دوازدهمین همایش ملی علمی - فرهنگی خلیج فارسدوازدهمین همایش ملی علمی – فرهنگی خلیج فارس

دوازدهمین همایش ملی علمی – فرهنگی خلیج فارس

برگزارکننده : مرکز گردشگری علمی-فرهنگی دانشجویان ایران وابسته به جهاددانشگاهی

۱۰ تا ۱۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۷

مرتبط با رشته های

محیط زیست
تاریخی و گردشگری
جغرافیا و زمین شناسی

اطلاعات تماس

مسئول : رحیم یعقوب زاده-رئیس مرکز گردشگری علمی-فرهنگی دانشجویان ایران
تلفن دبیرخانه : ۰۲۱۶۶۴۹۱۲۲۲-۰۲۱۶۶۴۹۱۱۳۶

وب سایت : www.persiangulf-co.ir

دوازدهمین همایش ملی علمی - فرهنگی خلیج فارسدوازدهمین همایش ملی علمی – فرهنگی خلیج فارس

محور های همایش

دوازدهمین همایش ملی علمی – فرهنگی خلیج فارس

محورهای همایش :

  • فرهنگ، هنر و معماری حوزه خلیج فارس
  • گردشگری در تعاملات بین المللی حوزه خلیج فارس
  • گردشگری در منطقه خلیج فارس؛ فرصت ها و چالش ها
  • ایده های نو به منظور شناساندن جاذبه های گردشگری خلیج فارس
  • راهبردها و فرصت های سرمایه گذاری گردشگری در منطقه خلیج فارس
  • ایمنی و حقوق گردشگران در منطقه خلیج فارس
  • توسعه پایدار گردشگری خلیج فارس و سواحل آن
  • توانمندی های منطقه خلیج فارس در حوزه گردشگری فرهنگی، اکوتوریسم و سلامت
  • توسعه گردشگری سواحل خلیج فارس با بهره مندی از توانمندی جوانان و نخبگان کشور

بازگشت