دومین کنگره بین المللی علوم اسلامی، علوم انسانیدومین کنگره بین المللی علوم اسلامی، علوم انسانی

دومین کنگره بین المللی علوم اسلامی، علوم انسانی

دومین کنگره بین المللی علوم اسلامی، علوم انسانی

برگزارکننده : انجمن علمی هم اندیشان مبتکر

۰۵ دی ماه ۱۳۹۶

مرتبط با رشته های

دینی و مذهبی
علوم انسانی

اطلاعات تماس

مسئول : مرتضی محقق
تلفن دبیرخانه : ۰۲۱۴۷۶۲۴۴۴۰

وب سایت : irihs2017.com

دومین کنگره بین المللی علوم اسلامی، علوم انسانیدومین کنگره بین المللی علوم اسلامی، علوم انسانی

محور های همایش

دومین کنگره بین المللی علوم اسلامی، علوم انسانی

محورهای همایش :

 • علوم قرآن و حدیث
 • الهیات و معارف اسلامی
 • فقه و حقوق
 • فلسفه اخلاق و تربیت اخلاقی
 • اسلام و مبانی علوم انسانی
 • علوم سیاسی و روابط بین الملل
 • روان شناسی و علوم رفتاری
 • مدیریت و اقتصاد
 • جامعه شناسی، مردم شناسی و ارتباطات
 • آموزش و پرورش
 • ادبیات، تاریخ و فرهنگ
 • بومی سازی رشته های علوم انسانی
 • سایر موضوعات مرتبط

بازگشت