اولین همایش ملی علوم رفتاری و اسلامیاولین همایش ملی علوم رفتاری و اسلامی

اولین همایش ملی علوم رفتاری و اسلامی

برگزارکننده : دانشگاه اردکان، دانشگاه علامه طباطبایی، دانشگاه اصفهان

۱۰ اسفند ماه ۱۳۹۶

مرتبط با رشته های

دینی و مذهبی
اجتماعی و اقتصادی
روانشناسی
علوم انسانی
جامعه شناسی

اطلاعات تماس

مسئول : دکتر محمد شاکر اردکانی
تلفن دبیرخانه : ۰۹۱۴۰۴۶۱۵۴۵

وب سایت : ibsconf.ardakan.ac.ir/fa

اولین همایش ملی علوم رفتاری و اسلامیاولین همایش ملی علوم رفتاری و اسلامی

محور های همایش

اولین همایش ملی علوم رفتاری و اسلامی

محورهای همایش :

  • روانشناسی (کلیه گرایش ها)
  • مشاوره (کلیه گرایش ها)
  • مدیریت (کلیه گرایش ها) و مدیریت اسلامی
  • اقتصاد و اقتصاد اسلامی
  • تربیت بدنی و علوم ورزشی (کلیه گرایش ها)
  • فقه و حقوق اسلامی
  • جامعه شناسی و علوم سیاسی
  • مطالعات خانواده
  • علوم سیاسی و جامعه شناسی
  • فلسفه و معارف اسلامی