اولین همایش ملی کاربردهای فناوری اطلاعات در حوزه‌های توسعه علمی و ارتقا کیفیت سلامت با رویکرد اقتصاد مقاومتیاولین همایش ملی کاربردهای فناوری اطلاعات در حوزه‌های توسعه علمی و ارتقا کیفیت سلامت با رویکرد اقتصاد مقاومتی

اولین همایش ملی کاربردهای فناوری اطلاعات در حوزه‌های توسعه علمی و ارتقا کیفیت سلامت با رویکرد اقتصاد مقاومتی

برگزارکننده : موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی الکترونیکی فاران (مهر دانش)

۲۹ بهمن ماه ۱۳۹۶

مرتبط با رشته های

کامپیوتر و IT
پزشکی و سلامت
نانو تکنولوژی
مدیریت

اطلاعات تماس

مسئول : دکتر رفعت بیات
تلفن دبیرخانه : ۸۸۶۷۵۷۹۹-۰۲۱

وب سایت : bihamta.faran.ac.ir/fa/

اولین همایش ملی کاربردهای فناوری اطلاعات در حوزه‌های توسعه علمی و ارتقا کیفیت سلامت با رویکرد اقتصاد مقاومتیاولین همایش ملی کاربردهای فناوری اطلاعات در حوزه‌های توسعه علمی و ارتقا کیفیت سلامت با رویکرد اقتصاد مقاومتی

محور های همایش

اولین همایش ملی کاربردهای فناوری اطلاعات در حوزه‌های توسعه علمی و ارتقا کیفیت سلامت با رویکرد اقتصاد مقاومتی

محورهای همایش :

 • تاثیر فناوری اطلاعات در “توسعه علمی” :
 • کسب و کار الکترونیک با رویکرد تولید و اشتغال
 • معماری سازمانی و مدیریت منابع انسانی با رویکرد مهارتی و افزایش بهره وری
 • هوشمند سازی ، اکتشاف و مدیریت دانش در حوزه های صنعت و سلامت
 • انتقال تکنولوژی با رویکرد پیشرفت و خود کفائی
 • تاثیر فناوری اطلاعات در “ارتقاء کیفیت سیستم سلامت” :
 • شبکه های ارتباطی و اطلاعاتی : زیر ساخت ها و پیامدها
 • سلامت الکترونیک و سیستم های پشتیبان سلامت
 • فناوری همگرا (NBIC) و جامعه‌ای سالم
 • ظرفیت سازی آموزش و پژوهش الکترونیک