دومین همایش ملی صنعت اسب

برگزارکننده : دانشگاه زنجان

۰۶ اردیبهشت ماه ۱۳۹۷

مرتبط با رشته های

کشاورزی و دامپروری
تربیت بدنی

اطلاعات تماس

مسئول : دکتر محمد باقر زندی
تلفن دبیرخانه : ۰۲۴۳۳۰۵۴۵۰۶

وب سایت : Conf.isc.gov.ir/chii1396

دومین همایش ملی صنعت اسب

محور های همایش

دومین همایش ملی صنعت اسب

محورهای همایش :

 • محورهای فنی و تخصصی:
 • ذخایر ژنتیکی و اصلاح نژاد
 • تغذیه و فیزیولوژی اسب و سوارکاری
 • اسبدوانی و صنعت کورس
 • نگهداری و پرورش اسب
 • ورزش قهرمانی، قوانین و مقررات
 • حرکت شناسی و بیومکانیک سوارکار
 • دوپینگ، قرنطینه و بیماری های هشدار دهنده
 • مدیریت بهداشتی باشگاهها و مراکز پرورش اسب
 • تولید مثل اسب، تلقیح مصنوعی انتقال جنین و …
 • فرهنگی و اجتماعی:
 • اسب و سوارکاری در اسلام
 • اسب و سوارکاری در هنر، شعر و ادب فارسی
 • اسبهای بومی ایران، جایگاه و ابعاد فرهنگی و اجتماعی آن
 • احکام و قواعد سوارکاری در فقه اسلامی
 • همگانی کردن ورزش سوارکاری
 • اخلاق ورزش سوارکاری
 • محورهای اقتصادی و بازرگانی:
 • واردات و صادرات
 • توریسم و گردشگری
 • مدیریت، سازماندهی و باشگاه داری
 • سوارکاری، صنایع وابسته و اشتغال
 • تولید منابع ملی پایدار (جذب اسپانسر)