پنجمین کنفرانس ملی گیاهان دارویی ، طب سنتی وکشاورزی ارگانیکپنجمین کنفرانس ملی گیاهان دارویی ، طب سنتی وکشاورزی ارگانیک

پنجمین کنفرانس ملی گیاهان دارویی ، طب سنتی وکشاورزی ارگانیک

برگزارکننده : دبیرخانه وستاد مرکزی همایش

۱۵ اسفند ماه ۱۳۹۶

مرتبط با رشته های

کشاورزی و دامپروری
علمی و آموزشی
صنایع غذایی

اطلاعات تماس

مسئول : دکترسجادآستانی
تلفن دبیرخانه : ۰۸۱۳۸۲۵۳۵۱۲

وب سایت : ۳hygiene.bonyadhamayesh.ir

پنجمین کنفرانس ملی گیاهان دارویی ، طب سنتی وکشاورزی ارگانیکپنجمین کنفرانس ملی گیاهان دارویی ، طب سنتی وکشاورزی ارگانیک

محور های همایش

پنجمین کنفرانس ملی گیاهان دارویی ، طب سنتی وکشاورزی ارگانیک

محورهای همایش :

 • محورهای گیاهان دارویی:
 • گیاهان دارویی ، اکولوژی و اکوفیزیولوژی
 • گیاهان دارویی فرآوری، بسته بندی و صنعت
 • گیاهان دارویی ، بهره برداری از منابع طبیعی
 • گیاهان دارویی ، بیوتکنولوژی
 • گیاهان دارویی ، فرآوری
 • گیاهان دارویی ، زیست شناسی
 • گیاهان دارویی ، فارماکولوژی
 • گیاهان دارویی ، میکروبیولوژی
 • گیاهان دارویی ، طب سنتی
 • گیاهان دارویی ، اقتصاد و بازاریابی
 • گیاهان دارویی مبارزه با آفات
 • گیاهان دارویی واسلام
 • و سایرمحورهای مرتبط باگیاهان دارویی
 • مقالات مستخرج از پایان نامه های کارشناسی ارشد ودکتری مرتبط با همایش
 • محورهای کشاورزی:
 • کشاورزی ارگانیک و پایدار
 • به نژادی و تولید گیاهان زراعی و باغی
 • مدیریت علف‍های هرز، آفات و بیماری‍ها
 • کاربرد علوم نانو در کشاورزی
 • مدیریت ، اقتصاد ، ترویج و آموزش کشاورزی
 • مدیریت تغذیه و آبیاری در محصولات زراعی و باغی
 • کاربرد بیوتکنولوژی و کشت بافت در علوم کشاورزی
 • تاثیر تنش های زنده و غیر زنده در تولیدات کشاورزی
 • فیزیولوژی و اکولوژی عملکرد محصولات کشاورزی
 • تغذیه دام و طیور
 • فیزیولوژی دام و طیور
 • پرورش و تغذیه آبزیان
 • هواشناسی و بیوتکنولوژی کشاورزی
 • ژنتیک و اصلاح دام و طیور
 • نقش تکنیک های تولید مثلی در تولیدات دامی
 • دامپزشکی (میکروبیولوژی، پاتولوژی، ایمنی شناسی)
 • زیست شناسی (گیاهی و جانوری)
 • و سایرمحورهای مرتبط باکشاورزی پایدار
 • مقالات مستخرج از پایان نامه های کارشناسی ارشد ودکتری مرتبط با همایش

بازگشت