اولین همایش ملی سامانه های شبیه ساز

برگزارکننده : آقای دکتر حمیدرضا پوررضا

۰۵ تا ۰۶ اردیبهشت ماه ۱۳۹۷

مرتبط با رشته های

کامپیوتر و IT
مکانیک و صنایع

اطلاعات تماس

مسئول : خانم روحانی
تلفن دبیرخانه : ۰۵۱۳۸۸۰۶۱۶۸

وب سایت : ncss2018.um.ac.ir

اولین همایش ملی سامانه های شبیه ساز

محور های همایش

اولین همایش ملی سامانه های شبیه ساز

محورهای همایش :

 • مدلسازی و مبانی نظری شبیه سازی
 • سامانه های حرکتی
 • گرافیک کامپیوتری، موتورهای بازی و روشهای تولید تصویر
 • واقعیت مجازی، واقعیت افزوده و واقعیت آمیخته
 • سامانه های نمایش تصویر و تکنیک های تصویرسازی
 • سخت افزار در حلقه و شبیه سازی سخت افزاری
 • شبیه سازهای مبتنی بر عامل
 • شبیه سازهای نهفته و بلادرنگ
 • شبیه سازی نرم افزاری و نرم افزارهای شبیه ساز
 • شبکه سازی شبیه سازها و شبیه سازی توزیع شده یا موازی
 • ساخت شبیه سازهای مقیاس پذیر
 • شبیه سازهای ترکیبی با سامانه های فناوری اطلاعات و سیستم های پشتیبان تصمیم شبیه ساز
 • سامانه های ردیاب و موقعیت یاب
 • اثربخشی آموزشی و ارزیابی عملکرد
 • مدلسازی و شبیه سازی سیستم های پیچیده
 • فناوریهای نوین شبیه سازی
 • عوامل انسانی و علوم شناختی
 • هوش مصنوعی
 • فعالیت های صنعتی شامل سامانه های شبیه ساز کاربردی (شبیه سازهای دریایی، هوایی، ریلی، خودرویی، هوافضایی، پزشکی، تفریحی)

بازگشت