نخستین کنفرانس بین المللی مدیریت، حسابداری و اقتصاد در توسعه پایدارنخستین کنفرانس بین المللی مدیریت، حسابداری و اقتصاد در توسعه پایدار

نخستین کنفرانس بین المللی مدیریت، حسابداری و اقتصاد در توسعه پایدار

برگزارکننده : شرکت دانش بنیان کمر آوش

۱۵ آذر ماه ۱۳۹۶

مرتبط با رشته های

مدیریت
اجتماعی و اقتصادی
بازاریابی و تبلیغات
علوم انسانی

اطلاعات تماس

مسئول : دکتر رضا نوروزی
تلفن دبیرخانه : ۰۵۱۳۸۲۱۱۹۰۵-۰۹۳۵۴۶۷۶۰۰۵

وب سایت : mgtconf.ir

نخستین کنفرانس بین المللی مدیریت، حسابداری و اقتصاد در توسعه پایدارنخستین کنفرانس بین المللی مدیریت، حسابداری و اقتصاد در توسعه پایدار

محور های همایش

نخستین کنفرانس بین المللی مدیریت، حسابداری و اقتصاد در توسعه پایدار

محورهای همایش :

 • محورهای اصلی و کلی :
 • مدیریت (تمامی گرایش ها)
 • حسابداری و حسابرسی (تمامی گرایش ها)
 • علوم اقتصادی (تمامی گرایش ها)
 • ریاضی و آمار (تمامی گرایش ها)
 • ریاضی و آمار (تمامی گرایش ها)
 • حقوق (تمامی گرایش ها)
 • کامپیوتر (تمامی گرایش ها)
 • نرم افزار و آی تی (تمامی گرایش ها)
 • بانکداری و علوم بانکی (تمامی گرایش ها)
 • محورهای فرعی :
 • مدیریت اجرایی
 • مدیریت مالی
 • مدیریت بهره وری و منابع انسانی
 • مدیریت بازرگانی
 • حسابداری
 • علوم بانکی
 • اقتصاد پول و بانکداری
 • توسعه اقتصادی و برنامه ریزی
 • مدیریت بازاریابی
 • روابط عمومی
 • آمار
 • علوم اقتصادی
 • علوم بازرگانی
 • مدیریت بانکداری
 • مدیریت دولتی
 • ریاضی
 • حقوق
 • مهندسی رایانه
 • مهندسی آی تی (IT)
 • مدیریت صنعتی
 • مهندسی صنایع
 • بیمه
 • مدیریت صنعتی
 • مهندسی صنایع
 • نرم افزار
 • کامپیوتر
 • حسابداری و حسابرسی
 • و سایر رشته های مرتبط

بازگشت