کنفرانس بین المللی دیدگاه های تخصصی در حوزه روانشناسی، علوم تربیتی و جامعه شناسیکنفرانس بین المللی دیدگاه های تخصصی در حوزه روانشناسی، علوم تربیتی و جامعه شناسی

کنفرانس بین المللی دیدگاه های تخصصی در حوزه روانشناسی، علوم تربیتی و جامعه شناسی

برگزارکننده : موسسه فرهنگی علمی دانش پژوه

۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۶

مرتبط با رشته های

روانشناسی
علوم انسانی
جامعه شناسی

اطلاعات تماس

مسئول : مهندس دیرین
تلفن دبیرخانه : ۰۹۱۹۷۰۱۳۱۷۶

وب سایت : icpes.ir

کنفرانس بین المللی دیدگاه های تخصصی در حوزه روانشناسی، علوم تربیتی و جامعه شناسیکنفرانس بین المللی دیدگاه های تخصصی در حوزه روانشناسی، علوم تربیتی و جامعه شناسی

محور های همایش

کنفرانس بین المللی دیدگاه های تخصصی در حوزه روانشناسی، علوم تربیتی و جامعه شناسی

محورهای همایش :

 • حوزه روانشناسی :
 • روانشناسی بالینی
 • روانشناسی عمومی
 • روانشناسی تربیتی
 • روانشناسی شخصیت
 • خانواده درمانی
 • روانشناسی صنعتی و سازمانی
 • روانشناسی بالینی کودک و نوجوان
 • سنجش و اندازه گیری (روان سنجی)
 • روانشناسی سلامت
 • روانشناسی اسلامی
 • روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی
 • روانشناسی ورزش
 • مشاوره
 • علوم اعصاب
 • روانپزشکی
 • روان پرستاری
 • پرستاری
 • اعتیاد
 • و سایر موضوعات مرتبط
 • حوزه علوم تربیتی :
 • آموزش و پرورش و دانشگاه فرهنگیان
 • فلسفه تعلیم و تربیت
 • برنامه ریزی درسی
 • تعلیم و تربیت اسلامی
 • برنامه ریزی آموزشی
 • آموزش در پرورش ابتدایی
 • آموزش پیش دبستانی
 • تکنولوژی آموزشی
 • برنامه ریزی درسی
 • تحقیقات آموزشی
 • مدیریت آموزشی
 • آموزش الکترونیک
 • اخلاق اسلامی
 • تعلیم و تربیت در اسلام
 • و سایر موضوعات مرتبط
 • جامعه شناسی :
 • جامعه شناسی روستایی
 • جامعه شناسی پزشکی
 • جامعه شناسی سلامت
 • جامعه شناسی انقلاب
 • جامعه شناسی شهری
 • جامعه شناسی نظری- مفهومی
 • جامعه شناسی آموزش و پرورش
 • جامعه شناسی انحرافات
 • جامعه شناسی سازمان­ها
 • جامعه شناسی محیط زیست
 • جامعه شناسی کشاورزی
 • جامعه شناسی سازمان های مدرن
 • جامعه شناسی سیاسی
 • جامعه شناسی ادبیات
 • جامعه شناسی تاریخی
 • جامعه شناسی قشرها و نابرابری
 • جامعه شناسی نابرابری های اجتماعی
 • روان شناسی اجتماعی
 • جامعه شناسی صنعتی
 • جامعه شناسی دین
 • تغییرات اجتماعی
 • جامعه شناسی خانواده
 • جامعه شناسی جنسیت
 • جامعه شناسی جنگ
 • جامعه شناسی جهان سوم
 • جامعه شناسی جوانان
 • جامعه کار و شغل
 • جامعه شناسی ورزش
 • جامعه شناسی ارتباطات
 • مطالعات زنان
 • مطالعات فرهنگی
 • جامعه شناسی توریسم
 • و سایر موضوعات مرتبط
 • محور ویزه :
 • راهکارهای مقابله با آسیب‌های اجتماعی در جامعه
 • سبک زندگی سالم
 • راهکارهای ترویج فرهنگ ایرانی اسلامی
 • اخلاق و فرهنگ در پژوهش
 • توسعه و ترویج فرهنگ اسلامی در خانواده‌ها
 • تربیت بدنی و علوم ورزشی
 • رفتار در مدیریت
 • پژوهش های مستخرج از پایان نامه سایر رشته های مرتبط

بازگشت