چهارمین کنفرانس بین المللی مطالعات نوین در علوم کامپیوتر و فناوری اطلاعات

برگزارکننده : دانشگاه صنعتی سجاد

۰۵ اسفند ماه ۱۳۹۶

مرتبط با رشته های

کامپیوتر و IT
سایر …

اطلاعات تماس

مسئول : دکتر محمدمهدی سالخورده حقیقی
تلفن دبیرخانه : ۰۵۱۵۲۲۸۶۰۵۵

وب سایت : confitc.com

چهارمین کنفرانس بین المللی مطالعات نوین در علوم کامپیوتر و فناوری اطلاعات

محور های همایش

چهارمین کنفرانس بین المللی مطالعات نوین در علوم کامپیوتر و فناوری اطلاعات

محورهای همایش :

 • سیستم های هوشمندو محاسبات نرم :
 • پردازش زبان طبیعی
 • داده کاوی
 • محاسبات نرم
 • سیستمهای چندعامله
 • شناسایی الگو
 • هوش مصنوعی
 • یادگیری ماشین
 • سیستمای توصیه گر
 • پردازش هوشمندسیگنال:
 • پردازش گفتار
 • پردازش تصویر ویدئو
 • بینایی ماشین
 • پردازش سیگنال های بیولوژیکی
 • داده های حجیم و سیستم های پیچیده :
 • تحلیل شبکه های اجتماعی
 • شبکه های پیچیده
 • الگوریتم داده های حجیم
 • شبکه های کامپیوتر و سیستم های توزیع شده :
 • شبکه های بی سیم
 • شبکه های مبتنی بر نرم افزار
 • اینترنت اشیا
 • محاسبات خوشه ای
 • محاسبات ابری
 • محاسبات گرید
 • سیستم های موازی
 • سیستم های توزیع شده
 • امنیت و رمز نگاری :
 • پروتکل های امنیتی
 • امنیت شبکه
 • رمزنگاری
 • امنیت پایگاه داده
 • حملات سایبری و نفوذ
 • اعتماد درتعاملات اینترنتی
 • فناوری الکترونیک و تجارت الکترونیک :
 • مدیریت فناوری اطلاعات
 • شهرهوشمند
 • خدمات الکترونیک
 • معماری سازمانی
 • الگوریتم و نظریه محاسبات :
 • پیچیدگی محاسابات
 • طراحی وتحلیل الگوریتم ها
 • نظریه بازیها
 • هندسه محاسباتی
 • الگوریتمهای تقریبی و تصادفی
 • مهندسی نرم افزار :
 • معماری سیستم های نرم افزاری
 • مهندسی وب و وب معنایی
 • مهندسی نرم افزار چابک
 • روش های صوری
 • آزمون وارزیابی نرم افزار
 • طراحی پایگاه داده ها
 • معماری سیستم های کامپیوتری و سیستم های اتکاپذیر:
 • سیستم ها ی روی تراشه
 • قابلیت اطمینان و آزمون پذیری
 • مدارهای مجتمع دیجیتال در مقیاس بسیار بزرگ
 • معماری های نهفته و بی درنگ
 • سیستم های تحمل پذیر اشکال