نهمین همایش ملی گردشگری جغرافیا ومحیط زیست پایدارنهمین همایش ملی گردشگری جغرافیا ومحیط زیست پایدار

نهمین همایش ملی گردشگری جغرافیا ومحیط زیست پایدار

برگزارکننده : دبیرخانه وستاد مرکزی همایش

۱۵ اسفند ماه ۱۳۹۶

مرتبط با رشته های

محیط زیست
علمی و آموزشی
تاریخی و گردشگری
جغرافیا و زمین شناسی

اطلاعات تماس

مسئول : دکترسجادآستانی
تلفن دبیرخانه : ۰۸۱۳۸۲۵۳۵۱۲

وب سایت : ۱۶٫iseconf.ir/fa/

نهمین همایش ملی گردشگری جغرافیا ومحیط زیست پایدارنهمین همایش ملی گردشگری جغرافیا ومحیط زیست پایدار

محور های همایش

نهمین همایش ملی گردشگری جغرافیا ومحیط زیست پایدار

محورهای همایش :

 • گردشگری و محیط زیست
 • گردشگری وطبیعت گردی
 • گردشگری و جغرافیا
 • گردشگری ومدل های اقلیمی
 • گردشگری درمناطق حفاظت شده، پارک های ملی وجنگلی
 • گردشگری در سواحل
 • گردشگری و توسعه پایدار
 • گردشگری شهری
 • گردشگری روستایی
 • استراتژی های هدفمند کردن مدیریت گردشگری
 • گردشگری مذهبی
 • گردشگری فرهنگی
 • گردشگری وموزه ها
 • تغییرات آب و هوایی و گردشگری
 • نقش صنعت در اداره ی رشد حمل و نقل و گردشگری
 • آموزش و تورگردانی گردشگری
 • گردشگری وموسیقی های محلی
 • گردشگری ادبی
 • گردشگری ورزشی(کوهنوردی ،کویرنوردی، دوچرخه سواری توریستی، اسکی)
 • محورهای ویژه ومرتبط با گردشگری
 • آب و هواشناسی (اقلیم شناسی)
 • کاربرد فناوری‌های ژئوانفورماتیک در توسعه پایدار
 • جغرافیا و برنامه ریزی گردشگری
 • جغرافیا و برنامه ریزی شهری
 • جغرافیای پزشکی
 • جغرافیا و برنامه ریزی روستایی
 • جغرافیا و دفاع مقدس
 • آمایش سرزمین
 • هیدروژئوموفولوژی در برنامه ریزی محیطی
 • مخاطرات محیطی
 • توسعه پایدار شهری با نگاهی به آینده
 • جغرافیای سیاسی
 • جغرافیا و دفاع و امنیت
 • ژئومورفولوژی
 • سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی
 • سایر ایده های نوین وپایان نامه های کارشناسی ارشد ودکتری

بازگشت