دومین کنگره بین المللی علوم اسلامی، علوم انسانیدومین کنگره بین المللی علوم اسلامی، علوم انسانی

دومین کنگره بین المللی علوم اسلامی، علوم انسانی

برگزارکننده : انجمن علمی هم اندیشان مبتکر

۰۵ دی ماه ۱۳۹۶

مرتبط با رشته های

دینی و مذهبی
علوم انسانی

اطلاعات تماس

مسئول : مرتضی محقق
تلفن دبیرخانه : ۰۲۱۴۷۶۲۴۴۴۰

وب سایت : irihs2017.com

دومین کنگره بین المللی علوم اسلامی، علوم انسانیدومین کنگره بین المللی علوم اسلامی، علوم انسانی

محور های همایش

دومین کنگره بین المللی علوم اسلامی، علوم انسانی

محورهای همایش :

 • علوم قرآن و حدیث
 • الهیات و معارف اسلامی
 • فقه و حقوق
 • فلسفه اخلاق و تربیت اخلاقی
 • اسلام و مبانی علوم انسانی
 • علوم سیاسی و روابط بین الملل
 • روان شناسی و علوم رفتاری
 • مدیریت و اقتصاد
 • جامعه شناسی، مردم شناسی و ارتباطات
 • آموزش و پرورش
 • ادبیات، تاریخ و فرهنگ
 • بومی سازی رشته های علوم انسانی
 • سایر موضوعات مرتبط

بازگشت