اولین همایش بین المللی پژوهش های کاربردی در مدیریت، اقتصاد و حسابداری

برگزارکننده : موسسه فرهنگی علمی دانش پژوه

۲۸ دی ماه ۱۳۹۶

مرتبط با رشته های

مدیریت
اجتماعی و اقتصادی
علوم انسانی

اطلاعات تماس

مسئول : مهندس دیرین
تلفن دبیرخانه : ۰۹۱۹۷۰۱۳۱۷۶

وب سایت : cmea.ir

اولین همایش بین المللی پژوهش های کاربردی در مدیریت، اقتصاد و حسابداری

محور های همایش

اولین همایش بین المللی پژوهش های کاربردی در مدیریت، اقتصاد و حسابداری

محورهای همایش :

 • مدیریت:
 • مدیریت بازرگانی
 • مدیریت عمومی
 • مدیریت صنعتی
 • مدیریت استراتژیک
 • علوم رفتاری در مدیریت
 • مدیریت مالی
 • مدیریت پروژه
 • مدیریت آینده پژوهی
 • اخلاق و فلسفه سازمان و مدیریت
 • حقوق و مدیریت
 • مدیریت منابع انسانی
 • مدیریت بازاریابی
 • مدیریت استراژیک و رقابت
 • مدیریت تکنولوژی، تحقیق و توسعه
 • مدیریت سیستم ها
 • رهبری و رفتار سازمانی
 • حاکمیت شرعی
 • کیفیت، بهره وری
 • ارتباط با مشتری
 • حسابداری مدیریت و کاهش قیمت بهای تمام شده
 • حسابداری، مدیریت مالی و سرمایه گذاری
 • بازار سرمایه، شفافیت و حسابداری
 • کارآفرینی
 • سایر موضوعات دیگر مرتبط با مدیریت
 • اقتصاد:
 • مدیریت اقتصاد
 • اقتصاد بازرگانی
 • اقتصاد عمومی و دولتی
 • علوم اقتصادی
 • برنامه ریزی سیستم های اقتصادی
 • نوآوری، کارآفرینی و توسعه اقتصادی
 • اقتصاد و تجارت الکترونیک
 • توسعه اقتصادی
 • اقتصاد انرژی
 • اقتصاد محیط زیست
 • برنامه ریزی اقتصادی
 • MBA، تبلیغات و بازاریابی
 • مدیریت / مهندسی مالی و تحلیل اقتصادی
 • اقتصاد تحریم
 • اقتصاد مقاومتی
 • مدلسازی اقتصادی
 • تجارت بین الملل
 • رویکردهای نوین در اقتصاد جهانی
 • اقتصاد ایران
 • اقتصاد سلامت
 • حقوق اقتصادی
 • بانکداری
 • تولید و مدیریت مالی
 • اقتصاد شهری
 • نظام های اقتصادی
 • رشد اقتصادی
 • اقتصاد سنجی
 • اقتصاد سرمایه گذاری
 • اقتصاد گردشگری و توریسم
 • سایر موضوعات دیگر مرتبط با اقتصاد
 • حسابداری:
 • حسابداری اسلامی
 • حسابداری نسل ها
 • کسب و کار اسلامی
 • حسابرسی اسلامی
 • فلسفه مالیات و تعهدات و تعاملات مالی شرعی
 • فرهنگ مالیاتی
 • حسابداری مالی
 • حسابداری صنعتی
 • حسابداری مدیریت
 • حسابداری مالیاتی
 • حسابرسی
 • حسابرسی اجتماعی و اقتصادی
 • حسابداری بانک ها و بیمه
 • حسابداری کشاورزی
 • حسابداری بین المللی
 • حسابداری سیستم های اطلاعاتی
 • حسابداری آموزشی
 • حسابداری دولتی
 • حسابداری درآمد ملی
 • سایر موضوعات دیگر مرتبط با حسابداری