پنجمین کنفرانس ملی اقتصاد در شرایط تحریم با نگاهی به شرایط(سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و …) کشور ایران در پسا برجام

برگزارکننده : دانشگاه های یزد، بوعلی سینا همدان، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل، شرکت پژوهشی صنعتی طرود شمال و شبکه پژوهشگران ایرانی

۰۱ دی ماه ۱۳۹۶

مرتبط با رشته های

مدیریت
اجتماعی و اقتصادی
حقوق و امنیت
علوم انسانی

اطلاعات تماس

مسئول : دکتر آقاجانی
تلفن دبیرخانه : ۰۱۱۳۵۳۳۰۷۷۴

وب سایت : con.toroudshomal.com

پنجمین کنفرانس ملی اقتصاد در شرایط تحریم با نگاهی به شرایط(سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و ...) کشور ایران در پسا برجام

محور های همایش

پنجمین کنفرانس ملی اقتصاد در شرایط تحریم با نگاهی به شرایط(سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و …) کشور ایران در پسا برجام

محورهای همایش :

 • تبیین شرایط اقتصادی کشورهای تحریم شده(روسیه، چین، ایران، کوبا، عراق، پاکستان، آفریقای جنوبی، سوریه، سودان، افغانستان، کره شمالی و … ) از منظر متغیرهای کلان اقتصادی(تورم، نرخ بهره، نرخ ارز، تولید ناخالص داخلی، صادرات و واردات، رشد اقتصادی، بیکاری، مالیات، خصوصی سازی، رفاه اقتصادی، شاخص فلاکت، توزیع درآمد و … )
 • تبیین شرایط اقتصادی کشورهای تحریم شده از منظر اقتصاد خرد (بازارها، تئوری بازیها، توزیع درآمد و … )
 • تحریم اقتصادی از بعد اجتماعی (سلامت عمومی، تندرستی، امنیت غذایی، محیط زیست، مهاجرت، نژادپرستی، سرمایه اجتماعی و …)
 • تحریم اقتصادی و حقوق و سیاست بین الملل (حقوق بشر، دموکراسی، کمک های انسان دوستانه و …)
 • تحریم ها و تولید و تجارت انرژی (نفت، گاز و …)
 • نظام مالی و پولی بین المللی و شرائط تحریم های اقتصادی
 • تحریم ها و سیستم های بانکداری و تجارت بین الملل
 • تحریم اقتصادی و فضای کسب و کار، کارآفرینی، بنگاههای کوچک و متوسط، سازمانها و شرکتهای بین المللی و …
 • تحریم ها و صنعت توریسم، سرمایه گذاری مستقیم و غیر مستقیم خارجی(FDI و FPI)
 • ماهیت و مدل های تحریم
 • مدیریت تحریم ها
 • نوع شناسی ابعاد تحریم های اقتصادی
 • تحریم ها و اقتصاد مقاومتی
 • مدیریت سازمانها و شرکتها در شرایط تحریم
 • کاهش تحریم ها و آثار اجتماعی و اقتصادی آن
 • شرایط اقتصادی بعد از تحریم ها و چالش ها و فرصت های آن
 • بیانیه لوزان، توافقات ژنو و آثار و نتایج آن
 • اقتصاد مقاومتی و تحریم ها
 • کاسبان تحریم(داخلی و خارجی)
 • نقش بخش خصوصی در شرایط تحریم
 • شرایط شکل گیری تحریم ها
 • هر نوع تحلیلی از اقتصاد ایران با توجه به تحریم های ۳۸ ساله علیه کشور ایران جزء محورهای کنفرانس می باشد.
 • و دیگر مباحث مرتبط با تحریم و آثار آن
 • محورهای شرایط کشور ایران(سیاسی/اقتصادی/اجتماعی و …) در پسابرجام:
 • سیاسی:
 • جایگاه امنیت بین‌المللی کشور در پسابرجام
 • نقش تعامل مردم، نخبگان با دولت‌ها در پسابرجام
 • تأثیر برجام بر صلح و مفاهمه داخلی و بین المللی
 • تأثیر برجام بر تریبون‌های عمومی داخلی و خارجی
 • نقش احزاب و جریانات سیاسی داخلی در دوران پسابرجام
 • راهبرد منطقه‌ای دولت دوازدهم در پسا برجام
 • اصلاحات سازمان ملل و شورای امنیت و نقش برجام
 • برجام و جهت گیری قلمرومندی عملکرد سیاسی ج.ا.ا
 • روابط ایران و اتحادیه اروپا در پسابرجام
 • روابط سیاسی ایران و جهان در پسابرجام
 • میزان تعهد حقوقی و سیاسی کشورهای گروه ۱+ ۵ به برجام
 • و سایر محورهای مرتبط
 • اقتصادی:
 • تجارت خارجی ایران در دورۀ پساتحریم
 • جایگاه ایران در بازار جهانی انرژی در دورۀ پساتحریم
 • رابطۀ توسعۀ اقتصادی و قدرت منطقه ای ایران در دوران پساتحریم
 • برجام و توسعه مفهوم تعهدات دولت‌ها در حق بر توسعه اقتصادی
 • تأثیر برجام بر توسعه ظرفیت های ژئواکونومیک کشور
 • تعاملات مالی و بانکی، جذب سرمایه گذاری خارجی و … در دوران پسابرجام
 • گردشگری محور توسعه در پسابرجام
 • روابط اقتصادی ایران و جهان در پسابرجام
 • و سایر محورهای مرتبط
 • اجتماعی:
 • الزامات و بایسته ها اجتماعی در پسابرجام
 • رفاه اجتماعی در دوره پسابرجام
 • جامعه شناسی سیاسی کشور در پسابرجام
 • آسیب های اجتماعی فقر، بیکاری و …. در دوره پسابرجام
 • امنیت اجتماعی در دوران پسا برجام
 • و سایر محورهای مرتبط
 • حقوقی:
 • برجام و آثار و پیامدها از منظر حقوق خصوصی، عمومی و بین الملل و …
 • برجام و تجدیدنظرهای حقوقی در سیاست تحریم
 • تأثیر برجام بر توسعه حقوق بین‌الملل
 • ضمانت اجرای برجام در حقوق بین‌الملل
 • و سایر محورهای مرتبط
 • سایر:
 • نقش مدیران در دوران پسا برجام
 • برجام و درسهای مدیریتی آن
 • کارآفرینی، نوآوری و فرصتهای بوجود آمده در دروه پسا برجام
 • برجام و حقوق محیط‌زیست ایران
 • برجام و توسعه پایدار و ژئوپلیتیک زیست محیطی کشور
 • نظام سلامت در دوره پسابرجام
 • و سایر محورهای مرتبط

بازگشت