چهارمین کنگره بین المللی فرهنگ و اندیشه دینی با محوریت شکوفایی فطرت و استعدادها با هویت اسلامی انقلابیچهارمین کنگره بین المللی فرهنگ و اندیشه دینی با محوریت شکوفایی فطرت و استعدادها با هویت اسلامی انقلابی

چهارمین کنگره بین المللی فرهنگ و اندیشه دینی با محوریت شکوفایی فطرت و استعدادها با هویت اسلامی انقلابی

برگزارکننده : دانشگاه قم با همکاری موسسه سفیران فرهنگی مبین

۱۴ اسفند ماه ۱۳۹۶

مرتبط با رشته های

دینی و مذهبی
علوم انسانی

اطلاعات تماس

مسئول : دکتر محمدعلی راغبی
تلفن دبیرخانه : ۰۲۱۲۸۴۲۱۴۰۴

وب سایت : theologyconference.ir/

چهارمین کنگره بین المللی فرهنگ و اندیشه دینی با محوریت شکوفایی فطرت و استعدادها با هویت اسلامی انقلابیچهارمین کنگره بین المللی فرهنگ و اندیشه دینی با محوریت شکوفایی فطرت و استعدادها با هویت اسلامی انقلابی

محور های همایش

چهارمین کنگره بین المللی فرهنگ و اندیشه دینی با محوریت شکوفایی فطرت و استعدادها با هویت اسلامی انقلابی

محورهای کنگره:

 • محور ویژه: شکوفایی فطرت و استعدادها با هویت دینی :
 • مبانی، مولفه ها و ابعاد نظری شکوفایی فطرت و استعدادها با هویت دینی :
 • مبانی فلسفی نظریات موجود در موضوع هویت (هستی شناسی، انسان شناسی، روش شناسی و معرفت شناسی)
 • مبانی و ارزش های مقبول دین در کشف استعدادها و قابلیت های فردی و اجتماعی
 • مؤلفه های نظام تعلیم و تربیت مبتنی بر آموزه های دینی
 • مبانی حقوقی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی در شکوفایی فطرت و استعدادها با هویت دینی
 • روش ها،فرآیندها و شیوه های تعلیم و تربیت نسبت به شکوفایی فطرت و استعدادها با هویت دینی :
 • نقش معنوی، اسوه ای، هدایتی و تربیتی انبیاء و بزرگان دین در بیداری فطرت و کشف استعدادهای بشری
 • فرآیند های شکوفایی فطرت و استعدادها منطبق بر نظام و معیار دینی
 • کارکردهای هویتی دانش روانشناسی
 • منزلت علم نافع، هدایت گر و توانمندساز در عرصه هویت دینی و ملی
 • مقام و جایگاه عالم و معلم در اندیشه های دینی و تجربه تاریخی
 • تقویت انسجام اجتماعی و وحدت ملی و احیای هویت دینی
 • ترویج و نهادینه سازی فرهنگ ولایت مداری: تولی و تبری، روحیه جهادی و انتظار
 • ترویج و تعمیق فرهنگ حیا، عفاف و حجاب با استقاده از مبانی و مولفه های هویتی
 • کارکرد آینده‌پژوهی و پایش تحولات و هویت بخشی
 • نقش کارکردی هویت دینی در شکوفایی استعدادهای تربیتی فرد وجامعه
 • زمینه ها و بسترهای تعلیم و تربیت در مورد شکوفایی فطرت و استعدادها با هویت دینی :
 • عوامل زمینه ساز تحقق شکوفایی فطرت و استعدادها با هویت دینی
 • نقش تربیتی اماکن مذهبی، خانواده، نهادهای مردمی و اجتماعی درکشف استعداد های فردی و اجتماعی
 • نقش و جایگاه اقتصاد در عرصه های تربیتی و هویتی
 • نقش معلم (مربی) به عنوان هدایت کننده و اسوه ای امین و بصیر در فرآیند بیداری فطرت
 • تربیت و کسب شایستگی‌های عام حرفه‌ای و مهارتی و هنری مولد رسانه های نوین
 • نقشها و کارکردهای رسانه های نوین به ویژه فضای مجازی در بیداری فطرت و کشف استعدادهای بشری
 • هویت و فرصت ها و تهدیدهای رسانه های نوین
 • معارف اسلامی ، فرهنگ و اندیشه دینی :
 • الگوی فرهنگ دینی از منظر قرآن
 • مبانی نظری فرهنگ دینی از منظر قرآن و عترت
 • فرهنگ دینی در سیره رسول اکرم و ائمه اطهار (علیهم السلام)
 • جایگاه تفکر و اندیشه در قرآن کریم
 • جایگاه تفکر و اندیشه در سیره رسول اکرم و ائمه اطهار (علیهم السلام)
 • مطالعات تطبیقی اسلام، ادیان و مذاهب
 • پلورالیسم فرهنگی، اندیشه دینی
 • بررسی تطبیقی اندیشه¬ های سکولار و اندیشه دینی
 • اندیشه و فرهنگ در تراث اندیشمندان اسلامی
 • جایگاه فطرت در فرهنگ و اندیشه دینی
 • فقه، فرهنگ و اندیشه دینی :
 • نقش فقه حکومتی در تحقق فرهنگ دینی؛
 • تبیین مبانی فقهی فرهنگ دینی؛
 • بررسی تطبیقی مباحث فقهی ولایت فقیه؛
 • شاخص¬ های فقهی فرهنگ دینی؛
 • بررسی مناسبات و روابط دانش فقه و فرهنگ دینی
 • کارکردهای فرهنگی و اجتماعی عبادات
 • مبانی فقهی صلح و جنگ در اندیشه اسلامی
 • بررسی فقهی رسانه‌های ارتباطی
 • فلسفه، فرهنگ و اندیشه دینی :
 • فلسفه فرهنگ
 • فلسفه تعلیم و تربیت دینی؛
 • توسعه فرهنگی و فلسفه¬های مضاف
 • فرهنگ دینی؛ ماهیت، قلمرو و کارکرد‌ها
 • جایگاه فرهنگ در دانش کلام اسلامی
 • تاریخ ، فرهنگ و اندیشه دینی :
 • بررسی تطبیقی تاریخی فرهنگ ها؛
 • سیر تاریخی اندیشه دینی (در نظریه و عمل)؛
 • بررسی اسناد تاریخی مرتبط با فرهنگ و اندیشه دینی (آرشیوسازی)
 • نقش تاریخ در انتقال فرهنگی
 • تأثیرات سلسله¬ های پادشاهی بر فرهنگ و اندیشه دینی در ایران
 • بررسی تاریخی خدمات متقابل اسلام و ملل مختلف
 • تغییرات اندیشه اسلامی در سیر تاریخی از پیدایش تاکنون
 • تأثیرات تمدن ¬های قبل از اسلام بر اندیشه اسلامی
 • تأثیرات اندیشه اسلامی بر سایر تمدن¬ها
 • علوم سیاسی، فرهنگ و اندیشه دینی :
 • بررسی اندیشه ¬های فرهنگی امام و رهبری
 • نظام بین الملل و فرهنگ دینی.
 • سیاست¬ های تمدن¬ های غربی در مبارزه با اندیشه اسلامی
 • جایگاه قدرت در اندیشه دینی
 • اندیشه سیاسی شیعی
 • بررسی انواع حکومت از منظر اندیشه دینی
 • دولت، فرهنگ و اندیشه دینی
 • اصول و مبانی سیاست خارجی از دیدگاه اندیشه دینی
 • علوم اجتماعی ، فرهنگ و اندیشه دینی :
 • جایگاه خانواده در فرهنگ دینی
 • فرهنگ و قومیت ها در اندیشه دینی
 • مسائل فرهنگی تمدن اسلامی
 • رسانه¬ ها و فرهنگ دینی
 • خسارت‌های مادی و معنوی رسانه‌ها بر جامعه و اشخاص
 • موانع و محدودیت های توسعه فرهنگ دینی
 • نقش و شیوه مشارکت مردمی در توسعه فرهنگی
 • مطالعه تطبیقی تجارب جهانی درتوسعه فرهنگی و فرهنگ دینی
 • نقش فن‌آوری‌های نوین در توسعه فرهنگ و اندیشه دینی
 • فرهنگ و اندیشه دینی و مسائل نوظهور
 • نقش فرهنگ و اندیشه دینی در ارتقاء بهداشت روانی افراد
 • سلامت مبتنی بر فرهنگ و اندیشه دینی
 • مدیریت روابط بین فردی و مهارت های فرهنگی
 • مهارت های زندگی، فرهنگ و اندیشه دینی
 • مطالعات فرهنگی زنان
 • نقش زنان در توسعه فرهنگی
 • تعارضات بین نقشی زنان
 • نسبت نظریه ی پیشرفت زنان در فرهنگ دینی
 • اختلالات فرهنگی و اجتماعی
 • سبک های فرهنگی و اندیشه دینی در خانواده
 • بررسی رفتارهای اجتماعی در فرهنگ و اندیشه دینی
 • نسبت الگوهای فرهنگی و اندیشه دینی
 • ناهنجاری‌های فرهنگی در اندیشه دینی
 • جایگاه امنیت روانی و اجتماعی در فرهنگ و اندیشه دینی
 • نقش آموزه‌های دینی در شکل‌گیری فرهنگ و تمدن
 • سبک زندگی دینی
 • مردم شناسی، فرهنگ و اندیشه دینی
 • انسان شناسی، فرهنگ و اندیشه دینی
 • شبکه¬ های اجتماعی و فرهنگ دینی
 • باز تعریف فرهنگ و اندیشه دینی بر اساس اقتضائات معاصر
 • منزلت اجتماعی در نظام فرهنگ دینی
 • بررسی تطبیقی نظام¬ های فرهنگی با نظام فرهنگی دینی
 • تعیین شاخص¬ های نظام فرهنگ دینی
 • اقتصاد، فرهنگ و اندیشه دینی :
 • تاثیرات اقتصادی بر فرهنگ
 • اقتصاد اسلامی و فرهنگ دینی
 • منابع مالی حکومتی در اندیشه دینی
 • مطالعات تطبیقی مکاتب اقتصادی و نظریات اقتصاد اسلامی
 • تاریخ اندیشه اقتصادی اسلام
 • روش شناسی اقتصاد اسلامی
 • اقتصاد خانواده در فرهنگ اسلامی
 • بازار اسلامی
 • اندیشه رفاه در فرهنگ اسلامی
 • مدل اقتصاد اسلامی
 • بانکداری اسلامی
 • بیمه اسلامی
 • جایگاه انسان در اقتصاد اسلامی
 • الگوی مصرف اسلامی
 • ساز و کارهای اقتصاد اسلامی در مواجهه با شرایط اقتصاد جهانی
 • نظام هدفمند حمایتی در اسلام
 • جایگاه دولت، ملت در اقتصاد اسلامی
 • حقوق، فرهنگ و اندیشه دینی :
 • بررسی تطبیقی مبانی حقوقی در اندیشه دینی
 • ظرفیت ¬شناسی قانونی حکومت دینی
 • مطالعه تطبیقی حقوق بین الملل و فقه
 • بررسی پیامدهای فرهنگی- اجتماعی اجرای حدود
 • حقوق بشر در اندیشه دینی
 • بررسی حقوقی تعاملات خارجی دولت اسلامی
 • حقوق شهروندی در اندیشه دینی
 • حقوق اقلیت ¬های دینی در اسلام
 • مطالعۀ تطبیقی حقوق زنان از دیدگاه اسلام و غرب
 • حقوق فرهنگی؛ ماهیت، مصادیق و احکام
 • مطالعه تطبیقی روابط اخلاق و حقوق از منظر اندیشه دینی و غربی
 • آثار مجازات و تعزیرات اسلامی بر فرهنگ
 • پیشگیری از جرم در اسلام
 • حقوق خانواده در اسلام
 • مالکیت فکری در اسلام
 • اخلاق و عرفان، فرهنگ و اندیشه دینی :
 • فلسفه اخلاق
 • اخلاق و حکمت صدرایی
 • بررسی اندیشه ¬های عرفانی امام و رهبری
 • جنبش¬های معنوی غیر اصیل
 • فرهنگ دینی و عرفان اسلامی
 • بررسی تطبیقی نظام اخلاقی اسلامی و نظام¬های سکولار
 • اخلاق در روابط بین‌الملل
 • نقش اخلاق در امنیت روانی جامعه
 • رویکردهای اخلاقی در اندیشه دینی
 • مطالعه تطبیقی دیدگاه¬های اخلاقی اسلام و سایر ادیان
 • چالش های اخلاقی در عرصه فرهنگ
 • اخلاق اقتصادی- اقتصاد اخلاقی
 • روان¬شناسی و فرهنگ و اندیشه دینی :
 • مبانی معرفت شناختی روان شناختی از دیدگاه اسلام
 • تعامل روان و رفتار از دیدگاه دینی
 • رویکردهای نوین روان¬شناسی معاصر از دیدگاه آموزه¬های دینی
 • مولفه ¬های الگوی راهبردی روان¬شناسی اسلامی
 • تحلیل آیین¬های دینی از دیدگاه روان¬شناسی اجتماعی
 • روان¬شناسی جنسیت در اندیشه دینی
 • الگو سازی و الگوپذیری از دیدگاه اسلام
 • شخصیت و هویت در اندیشه دینی
 • روان¬شناسی مثبت گرا در اندیشه دینی
 • آسیب¬ شناسی روانی از منظر دین
 • روان¬شناسی اخلاق دینی
 • دیدگاه اسلام در روان¬شناسی رشد
 • مبانی انسان شناختی روان¬شناسی از دیدگاه اسلام
 • اختلالات رشدی با تکیه بر علل پیش از تولد ، حین تولد و پس از تولد
 • هنر و رسانه، فرهنگ و اندیشه دینی :
 • اصول و مبانی هنر در اندیشه دینی
 • معماری و شهرسازی اسلامی-ایرانی
 • نظام اطلاع رسانی و تبلیغات از منظر دین
 • ماهیت و کارکرد رسانه دینی
 • هنرهای نمایشی از منظر دین
 • تأثیر هنر در انتقال مفاهیم فرهنگی
 • تأثیر فلسفه و حکمت اسلامی بر معماری اسلامی- ایرانی
 • بازتاب مضمامین قرآنی بر هنر و معماری ایرانی

بازگشت