کاربرد ابزار ارزیابی آب و خاک (SWAT) در مدیریت منابع آب کشور

برگزارکننده : پژوهشکده آب و فاضلاب دانشگاه صنعتی اصفهان و موسسه eawag زوریخ

۲۵ اردیبهشت ماه ۱۳۹۷ تا ۲۶ دی ماه ۱۳۹۶

مرتبط با رشته های

معماری و عمران
محیط زیست
کشاورزی و دامپروری

اطلاعات تماس

مسئول : دکتر آزاده احمدی
تلفن دبیرخانه : ۰۳۱-۳۳۹۱۲۷۴۲

وب سایت : www.iranswat.iut.ac.ir

کاربرد ابزار ارزیابی آب و خاک (ُSWAT) در مدیریت منابع آب کشور

محور های همایش

کاربرد ابزار ارزیابی آب و خاک (ُSWAT) در مدیریت منابع آب کشور

محورهای همایش :

  • مدلسازی مدیریت حوضه آبریز
  • کاربردهای ارزیابی تغییر اقلیم
  • تحلیل عدم قطعیت و کالیبره مدل
  • مدلسازی کیفی حوضه آبریز
  • توسعه پایگاه داده و کاربرد GIS
  • کنترل فرسایش و رسوب
  • مدیریت محیط زیستی