نخستین کنفرانس ملی ژئوتکنیک زیست‌محیطینخستین کنفرانس ملی ژئوتکنیک زیست‌محیطی

نخستین کنفرانس ملی ژئوتکنیک زیست‌محیطی

۰۵ تا ۰۶ اردیبهشت ماه ۱۳۹۷

مرتبط با رشته های

نفت ، گاز و پتروشیمی
محیط زیست

اطلاعات تماس


وب سایت : conf.fasau.ac.ir/geoenv1

نخستین کنفرانس ملی ژئوتکنیک زیست‌محیطینخستین کنفرانس ملی ژئوتکنیک زیست‌محیطی

محور های همایش

نخستین کنفرانس ملی ژئوتکنیک زیست‌محیطی

محورهای همایش :

 • پایش و مدیریت ژئوزیست محیطی :
 • مدیریت آلودگی منابع آب
 • راهکارهای مقابله با ریزگردها
 • مدیریت خاکچال‌های مهندسی
 • طراحی و اجرای پاکسازی خاک‌های آلوده
 • مطالعات موردی در مهندسی ژئوزیست‌محیطی
 • مدیریت و تحلیل ریسک پروژه‌های ژئوزیست محیطی
 • مدیریت آثار زیست‌محیطی سازه‌های خاکی (سد، راه، معدن، راه‌آهن، فرودگاه و … )
 • توسعه‌ی پایدار و فن‌آوری‌های نوین :
 • ژئوسینتیک‌ها
 • فن‌آوری‌های نانو
 • انرژی زمین گرمایی
 • شالوده‌ی توربین‌های بادی
 • استحصال انرژی‌ از پسماند
 • ساخت و بهره‌برداری پروژه‌های خطی
 • مدل‌سازی انتشار آلاینده‌های ژئوزیست‌محیطی :
 • فیلترهای دانه‌ای
 • نشت لوله‌های انتقال نفت و گاز
 • مدل‌سازی پخش و انتشار ریزگردها
 • مدل‌سازی حرکت آلاینده‌ها در خاک
 • مکانیک خاک زیست‌محیطی :
 • مکانیک زباله‌های جامد
 • هیدرومکانیک خاک‌های غیراشباع
 • طراحی و مکانیک خاکچال‌های مهندسی
 • نشست زمین ناشی از پروژه‌های خطی و برداشت آب

بازگشت