اولین همایش ملی پژوهش های نوین در مهندسی و علوم کاربردیاولین همایش ملی پژوهش های نوین در مهندسی و علوم کاربردی

اولین همایش ملی پژوهش های نوین در مهندسی و علوم کاربردی

برگزارکننده : دانشگاه آیت اله العظمی بروجردی (ره)

۲۴ تا ۲۶ بهمن ماه ۱۳۹۶

مرتبط با رشته های

علمی و آموزشی
سایر …

اطلاعات تماس

مسئول : دکتر پرویز کحال
تلفن دبیرخانه : ۰۶۶۴۲۴۶۸۳۲۰- ۳۱۵ — ۰۹۰۳۳۹۹۲۰۵۵

وب سایت : conf.isc.gov.ir/nreas95/

اولین همایش ملی پژوهش های نوین در مهندسی و علوم کاربردیاولین همایش ملی پژوهش های نوین در مهندسی و علوم کاربردی

محور های همایش

اولین همایش ملی پژوهش های نوین در مهندسی و علوم کاربردی

محورهای همایش :

 • مهندسی برق:
 • الکترونیک
 • مخابرات
 • کنترل
 • مکاترونیک
 • قدرت
 • ماشین های الکتریکی
 • مهندسی عمران:
 • سازه
 • زلزله
 • مدیریت ساخت
 • آب و سازه های هیدرولیکی
 • خاک
 • راه سازی
 • ترافیک
 • مهندسی کامپیوتر:
 • نرم افزار
 • هوش مصنوعی
 • معماری کامپیوتر
 • فناوری اطلاعات
 • مهندسی معماری:
 • مهندسی معماری و توسعه پایدار
 • معماری و شهرسازی سنتی و اسلامی
 • معماری و شهرسازی معاصر
 • مهندسی مکانیک:
 • مکانیک جامدات
 • ساخت و تولید
 • نانو مکانیک
 • مکانیک سیالات
 • دینامیک
 • کنترل
 • رباتیک

بازگشت