سومین کنفرانس جامع و ملی اقتصاد مقاومتیسومین کنفرانس جامع و ملی اقتصاد مقاومتی

سومین کنفرانس جامع و ملی اقتصاد مقاومتی

برگزارکننده : دانشگاه های یزد، بوعلی سینا همدان، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل، شرکت پژوهشی صنعتی طرود شمال و شبکه پژوهشگران ایرانی

۰۱ دی ماه ۱۳۹۶

مرتبط با رشته های

مدیریت
اجتماعی و اقتصادی
حقوق و امنیت
علوم انسانی

اطلاعات تماس

مسئول : دکتر شاه آبادی
تلفن دبیرخانه : ۰۱۱۳۵۳۳۰۷۷۳

وب سایت : www.conf.toroudshomal.ir

سومین کنفرانس جامع و ملی اقتصاد مقاومتیسومین کنفرانس جامع و ملی اقتصاد مقاومتی

محور های همایش

سومین کنفرانس جامع و ملی اقتصاد مقاومتی

محورهای کنفرانس:

 • حوزه اقتصاد و مدیریت نفت و گاز:
 • مبانی و نظریه ها:
 • نفت و گاز و توسعه اقتصادی
 • نفت وگاز و جغرافیای اقتصادی سیاسی
 • برنامه ریزی برای آینده نفت و گاز
 • تحلیل کلان فراگرد های نفت و گاز
 • تحلیل خرد فراگرد های نفت و گاز
 • مدیریت منابع نفت وگاز
 • نظریه بازی ها
 • عرضه و تقاضای نفت:
 • بازار کالا ها و تجارت
 • پیش بینی بازار نفت و گاز
 • قیمت گذاری نفت و گاز
 • مصرف فرآورده های نفت و گاز
 • تحلیل عرضه و تقاضای بین امللی نفت و گاز
 • مدیریت فروش نفت وگاز
 • انرژی های جایگزین:
 • انرژی های نو
 • آب و هوای جهانی و کاهش انتشار گاز های گل خانه ای
 • سایر منابع انرژی
 • روش های تامین مالی نفت و گاز
 • قراردادها
 • میزان سرایه گذاری در پروژه ها
 • سرمایه گذاری در پروژه های وابسته مانند پالایشگاه و پتروشیمی
 • محورهای حوزه اقتصاد و مدیریت نظامی:
 • مدیریت نظامی:
 • مدیریت منابع انسانی در امور نظامی
 • مدیریت مالی در امور نظامی
 • مدیریت دانش در امور نظامی
 • مدیریت ریسک در امور نظامی
 • مدیریت تولید در امور نظامی
 • مدیریت صنعتی در امور نظامی
 • مدیریت زمان در امور نظامی
 • مدیریت بحران در امور نظامی
 • مدیریت راهبردی در امور نظامی
 • تئوری های مدیریت نظامی
 • و …
 • اقتصاد نظامی:
 • اقتصاد و جنگهای آینده
 • شرایط و زمینه های اقتصادی قبل از جنگ
 • تاریخ عقاید اقتصاد نظامی و جنگ
 • برآورد و کنترل هزینه پروژه های نظامی
 • اقتصاد مهندسی در طرحهای نظامی
 • فناوریها، تولیدات نوین نظامی و رشد اقتصادی
 • جنگ اطلاعات اقتصادی
 • برونسپاری فعالیتهای سازمانها و موسسات نظامی
 • هزینه ها و درآمدهای پروژه های مشترک نظامی
 • پیمانکاری و قراردادهای سازمانها و موسسات نظامی
 • منابع مالی و راهکارهای درآمدزایی سازمانهای نظامی
 • ارتش حرفه ای و آثار اقتصادی و اجتماعی
 • خدمت سربازی و تولید ناخالص داخلی، کارآفرینی، اشتغال و …
 • هزینه های سربازی در نیروهای مسلح
 • و …
 • محورهای حوزه تحریم اقتصادی:
 • تبیین شرایط اقتصادی کشورهای تحریم شده(روسیه، چین، ایران، کوبا، عراق، پاکستان، آفریقای جنوبی، سوریه، سودان، افغانستان، کره شمالی و … ) از منظر متغیرهای کلان اقتصادی(تورم، نرخ بهره، نرخ ارز، تولید ناخالص داخلی، صادرات و واردات، رشد اقتصادی، بیکاری، مالیات، خصوصی سازی، رفاه اقتصادی، شاخص فلاکت، توزیع درآمد و … )
 • تبیین شرایط اقتصادی کشورهای تحریم شده از منظر اقتصاد خرد (بازارها، تئوری بازیها، توزیع درآمد و … )
 • تحریم اقتصادی از بعد اجتماعی (سلامت عمومی، تندرستی، امنیت غذایی، محیط زیست، مهاجرت، نژادپرستی، سرمایه اجتماعی و …)
 • تحریم اقتصادی و حقوق و سیاست بین الملل (حقوق بشر، دموکراسی، کمک های انسان دوستانه و …)
 • تحریم ها و تولید و تجارت انرژی (نفت، گاز و …)
 • نظام مالی و پولی بین المللی و شرائط تحریم های اقتصادی
 • تحریم ها و سیستم های بانکداری و تجارت بین الملل
 • تحریم اقتصادی و فضای کسب و کار، کارآفرینی، بنگاههای کوچک و متوسط، سازمانها و شرکتهای بین المللی و …
 • تحریم ها و صنعت توریسم، سرمایه گذاری مستقیم و غیر مستقیم خارجی(FDI و FPI)
 • ماهیت و مدل های تحریم
 • مدیریت تحریم ها
 • نوع شناسی ابعاد تحریم های اقتصادی
 • تحریم ها و اقتصاد مقاومتی
 • مدیریت سازمانها و شرکتها در شرایط تحریم
 • کاهش تحریم ها و آثار اجتماعی و اقتصادی آن
 • شرایط اقتصادی بعد از تحریم ها و چالش ها و فرصت های آن
 • بیانیه لوزان، توافقات ژنو و آثار و نتایج آن
 • اقتصاد مقاومتی و تحریم ها
 • کاسبان تحریم(داخلی و خارجی)
 • نقش بخش خصوصی در شرایط تحریم
 • شرایط شکل گیری تحریم ها
 • هر نوع تحلیلی از اقتصاد ایران با توجه به تحریم های ۳۸ ساله علیه کشور ایران جزء محورهای کنفرانس می باشد.
 • و دیگر مباحث مرتبط با تحریم و آثار آن
 • محورهای حوزه کارآفرینی:
 • کارآفرینی:
 • مبانی نظری و تجربی در مورد کار آفرینی و ارزش آفرینی.
 • کارآفرینی و نقش آن در توسعه پایدار (اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، اجتماعی .
 • کارآفرینی در حوزه های مختلف دانش و فناوری (با هدف ایجاد اشتغال و خلق ارزش و ثروت
 • نقش کارآفرینی در اقتصاد مقاومتی.
 • کارآفرینی از دیدگاه اسلام و قرآن.
 • کارآفرینی سبز.
 • کارآفرینی در شرایط تحریم.
 • کارآفرینی نظامی
 • و …
 • مبانی نظری و تجربی در مورد مراکز رشد و پارکها.
 • کلینیکهای تخصصی مشاوره و شرکتهای کارگزار، راه اندازی و استمرار کسب و کارهای دانش بنیان.
 • کسب و کارهای (شرکت های دانش بنیان و تجاری سازی دانش و تکنولوژی.
 • و …
 • مدیریت در شرکتهای(کسب وکارهای کوچک و متوسط دانش بنیان:
 • مبانی نظری و تجربی در مورد کسب وکارهای کوچک و متوسط دانش بنیان.
 • تولید، بازارهای مالی، نوآوری و خلاقیت، مسائل حقوقی، مدیریت استراتژیک، مشاوره مدیریت در شرکتهای کوچک و متوسط.
 • خوشه های کسب وکار.
 • کسب و کار سبز.
 • و …
 • ارتباط بین دانشگاه و صنعت (جامعه :
 • مبانی نظری و تجربی در مورد ارتباط بین دانشگاه و صنعت.
 • انتظارات متقابل دانشگاه و صنعت (جامعه .
 • مدلها / الگوها / چهارچوب های ارتباط اثر بخش بین دانشگاه و صنعت (جامعه .
 • و …
 • دانشگاههای نسل سوم(کار آفرین و ارزش آفرین :
 • مبانی نظری و تجربی در مورد دانشگاه های نسل سوم.
 • نقش دانشگاه ها در توسعه همه جانبه (اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، اجتماعی) جامعه.
 • کارآفرینی دانشگاهی و دانشگاه کارآفرین تجاری سازی دانش و تکنولوژی دانشگاهی.
 • دانشگاهها، دانشکده ها، گروه ها، و رشته های نسلهای جدید.
 • برنامه ها و نظامهای آموزشی کار آفرینانه در دانشگاهها.
 • مدلها / چهارچوبها / الگوهای ارتباط بین دانشگاه های و صنعت (جامعه
 • انتظارات متقابل دانشگاهها و صنعت (جامعه
 • مدلها / الگوها / چهارچوب های ارتباط اثربخش بین دانشگاه و صنعت (جامعه
 • و . . .
 • تجاری سازی و فروش محصولات (آموزشی، پژوهشی، فناوری) دانشگاهی:
 • خلق ثروت (اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، سیاسی) دانش بنیان در حوزه های مختلف دانشگاهی.
 • فروشگاهها، نمایشگاهها، و فن بازارهای محصولات (آموزشی، پژوهشی، فناوری) دانشگاهی.
 • زنجیره فروش و خدمات بعد از فروش (مدیریت زنجیره عرضه) محصولات (آموزشی، پژوهشی، فناوری) دانشگاهی.
 • خوشه های کسب و کارها، اتحادیه ها، اصناف، و سازمانهای حمایتگر از محصولات (آموزشی، پژوهشی، فناوری) دانشگاهی.
 • مدلها / چهارچوبها / الگوهای اشتغال زایی و درآمد زایی در حوزه های مختلف محصولات (آموزشی، پژوهشی، فناوری) دانشگاهی.
 • و …
 • ارتباط کارآفرینی با رشته های مختلف دانشگاهی:
 • مبانی نظری و تجربی در مورد کارآفرینی و رشته های دانشگاهی.
 • کارآفرینی، اشتغالزایی و درآمدزایی رشته های مختلف علوم انسانی (مدیریت، اقتصاد، حسابداری، حقوق، علوم سیاسی، جغرافیا، ادبیات، زبان، معارف اسلامی، الهیات، فقه و حقوق اسلامی، تربیت بدنی و علوم ورزشی و… .
 • کارآفرینی، اشتغال زایی و درآمد زایی رشته های مختلف علوم پایه (شیمی، فیزیک، زیست شناسی، ریاضی، بیوشیمی، و … .
 • کارآفرینی، اشتغال زایی و درآمد زایی رشته های مختلف علوم کشاورزی (زراعت، باغبانی، خاک شناسی، فضای سبز، علوم دامی و … .
 • کارآفرینی، اشتغال زایی و درآمد زایی رشته های مختلف علوم فنی و مهندسی (برق، عمران، مکانیک، صنایع و …. .
 • کارآفرینی، اشتغال زایی و درآمد زایی رشته های مختلف هنری (معماری، شهرسازی، جهانگردی، مرمت و باستان شناسی، طراحی صنعتی، نقاشی، گرافیک، طراحی پوشاک و دوخت، سینما، کارگردانی، تئاتر، بازیگری، فیلم نامه نویسی، صنایع دستی، پژوهش هنر، روابط عمومی، …. .
 • کارآفرینی، اشتغال زایی و درآمد زایی رشته های مختلف پزشکی (پزشکی، پرستاری، فیزیوتراپی، علوم آزمایشگاهی، دندان پزشکی، … .
 • کارآفرینی در رشته های دفاعی و نظامی.
 • و …
 • دیگر مباحث آزاد در راستای اهداف کنفرانس:
 • اقتصاد دانش بنیان.
 • و …
 • محورهای حوزه اقتصاد سبز:
 • نظریه ها و مبانی:
 • اقتصاد محیط زیست
 • مدیریت محیط زیست
 • صنعت سبز
 • اقتصاد رفاه
 • اقتصاد توسعه
 • اقتصاد کشاورزی
 • گردشگری سبز
 • اکو سوسیالیزم
 • مسائل زنان
 • سرمایه گذاری خارجی
 • نظریه بازی ها
 • و …
 • موضوعات جدید، مباحث تجربی و کاربردی:
 • راهبردهای سبز
 • مالیات محیط زیستی
 • هوش سبز
 • مدیریت و ارزشگذاری منابع
 • مدیریت سبز
 • شاخص های نوین اقتصادی
 • حفاظت از تالاب ها
 • بازتولید و بازیافت
 • کیفیت زندگی
 • انرژی های نو
 • فناوری اطلاعات و محیط زیست
 • ساختمان سبز(مسکونی، هتل، بیمارستان…)
 • و …
 • پارادایم های جدید اقتصادی:
 • زیست کره (biosphere)، گونه های غیر انسانی
 • زنان و اقلیت ها
 • سازمان های اقتصادی-اجتماعی پسا کشاورزی
 • کاهش اثرات زیست محیطی
 • پرداخت بابت آلودگی
 • کودهای نوین و اثار زیست محیطی
 • و …
 • مشکلات ساختاری و مدیریتی:
 • خصوصی سازی
 • حکمرانی خوب
 • فضای کسب و کار
 • جامعه مدنی و سازمان های مردم نهاد
 • مدیریت صنعتگرانه بر محیط زیست
 • مالیات ستانی
 • برونسپاری
 • مصرف گرایی
 • و …
 • شرکت های چند ملیتی و سازمان های بین المللی :
 • برتون وودز
 • اتحادیه اروپا
 • سازمان ملل متحد
 • صندوق بین المللی پول
 • بانک جهانی
 • سازمان تجارت جهانی
 • صندوق توسعه ملی
 • گاتس
 • آنکتاد
 • قواعد و فعالیت های چند ملیتی
 • تجربیات فراگرد جهانی سازی
 • محدود سازی قدرت شرکت های چند ملیتی
 • و …
 • عدالت اجتماعی:
 • کشورهای کمتر توسعه یافته
 • برابری قدرت خرید
 • مباحث معیشت اقتصادی
 • توزیع درآمد
 • فقر، تعاریف و اثرات آن
 • شاخص های کیفیت زندگی
 • ابزارهای اطمینان از عادلانه بودن سیاستها
 • عدالت زیستی و عواقب فقدان آن
 • و …

بازگشت