همایش مدیریت استعدادها در هزاره سومهمایش مدیریت استعدادها در هزاره سوم

همایش مدیریت استعدادها در هزاره سوم

برگزارکننده : صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران- دانشگاه صنعتی شریف

۲۷ تا ۲۸ دی ماه ۱۳۹۶

مرتبط با رشته های

مدیریت
علمی و آموزشی
علوم انسانی

اطلاعات تماس

تلفن دبیرخانه : ۰۲۱۶۶۰۵۴۹۵۸

وب سایت : tmc.insf.org

همایش مدیریت استعدادها در هزاره سومهمایش مدیریت استعدادها در هزاره سوم

محور های همایش

همایش مدیریت استعدادها در هزاره سوم

محورهای همایش :

  • مدیریت استعداد، مفاهیم کاربردی، علم و آینده پژوهی
  • مدیریت استعداد، بهره وری و بهبود عملکرد افراد، سیستم ها و جامعه
  • مدیریت استعداد و نقش آن در توسعه اقتصادی، سیاسی و فرهنگی جوامع
  • بررسی نقش بخش خصوصی در فرایند استعدادیابی و استعدادپروری
  • رسانه، فرهنگسازی، آموزش و عمومی سازی علم استعداد در جامعه
  • نقش فناوری و فناوری ارتباطات و اطلاعات در مدیریت استعداد
  • نقش بازی، اسباب بازی و بازی‌های رایانه‌ای در مدیریت استعداد
  • راهکارهای مدیریت استعداد و عوامل تاثیرگذار بر آن در خانواده، مدرسه و جامعه
  • بررسی تجارب جهانی و ایران در استعدادیابی و مدیریت استعداد
  • نظام آموزشی کشور، مدیریت استعداد، چالش ها و راهبردها

بازگشت