دومین کنفرانس ملی حسابداری مدیریت و اقتصاد با رویکرد اشتغال پایدار و نقش آن در رشد صنعتدومین کنفرانس ملی حسابداری مدیریت و اقتصاد با رویکرد اشتغال پایدار

دومین کنفرانس ملی حسابداری مدیریت و اقتصاد با رویکرد اشتغال پایدار و نقش آن در رشد صنعت

برگزارکننده : دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملایر

۱۷ اسفند ماه ۱۳۹۶

مرتبط با رشته های

مدیریت
علوم انسانی

اطلاعات تماس

مسئول : آقای دکتر عماد رضایی
تلفن دبیرخانه : ۰۸۱۳۲۲۲۷۸۷۸

وب سایت : www.Amem2018.ir

دومین کنفرانس ملی حسابداری مدیریت و اقتصاد با رویکرد اشتغال پایدار و نقش آن در رشد صنعتدومین کنفرانس ملی حسابداری مدیریت و اقتصاد با رویکرد اشتغال پایدار

محور های همایش

دومین کنفرانس ملی حسابداری مدیریت و اقتصاد با رویکرد اشتغال پایدار و نقش آن در رشد صنعت

محورهای همایش :

 • حسابداری نسل ها
 • حسابداری نوین
 • حسابداری مدیریت
 • حسابداری کاربردی
 • حسابداری مالی
 • حسابداری صنعتی
 • حسابداری بین المللی
 • حسابداری مالیاتی
 • حسابداری اسلامی
 • حسابرسی
 • اشتغال پایدار
 • رشد صنعتی در اقتصاد
 • مهندسی مالی
 • مدیریت مالی
 • مدیریت بازرگانی
 • مدیریت صنعتی
 • مدیریت اجرایی
 • مدیریت شهری
 • مدیریت منابع انسانی
 • مدیریت استراتژی
 • مدیریت بیمه
 • مدیریت بازاریابی
 • مدیریت دولتی
 • اقتصاد کلان
 • اقتصاد خرد
 • اقتصاد سنجی
 • اقتصاد بین المللی
 • اقتصاد پویا
 • اقتصاد توسعه پایدار
 • اقتصاد مالی
 • اقتصاد ارزش آفرینی
 • اقتصاد اسلامی
 • اقتصاد مقاومتی
 • اقتصاد پولی و بانکداری
 • اقتصاد کشاورزی
 • اقتصاد دانش بنیان و تجاری سازی دانش و فناوری