هجدهمین همایش ملی مهندسی سطح و چهارمین همایش تخصصی فراوری مواد با لیزرهجدهمین همایش ملی مهندسی سطح و چهارمین همایش تخصصی فراوری مواد با لیزر

هجدهمین همایش ملی مهندسی سطح و چهارمین همایش تخصصی فراوری مواد با لیزر

برگزارکننده : انجمن علوم و تکنولوژی سطح ایران

۲۴ تا ۲۵ بهمن ماه ۱۳۹۶

مرتبط با رشته های

مکانیک و صنایع
مواد و معدن

اطلاعات تماس

مسئول : دکتر فخرالدین اشرفی‌زاده
تلفن دبیرخانه : ۰۳۱۳۳۹۱۲۷۸۷

وب سایت : surfaceseminar.ir

هجدهمین همایش ملی مهندسی سطح و چهارمین همایش تخصصی فراوری مواد با لیزرهجدهمین همایش ملی مهندسی سطح و چهارمین همایش تخصصی فراوری مواد با لیزر

محور های همایش

هجدهمین همایش ملی مهندسی سطح و چهارمین همایش تخصصی فراوری مواد با لیزر

محورهای همایش :

 • تعمیر و بازسازی قطعات در صنایع نظامی، هوایی، نیروگاهی ، نفت و گاز و پتروشیمی، سیمان
 • روکش کاری لیزری
 • جوشکاری سطحی
 • پاشش حرارتی (HVOF، APS و ….)
 • اصلاح سازی سطح و پوشش ها
 • فناوری نانو در مهندسی سطح
 • لایه نازک (PVD، CVD و …)
 • سخت کاری سطحی
 • پوشش های نفوذی
 • عملیات سطحی لیزری
 • پوشش دهی الکتروشیمیایی
 • ارزیابی و آسیب شناسی سطوح و پوشش ها
 • شبیه سازی در فرایندهای مهندسی سطح
 • ساخت افزایشی و پرینتر های سه بعدی
 • رسوب دهی مستقیم فلزی (DMD)
 • ذوب و زینتر انتخابی لیزری (SLM و SLS)
 • استریولیتوگرافی لیزری (SLA)
 • ساخت افزایشی با پرتو الکترونی (EBM)
 • پرینتر های سه بعدی FDM
 • مواد اولیه با کاربرد ساخت افزایشی (رزین، پودر و سیم)
 • گزارش ها و ایده های فنی از کارشناسان صنعت در قالب مقاله کوتاه

بازگشت