سومین همایش ملی معماری و شهر پایدار

برگزارکننده : دانشگاه شهید رجایی تهران، دانشکده مهندسی معماری و شهرسازی

۱۵ اسفند ماه ۱۳۹۶

مرتبط با رشته های

معماری و عمران

اطلاعات تماس

مسئول : دکتر جمال الدین مهدی نژاد – دانشیار دانشگاه شهید رجایی
تلفن دبیرخانه : ۰۲۱-۲۲۹۷۰۰۶۰ (۲۶۱۱)داخلی

وب سایت : ncsac.srttu.edu/fa/

سومین همایش ملی معماری و شهر پایدار

محور های همایش

سومین همایش ملی معماری و شهر پایدار

محورهای همایش :

  • شیوه های نوین آموزش معماری و شهرسازی پایدار
  • سیر تحول بوم شناسانه تاریخی معماری و شهرسازی
  • منظر شهری پایدار
  • معماری و شهرسازی نوین
  • معماری و شهرسازی ایرانی اسلامی
  • معماری منظر
  • هنرهای محیطی

بازگشت