلفن دبیرخانه : ۰۹۱۹۸۷۸۱۵۰۹

وب سایت : www.newengineering2018.com

دومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای نوین در عمران، معماری، مدیریت شهری و محیط زیستدومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای نوین در عمران، معماری، مدیریت شهری و محیط زیست

محور های همایش

دومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای نوین در عمران، معماری، مدیریت شهری و محیط زیست

محورهای همایش :

 • عمران
 • معماری
 • مدیریت و برنامه ریزی شهری
 • محیط زیست
 • منابع طبیعی
 • گردشگری
 • جغرافیا
 • علوم زمین
 • هنر