دومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای نوین در عمران، معماری، مدیریت شهری و محیط زیست

برگزارکننده : دانشگاه جامع علمی کاربردی سازمان همیاری شهرداری ها و موسسه آموزش عالی شهریار

۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۷

مرتبط با رشته های

معماری و عمران
محیط زیست
کشاورزی و دامپروری

اطلاعات تماس

مسئول : دکتر حسن پور
تلفن دبیرخانه : ۰۹۱۹۸۷۸۱۵۰۹

وب سایت : www.newengineering2018.com

دومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای نوین در عمران، معماری، مدیریت شهری و محیط زیست

محور های همایش

دومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای نوین در عمران، معماری، مدیریت شهری و محیط زیست

محورهای همایش :

  • عمران
  • معماری
  • مدیریت و برنامه ریزی شهری
  • محیط زیست
  • منابع طبیعی
  • گردشگری
  • جغرافیا
  • علوم زمین
  • هنر