اولین همایش ملی گردشگری و کسب و کار در ورزشاولین همایش ملی گردشگری و کسب و کار در ورزش

اولین همایش ملی گردشگری و کسب و کار در ورزش

برگزارکننده : دانشگاه تبریز

۰۳ اسفند ماه ۱۳۹۶

مرتبط با رشته های

تاریخی و گردشگری
بازاریابی و تبلیغات
تربیت بدنی

اطلاعات تماس

مسئول : دکتر محمدرسول خدادادی
تلفن دبیرخانه : ۰۴۱۳۳۳۹۳۲۴۷

وب سایت : conf.isc.gov.ir/tsb96

اولین همایش ملی گردشگری و کسب و کار در ورزشاولین همایش ملی گردشگری و کسب و کار در ورزش

محور های همایش

اولین همایش ملی گردشگری و کسب و کار در ورزش

محورهای همایش :

 • گردشگری ورزشی:
 • گردشگری ورزشی در پایتخت گردشگری کشورهای اسلامی
 • گردشگری رویدادهای ورزشی
 • اقتصاد و گردشگری ورزشی
 • عوامل اقتصادی، اجتماعی فرهنگی و زیست محیطی گردشگری ورزشی
 • فناوری و گردشگری ورزشی
 • جاذبه‌های گردشگری ورزشی
 • خصوصی‌سازی در گردشگری ورزشی
 • کسب و کار ورزشی :
 • جامعه‌شناسی و روانشناسی کسب و کار
 • کسب و کارهای کوچک و مولد در تولیدات و خدمات ورزشی
 • سازمان‌های مردم نهاد(سمن‌ها)
 • ملاحظات حقوقی کسب و کار ورزشی
 • بازار، بازاریابی و برند در کسب و کار ورزشی
 • مدل‌های طراحی کسب و کار ورزشی
 • کارآفرینی ورزشی :
 • کارآفرینی فردی و ‌سازمانی
 • روش‌های آموزشی و تربیتی در کارآفرینی ورزشی
 • اکوسیستم کارآفرینی ورزشی
 • استراتژی‌های کارآفرینی ورزشی
 • کارآفرینی در ورزش دانشگاهی
 • اقتصاد ورزشی :
 • اقتصاد مقاومتی در ورزش
 • شاخص‌های کلان اقتصادی در ورزش
 • تجارت بین‌المللی در ورزش
 • چالش‌های اقتصادی باشگاه‌های ورزشی
 • اقتصاد جهانی در ورزش
 • سرمایه‌گذاری در ورزش

بازگشت