اولین کنفرانس قراردادهای مشارکت عمومی خصوصی

برگزارکننده : گروه مطالعات نظام پیمانکاری

۱۸ تا ۱۹ اردیبهشت ماه ۱۳۹۷

مرتبط با رشته های

مدیریت
اجتماعی و اقتصادی
علوم انسانی

اطلاعات تماس

مسئول : مرصاد قادری
تلفن دبیرخانه : ۰۲۱۶۶۵۳۶۹۱۱

وب سایت : www.pppconf.ir

اولین کنفرانس قراردادهای مشارکت عمومی خصوصی

محور های همایش

اولین کنفرانس قراردادهای مشارکت عمومی خصوصی

محورهای همایش :

 • مدیریت مشارکت­ های خصوصی و عمومی:
 • شناخت جایگاه مشارکت های خصوصی در توسعه زیرساخت ها
 • لزوم گذار به قراردادهای مشارکت عمومی و خصوصی و اهمیت آن
 • انواع مدل­ های مشارکت عمومی و خصوصی از قبیل BOO,BOT,BLT,BOOT و غیره
 • تجاری سازی پروژه های زیرساختی و ملاحظات خریدار محصول پروژه PPP
 • محدودیت­های قانونی سرمایه­ گذار و سرمایه­پذیر در قراردادهای PPP
 • جذب سرمایه گذاری خارجی در قراردادهای PPP
 • جایگاه دولت در حمایت از مشارکت بخش خصوصی (سیاست ­ها و مجوزهای دولتی)
 • مسایل مالی و اقتصادی:
 • نقش بانکها و نهادهای مالی در تامین مالی
 • ابزارها و روشهای تامین مالی در پروژه های PPP
 • تامین مالی پروژه مشارکت عمومی خصوصی
 • چالشهای تامین مالی پروژه ای
 • امکان سنجی و ارزیابی منافع اقتصادی و مالی پروژه های PPP
 • مدل های مالی و اقتصادی در قراردادهای PPP
 • چگونگی و شاخص های ارزیابی طرح های قابل واگذاری به روش PPP
 • مسایل قراردادی و حقوقی:
 • وظایف و تعهدات سرمایه گذار و سرمایه پذیر
 • نحوه واگذاری طرح ها در قراردادهای PPP
 • ساختار شرکت پروژه و نقش قراردادهای کنسرسیوم، مشارکت و جوینت ونچر در قراردادهای PPP
 • بررسی چارچوب موافقت­نامه مشارکت عمومی ـ خصوصی
 • بررسی مقررات و قوانین حاکم بر قراردادهای PPP (نقش قوانین و مقرراتی از قبیل ماده ۲۷ قانون بخشی از مقررات مالی دولت (الحاق ۲)، ماده ۷ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر، بند ب ماده ۲۱۴ قانون برنامه ششم توسعه در قراردادهای PPP)
 • جایگاه بهره ­برداری عمومی در پروژه های مشارکت عمومی ـ خصوصی
 • چالش های مقررات بیمه، مالیات و تضامین در قراردادهای PPP
 • مدیریت ادعا در قراردادهای مشارکت عمومی ـ خصوصی (جرائم، تاخیرات و خسارات)
 • نحوه داوری و حل اختلاف در قراردادهای BOT
 • مدیریت پروژه ­های PPP:
 • مدیریت ذی نفعان در پروژه های مشارکت عمومی و خصوص
 • بازرسی و حصول اطمینان سرمایه ­پذیر از روند بهره ­برداری و نگهداری پروژه
 • نحوه آماده ­سازی و شروط مقدم در قراردادهای مشارکت عمومی- خصوصی
 • راهبری چرخه عمر پروژه­ های PPP
 • واگذاری و مدیریت طرح های نیمه تمام عمرانی از طریق PPP
 • مستندسازی در دوره ­های مخلتف پروژه­ های BOT
 • چالش ­های انتقال پروژه و زمان بهینه انتقال پروژه
 • مدیریت زمان پروژه ­های PPP و الزامات زمانی