اولین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین آموزش و پژوهش در کشورهای جهان اسلاماولین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین آموزش و پژوهش در کشورهای جهان اسلام

اولین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین آموزش و پژوهش در کشورهای جهان اسلام

برگزارکننده : موسسه فرهنگی علمی دانش پژوه

۲۵ بهمن ماه ۱۳۹۶

مرتبط با رشته های

علمی و آموزشی

اطلاعات تماس

مسئول : مهندس دیرین
تلفن دبیرخانه : ۰۹۱۹۷۰۱۳۱۷۶

وب سایت : iciw.ir

اولین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین آموزش و پژوهش در کشورهای جهان اسلاماولین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین آموزش و پژوهش در کشورهای جهان اسلام

محور های همایش

اولین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین آموزش و پژوهش در کشورهای جهان اسلام

محورهای همایش :

 • بخش مدیریت:
 • مدیریت آموزشی
 • صنعتی
 • بازرگانی
 • دولتی
 • مدیریت منابع انسانی
 • بحران
 • استراتژیک
 • مدیریت رفتار سازمانی
 • مدیریت اطلاعات
 • کسب و کار بیمه
 • مدیریت و اخلاق
 • مدیریت فرهنگ اسلامی
 • مدیریت الکترونیکی
 • رهبری و رفتار سازمانی
 • مدیریت دانش و اطلاعات و تمامی رشته های مدیریت و موضوعات مرتبط با آن
 • بخش اقتصاد:
 • آموزش و پژوهش و نقش آن در مدیریت اقتصادی
 • اقتصاد ، توسعه اقتصادی ، تولید و مدیریت مالی
 • آموزش اقتصاد و راه های توسعه و بهبود شیوه های آن
 • نقش دانشگاه ها در تحقق حماسه ی اقتصادی
 • اصول کلی و رویکردهای نوین در توسعه اقتصادی
 • ثبات اقتصادی و مهار تورم
 • تولید، توزیع درآمد و عدالت اقتصادی
 • اقتصاد مقاومتی و حماسه اقتصادی
 • دولت و توسعه اقتصادی
 • سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و توسعه اقتصادی
 • نقش آموزش و پرورش و دانشگاه ها در تحقق حماسه اقتصادی
 • فرصت ها و چالش های توسعه سرمایه گذاری
 • و تمامی موضوعات مرتبط با اقتصاد ( در آموزش و پرورش و دانشگاه ها و سازمان ها )
 • فناوری اطلاعات و ارتباطات:
 • آموزش و پژوهش
 • مدیریت دانش و علم اطلاعات
 • داده، کیفیت و انتقال داده
 • شبکه های کامپیوتری و امنیت
 • سیستم های انتقال و ارتباطات هوشمند و سیستم های اطلاعاتی
 • معماری سازمانی فناوری اطلاعات
 • مدیریت فناوری اطلاعات
 • مهندسی نرم افزار و سخت افزار
 • هوش مصنوعی
 • و تمامی موضوعات مرتبط با علوم کامپیوتر و فناوری اطلاعات و ارتباطات
 • نوآوری، خلاقیت و کارآفرینی:
 • کارآفرینی، ماهیت و ویژگی ها
 • نقش آموزش و پرورش و آموزش عالی در توسعه کارآفرینی، خلاقیت و نوآوری
 • آموزش و کسب مهارت های کارآفرینی
 • کارآفرینی و صنعت کردشگری و مدیریت شهری
 • راهکارهای کارآفرینی در شرایط تحریم
 • مدیریت کسب و کار، هدایت و رهبری در کارآفرینی
 • فرصت ها و چالش های اشتغال و کارآفرینی
 • نوآوری و خلاقیت در تولید و بازاریابی
 • راهکارهای توسعه و فرهنگ کارآفرینی در سازمان ها ، دانشگاه ها و آموزش و پرورش
 • اقتصاد تعاونی و کارآفرینی
 • و تمامی موضوعات مرتبط با خلاقیت و کارآفرینی
 • آموزش و پژوهش:
 • شیوه های نوین در آموزش و چالش های آن
 • شیوه های نوین در پژوهش و چالش های آن
 • شیوه های نوین تدریس و تاثیر آن بر آموزش و یادگیری
 • یادگیری الکترونیکی و نقش آن در آموزش های نوین
 • نقش آموزش و پژوهش در دستیابی به توسعه ی پایدار
 • رویکرد های نوین در آموزش ابتدایی، متوسطه اول و دوم، هنرستان ها و چالش های موجود
 • رویکردهای نوین در آموزش عالی و دانشگاه ها و چالش های موجود
 • پژوهش هایی درباره افت تحصیلی دانش آموزان و دانشجویان
 • نقش دانشگاه فرهنگیان در یادگیری و یاددهی
 • نقش دوره های ضمن خدمت آموزش و پرورش و آموزش عالی در تامین نیروی انسانی متخصص برای آموزش و پژوهش نوین
 • نقش آموزش پژوهش محور در افزایش فرصت های شغلی و توسعه ی اقتصادی و جامعه
 • تکنیک های آموزشی همگرا و واگرا
 • کلیه موضوعات مرتبط با آموزش و پژوهش در آموزش و پرورش و آموزش عالی
 • پژوهش و هنر در آموزش و پژوهش
 • معماری در آموزش و پژوهش
 • تربیت بدنی و علوم ورزشی:
 • مدیریت ورزشی
 • فیزیولوژی ورزشی
 • آسیب شناسی و حرکات اصلاحی
 • بیومکانیک ورزشی
 • تغذیه ورزشی
 • روانشانسی ورزشی
 • حقوق ورزشی