اولین کنفرانس بین‌المللی مدلسازی اطلاعات ساختمان (BIM)اولین کنفرانس بین‌المللی مدلسازی اطلاعات ساختمان (BIM)

اولین کنفرانس بین‌المللی مدلسازی اطلاعات ساختمان (BIM)

برگزارکننده : گروه طرح و ساخت مهرگان با همکاری انجمن مدیریت پروژه ایران

۰۶ اسفند ماه ۱۳۹۶

مرتبط با رشته های

معماری و عمران
مکانیک و صنایع

اطلاعات تماس

مسئول : دکتر مجتبی عزیزی
تلفن دبیرخانه : ۰۲۱-۸۸۴۸۷۱۳۲

وب سایت : bimconf.ir

اولین کنفرانس بین‌المللی مدلسازی اطلاعات ساختمان (BIM)اولین کنفرانس بین‌المللی مدلسازی اطلاعات ساختمان (BIM)

محور های همایش

اولین کنفرانس بین‌المللی مدلسازی اطلاعات ساختمان (BIM)

محورهای همایش :

 • برنامه ریزی استراتژیک
 • نقش نظام فنی و اجرایی و نهادسازی در رابطه با BIM
 • مدیریت دانش
 • تغییرات صنعت ساخت و ساز با کاربرد BIM
 • نقشه برداری و GIS
 • مدیریت ساخت
 • برنامه ریزی شهری و دسترسی پذیری
 • برنامه­ریزی و کنترل پروژه
 • حاکمیت اطلاعات
 • ایمنی، بهداشت و محیط زیست (HSE)
 • شبیه سازی و واقعیت مجازی
 • فناوری­های مدرن مهندسی و ساخت
 • طراحی یکپارچه و همکاری دیسیپلین های مختلف کاری
 • مدیریت بهره­برداری، تعمیر و نگهداری ساختمان
 • پیاده سازی BIM در شرکت های ساختمانی
 • ساختمان هوشمند
 • قراردادها و حقوق پیمان
 • فوتوگرامتری و لیزر اسکنر
 • ساخت­پذیری و پیش ساختگی
 • تخریب و بازیافت

بازگشت