چهارمین کنفرانس بین المللی تربیت بدنی و علوم ورزشیچهارمین کنفرانس بین المللی تربیت بدنی و علوم ورزشی

چهارمین کنفرانس بین المللی تربیت بدنی و علوم ورزشی

برگزارکننده : انجمن علمی هم اندیشان مبتکر

۲۸ آذر ماه ۱۳۹۶

مرتبط با رشته های

پزشکی و سلامت
تربیت بدنی

اطلاعات تماس

مسئول : مرتضی محقق
تلفن دبیرخانه : ۰۲۱۴۷۶۲۴۴۴۰

وب سایت : irsport2017.com

چهارمین کنفرانس بین المللی تربیت بدنی و علوم ورزشیچهارمین کنفرانس بین المللی تربیت بدنی و علوم ورزشی

محور های همایش

چهارمین کنفرانس بین المللی تربیت بدنی و علوم ورزشی

محورهای همایش :

  • ورزش، سبک زندگی و جامعه سالم
  • مدیریت ورزشی
  • فیزیولوژی ورزشی و تغذیه
  • بیومکانیک و فناوری ورزشی
  • آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی
  • رفتار حرکتی و روان شناسی ورزشی

بازگشت