دومین کنفرانس بین المللی مدیریت، روانشناسی و علوم اجتماعیدومین کنفرانس بین المللی مدیریت، روانشناسی و علوم اجتماعی

دومین کنفرانس بین المللی مدیریت، روانشناسی و علوم اجتماعی

برگزارکننده : دانشگاه ازاد

۲۳ آبان ماه تا ۰۳ آذر ماه ۱۳۹۶

مرتبط با رشته های

مدیریت
اجتماعی و اقتصادی
روانشناسی

اطلاعات تماس

تلفن دبیرخانه : ۰۲۱-۴۷۶۲۳۶۶۰

وب سایت : nmps2.ir/

دومین کنفرانس بین المللی مدیریت، روانشناسی و علوم اجتماعیدومین کنفرانس بین المللی مدیریت، روانشناسی و علوم اجتماعی

محور های همایش

دومین کنفرانس بین المللی مدیریت، روانشناسی و علوم اجتماعی

محورهای همایش :

  • علوم مدیریتی
  • روانشناسی
  • علوم رفتاری
  • علوم اجتماعی
  • و سایر موضوعات مرتبط

بازگشت