پنجمین کنفرانس ملی اقتصاد در شرایط تحریم با نگاهی به شرایط(سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و ...) کشور ایران در پسا برجامپنجمین کنفرانس ملی اقتصاد در شرایط تحریم با نگاهی به شرایط(سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و …) کشور ایران در پسا برجام

پنجمین کنفرانس ملی اقتصاد در شرایط تحریم با نگاهی به شرایط(سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و …) کشور ایران در پسا برجام

برگزارکننده : دانشگاه های یزد، بوعلی سینا همدان، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل، شرکت پژوهشی صنعتی طرود شمال و شبکه پژوهشگران ایرانی

۰۱ دی ماه ۱۳۹۶

مرتبط با رشته های

مدیریت
اجتماعی و اقتصادی
حقوق و امنیت
علوم انسانی

اطلاعات تماس

مسئول : دکتر آقاجانی
تلفن دبیرخانه : ۰۱۱۳۵۳۳۰۷۷۴

وب سایت : con.toroudshomal.com

پنجمین کنفرانس ملی اقتصاد در شرایط تحریم با نگاهی به شرایط(سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و ...) کشور ایران در پسا برجامپنجمین کنفرانس ملی اقتصاد در شرایط تحریم با نگاهی به شرایط(سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و …) کشور ایران در پسا برجام

محور های همایش

پنجمین کنفرانس ملی اقتصاد در شرایط تحریم با نگاهی به شرایط(سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و …) کشور ایران در پسا برجام

محورهای همایش :

 • تبیین شرایط اقتصادی کشورهای تحریم شده(روسیه، چین، ایران، کوبا، عراق، پاکستان، آفریقای جنوبی، سوریه، سودان، افغانستان، کره شمالی و … ) از منظر متغیرهای کلان اقتصادی(تورم، نرخ بهره، نرخ ارز، تولید ناخالص داخلی، صادرات و واردات، رشد اقتصادی، بیکاری، مالیات، خصوصی سازی، رفاه اقتصادی، شاخص فلاکت، توزیع درآمد و … )
 • تبیین شرایط اقتصادی کشورهای تحریم شده از منظر اقتصاد خرد (بازارها، تئوری بازیها، توزیع درآمد و … )
 • تحریم اقتصادی از بعد اجتماعی (سلامت عمومی، تندرستی، امنیت غذایی، محیط زیست، مهاجرت، نژادپرستی، سرمایه اجتماعی و …)
 • تحریم اقتصادی و حقوق و سیاست بین الملل (حقوق بشر، دموکراسی، کمک های انسان دوستانه و …)
 • تحریم ها و تولید و تجارت انرژی (نفت، گاز و …)
 • نظام مالی و پولی بین المللی و شرائط تحریم های اقتصادی
 • تحریم ها و سیستم های بانکداری و تجارت بین الملل
 • تحریم اقتصادی و فضای کسب و کار، کارآفرینی، بنگاههای کوچک و متوسط، سازمانها و شرکتهای بین المللی و …
 • تحریم ها و صنعت توریسم، سرمایه گذاری مستقیم و غیر مستقیم خارجی(FDI و FPI)
 • ماهیت و مدل های تحریم
 • مدیریت تحریم ها
 • نوع شناسی ابعاد تحریم های اقتصادی
 • تحریم ها و اقتصاد مقاومتی
 • مدیریت سازمانها و شرکتها در شرایط تحریم
 • کاهش تحریم ها و آثار اجتماعی و اقتصادی آن
 • شرایط اقتصادی بعد از تحریم ها و چالش ها و فرصت های آن
 • بیانیه لوزان، توافقات ژنو و آثار و نتایج آن
 • اقتصاد مقاومتی و تحریم ها
 • کاسبان تحریم(داخلی و خارجی)
 • نقش بخش خصوصی در شرایط تحریم
 • شرایط شکل گیری تحریم ها
 • هر نوع تحلیلی از اقتصاد ایران با توجه به تحریم های ۳۸ ساله علیه کشور ایران جزء محورهای کنفرانس می باشد.
 • و دیگر مباحث مرتبط با تحریم و آثار آن
 • محورهای شرایط کشور ایران(سیاسی/اقتصادی/اجتماعی و …) در پسابرجام:
 • سیاسی:
 • جایگاه امنیت بین‌المللی کشور در پسابرجام
 • نقش تعامل مردم، نخبگان با دولت‌ها در پسابرجام
 • تأثیر برجام بر صلح و مفاهمه داخلی و بین المللی
 • تأثیر برجام بر تریبون‌های عمومی داخلی و خارجی
 • نقش احزاب و جریانات سیاسی داخلی در دوران پسابرجام
 • راهبرد منطقه‌ای دولت دوازدهم در پسا برجام
 • اصلاحات سازمان ملل و شورای امنیت و نقش برجام
 • برجام و جهت گیری قلمرومندی عملکرد سیاسی ج.ا.ا
 • روابط ایران و اتحادیه اروپا در پسابرجام
 • روابط سیاسی ایران و جهان در پسابرجام
 • میزان تعهد حقوقی و سیاسی کشورهای گروه ۱+ ۵ به برجام
 • و سایر محورهای مرتبط
 • اقتصادی:
 • تجارت خارجی ایران در دورۀ پساتحریم
 • جایگاه ایران در بازار جهانی انرژی در دورۀ پساتحریم
 • رابطۀ توسعۀ اقتصادی و قدرت منطقه ای ایران در دوران پساتحریم
 • برجام و توسعه مفهوم تعهدات دولت‌ها در حق بر توسعه اقتصادی
 • تأثیر برجام بر توسعه ظرفیت های ژئواکونومیک کشور
 • تعاملات مالی و بانکی، جذب سرمایه گذاری خارجی و … در دوران پسابرجام
 • گردشگری محور توسعه در پسابرجام
 • روابط اقتصادی ایران و جهان در پسابرجام
 • و سایر محورهای مرتبط
 • اجتماعی:
 • الزامات و بایسته ها اجتماعی در پسابرجام
 • رفاه اجتماعی در دوره پسابرجام
 • جامعه شناسی سیاسی کشور در پسابرجام
 • آسیب های اجتماعی فقر، بیکاری و …. در دوره پسابرجام
 • امنیت اجتماعی در دوران پسا برجام
 • و سایر محورهای مرتبط
 • حقوقی:
 • برجام و آثار و پیامدها از منظر حقوق خصوصی، عمومی و بین الملل و …
 • برجام و تجدیدنظرهای حقوقی در سیاست تحریم
 • تأثیر برجام بر توسعه حقوق بین‌الملل
 • ضمانت اجرای برجام در حقوق بین‌الملل
 • و سایر محورهای مرتبط
 • سایر:
 • نقش مدیران در دوران پسا برجام
 • برجام و درسهای مدیریتی آن
 • کارآفرینی، نوآوری و فرصتهای بوجود آمده در دروه پسا برجام
 • برجام و حقوق محیط‌زیست ایران
 • برجام و توسعه پایدار و ژئوپلیتیک زیست محیطی کشور
 • نظام سلامت در دوره پسابرجام
 • و سایر محورهای مرتبط

بازگشتاولین همایش ملی سامانه های شبیه سازاولین همایش ملی سامانه های شبیه ساز

اولین همایش ملی سامانه های شبیه ساز

برگزارکننده : آقای دکتر حمیدرضا پوررضا

۰۵ تا ۰۶ اردیبهشت ماه ۱۳۹۷

مرتبط با رشته های

کامپیوتر و IT
مکانیک و صنایع

اطلاعات تماس

مسئول : خانم روحانی
تلفن دبیرخانه : ۰۵۱۳۸۸۰۶۱۶۸

وب سایت : ncss2018.um.ac.ir

اولین همایش ملی سامانه های شبیه سازاولین همایش ملی سامانه های شبیه ساز

محور های همایش

اولین همایش ملی سامانه های شبیه ساز

محورهای همایش :

 • مدلسازی و مبانی نظری شبیه سازی
 • سامانه های حرکتی
 • گرافیک کامپیوتری، موتورهای بازی و روشهای تولید تصویر
 • واقعیت مجازی، واقعیت افزوده و واقعیت آمیخته
 • سامانه های نمایش تصویر و تکنیک های تصویرسازی
 • سخت افزار در حلقه و شبیه سازی سخت افزاری
 • شبیه سازهای مبتنی بر عامل
 • شبیه سازهای نهفته و بلادرنگ
 • شبیه سازی نرم افزاری و نرم افزارهای شبیه ساز
 • شبکه سازی شبیه سازها و شبیه سازی توزیع شده یا موازی
 • ساخت شبیه سازهای مقیاس پذیر
 • شبیه سازهای ترکیبی با سامانه های فناوری اطلاعات و سیستم های پشتیبان تصمیم شبیه ساز
 • سامانه های ردیاب و موقعیت یاب
 • اثربخشی آموزشی و ارزیابی عملکرد
 • مدلسازی و شبیه سازی سیستم های پیچیده
 • فناوریهای نوین شبیه سازی
 • عوامل انسانی و علوم شناختی
 • هوش مصنوعی
 • فعالیت های صنعتی شامل سامانه های شبیه ساز کاربردی (شبیه سازهای دریایی، هوایی، ریلی، خودرویی، هوافضایی، پزشکی، تفریحی)

بازگشتپنجمین کنفرانس ملی اقتصاد در شرایط تحریم با نگاهی به شرایط(سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و ...) کشور ایران در پسا برجامپنجمین کنفرانس ملی اقتصاد در شرایط تحریم با نگاهی به شرایط(سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و …) کشور ایران در پسا برجام

پنجمین کنفرانس ملی اقتصاد در شرایط تحریم با نگاهی به شرایط(سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و …) کشور ایران در پسا برجام

برگزارکننده : دانشگاه های یزد، بوعلی سینا همدان، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل، شرکت پژوهشی صنعتی طرود شمال و شبکه پژوهشگران ایرانی

۰۱ دی ماه ۱۳۹۶

مرتبط با رشته های

مدیریت
اجتماعی و اقتصادی
حقوق و امنیت
علوم انسانی

اطلاعات تماس

مسئول : دکتر آقاجانی
تلفن دبیرخانه : ۰۱۱۳۵۳۳۰۷۷۴

وب سایت : con.toroudshomal.com

پنجمین کنفرانس ملی اقتصاد در شرایط تحریم با نگاهی به شرایط(سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و ...) کشور ایران در پسا برجامپنجمین کنفرانس ملی اقتصاد در شرایط تحریم با نگاهی به شرایط(سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و …) کشور ایران در پسا برجام

محور های همایش

پنجمین کنفرانس ملی اقتصاد در شرایط تحریم با نگاهی به شرایط(سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و …) کشور ایران در پسا برجام

محورهای همایش :

 • تبیین شرایط اقتصادی کشورهای تحریم شده(روسیه، چین، ایران، کوبا، عراق، پاکستان، آفریقای جنوبی، سوریه، سودان، افغانستان، کره شمالی و … ) از منظر متغیرهای کلان اقتصادی(تورم، نرخ بهره، نرخ ارز، تولید ناخالص داخلی، صادرات و واردات، رشد اقتصادی، بیکاری، مالیات، خصوصی سازی، رفاه اقتصادی، شاخص فلاکت، توزیع درآمد و … )
 • تبیین شرایط اقتصادی کشورهای تحریم شده از منظر اقتصاد خرد (بازارها، تئوری بازیها، توزیع درآمد و … )
 • تحریم اقتصادی از بعد اجتماعی (سلامت عمومی، تندرستی، امنیت غذایی، محیط زیست، مهاجرت، نژادپرستی، سرمایه اجتماعی و …)
 • تحریم اقتصادی و حقوق و سیاست بین الملل (حقوق بشر، دموکراسی، کمک های انسان دوستانه و …)
 • تحریم ها و تولید و تجارت انرژی (نفت، گاز و …)
 • نظام مالی و پولی بین المللی و شرائط تحریم های اقتصادی
 • تحریم ها و سیستم های بانکداری و تجارت بین الملل
 • تحریم اقتصادی و فضای کسب و کار، کارآفرینی، بنگاههای کوچک و متوسط، سازمانها و شرکتهای بین المللی و …
 • تحریم ها و صنعت توریسم، سرمایه گذاری مستقیم و غیر مستقیم خارجی(FDI و FPI)
 • ماهیت و مدل های تحریم
 • مدیریت تحریم ها
 • نوع شناسی ابعاد تحریم های اقتصادی
 • تحریم ها و اقتصاد مقاومتی
 • مدیریت سازمانها و شرکتها در شرایط تحریم
 • کاهش تحریم ها و آثار اجتماعی و اقتصادی آن
 • شرایط اقتصادی بعد از تحریم ها و چالش ها و فرصت های آن
 • بیانیه لوزان، توافقات ژنو و آثار و نتایج آن
 • اقتصاد مقاومتی و تحریم ها
 • کاسبان تحریم(داخلی و خارجی)
 • نقش بخش خصوصی در شرایط تحریم
 • شرایط شکل گیری تحریم ها
 • هر نوع تحلیلی از اقتصاد ایران با توجه به تحریم های ۳۸ ساله علیه کشور ایران جزء محورهای کنفرانس می باشد.
 • و دیگر مباحث مرتبط با تحریم و آثار آن
 • محورهای شرایط کشور ایران(سیاسی/اقتصادی/اجتماعی و …) در پسابرجام:
 • سیاسی:
 • جایگاه امنیت بین‌المللی کشور در پسابرجام
 • نقش تعامل مردم، نخبگان با دولت‌ها در پسابرجام
 • تأثیر برجام بر صلح و مفاهمه داخلی و بین المللی
 • تأثیر برجام بر تریبون‌های عمومی داخلی و خارجی
 • نقش احزاب و جریانات سیاسی داخلی در دوران پسابرجام
 • راهبرد منطقه‌ای دولت دوازدهم در پسا برجام
 • اصلاحات سازمان ملل و شورای امنیت و نقش برجام
 • برجام و جهت گیری قلمرومندی عملکرد سیاسی ج.ا.ا
 • روابط ایران و اتحادیه اروپا در پسابرجام
 • روابط سیاسی ایران و جهان در پسابرجام
 • میزان تعهد حقوقی و سیاسی کشورهای گروه ۱+ ۵ به برجام
 • و سایر محورهای مرتبط
 • اقتصادی:
 • تجارت خارجی ایران در دورۀ پساتحریم
 • جایگاه ایران در بازار جهانی انرژی در دورۀ پساتحریم
 • رابطۀ توسعۀ اقتصادی و قدرت منطقه ای ایران در دوران پساتحریم
 • برجام و توسعه مفهوم تعهدات دولت‌ها در حق بر توسعه اقتصادی
 • تأثیر برجام بر توسعه ظرفیت های ژئواکونومیک کشور
 • تعاملات مالی و بانکی، جذب سرمایه گذاری خارجی و … در دوران پسابرجام
 • گردشگری محور توسعه در پسابرجام
 • روابط اقتصادی ایران و جهان در پسابرجام
 • و سایر محورهای مرتبط
 • اجتماعی:
 • الزامات و بایسته ها اجتماعی در پسابرجام
 • رفاه اجتماعی در دوره پسابرجام
 • جامعه شناسی سیاسی کشور در پسابرجام
 • آسیب های اجتماعی فقر، بیکاری و …. در دوره پسابرجام
 • امنیت اجتماعی در دوران پسا برجام
 • و سایر محورهای مرتبط
 • حقوقی:
 • برجام و آثار و پیامدها از منظر حقوق خصوصی، عمومی و بین الملل و …
 • برجام و تجدیدنظرهای حقوقی در سیاست تحریم
 • تأثیر برجام بر توسعه حقوق بین‌الملل
 • ضمانت اجرای برجام در حقوق بین‌الملل
 • و سایر محورهای مرتبط
 • سایر:
 • نقش مدیران در دوران پسا برجام
 • برجام و درسهای مدیریتی آن
 • کارآفرینی، نوآوری و فرصتهای بوجود آمده در دروه پسا برجام
 • برجام و حقوق محیط‌زیست ایران
 • برجام و توسعه پایدار و ژئوپلیتیک زیست محیطی کشور
 • نظام سلامت در دوره پسابرجام
 • و سایر محورهای مرتبط

بازگشتدومین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مهندسی سازه و مدیریت ساختدومین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مهندسی سازه و مدیریت ساخت

دومین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مهندسی سازه و مدیریت ساخت

برگزارکننده : دانشگاه صنعتی شریف

۱۹ تا ۲۰ اسفند ماه ۱۳۹۶

مرتبط با رشته های

معماری و عمران

اطلاعات تماس

مسئول : پروفسور علیرضا خالو
تلفن دبیرخانه : ۰۲۱۶۶۱۶۴۲۲۲

وب سایت : sharifsecm.com

دومین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مهندسی سازه و مدیریت ساختدومین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مهندسی سازه و مدیریت ساخت

محور های همایش

دومین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مهندسی سازه و مدیریت ساخت

محورهای همایش :

 • مهندسی سازه
 • مهندسی زلزله
 • مهندسی سازه های هیدرولیکی
 • مهندسی و مدیریت ساخت

بازگشتسومین همایش بین المللی افق های نوین در مهندسی برق،کامپیوتر و مکانیکسومین همایش بین المللی افق های نوین در مهندسی برق،کامپیوتر و مکانیک

سومین همایش بین المللی افق های نوین در مهندسی برق،کامپیوتر و مکانیک

برگزارکننده : انجمن افق نوین علم و فن آوری

۰۷ دی ماه ۱۳۹۶

مرتبط با رشته های

نانو تکنولوژی
برق و الکترونیک

اطلاعات تماس

تلفن دبیرخانه : ۰۲۱ ۷۷۲۱۱۵۰۸

وب سایت : www.mhconf.ir

سومین همایش بین المللی افق های نوین در مهندسی برق،کامپیوتر و مکانیکسومین همایش بین المللی افق های نوین در مهندسی برق،کامپیوتر و مکانیک

محور های همایش

سومین همایش بین المللی افق های نوین در مهندسی برق،کامپیوتر و مکانیک

محورهای همایش :

 • افق های نوین در حوزه برق و الکترونیک :
 • مهندسی برق – هوش ماشین و رباتیک
 • مهندسی برق – انرژی و محیط زیست
 • مهندسی برق – مخابرات نوری
 • مهندسی برق – الکترونیک
 • مهندسی برق – مخابرات
 • مهندسی برق – کنترل
 • مهندسی برق – قدرت
 • پزشکی(بیوالکتریک)
 • ماشین های الکتریکی
 • تکنولوژی فشار قوی
 • سیستم های قدرت
 • الکترونیک قدرت
 • افق های نوین در حوزه علوم و مهندسی کامپیوتر :
 • سیستم های اطلاعاتی پیشرفته – سیستم های چند رسانه‌ای
 • سیستم‌های نرم ‌افزاری – طراحی و تولید نرم افزار
 • الگوریتمها و محاسبات-سیستم های اطلاعاتی
 • سیستم‌های کامپیوتری – شبکه های کامپیوتر
 • سیستم های چندعامله – سیستم‌های ‌هوشمند
 • مهندسی نرم افزار و معماری نرم افزار
 • نظریه محاسبه و محاسبات علمی
 • معماری سیستم‌های کامپیوتری
 • پایگاه داده عملیاتی و تحلیلی
 • هوش مصنوعی و رباتیک
 • مدیریت تکنولوژی
 • مدیریت دانش
 • افق های نوین در حوزه مهندسی مکانیک :
 • دینامیک ارتعاشات و کنترل – انتقال حرارات و احتراق
 • مهندسی تاسیسات – طراحی کاربردی – سازه و بدنه
 • مکانیک فولاد و صنایع – مکانیک صنایع خودرو
 • مکانیک نیروگاههای آبی، حرارتی و هسته ای
 • مکانیک نفت و گاز و پتروشیمی و پالایشگاه
 • مکانیک صنایع حمل و نقل ریلی و دریایی
 • راهکارهای پیش روی مهندسی مکانیک
 • ساخت و تولید و فن آوری های پیشرفته
 • مهندسی مکاترونیک – ترمودینامیک
 • بیومکانیک، میکرو و نانومکانیک
 • مکانیک جامدات
 • مکانیک سیالات

بازگشتکنگره انسان شناسی زیستیکنگره انسان شناسی زیستی

کنگره انسان شناسی زیستی

برگزارکننده : دانشگاه فردوسی و علوم پزشکی مشهد

۰۵ اردیبهشت ماه ۱۳۹۷

مرتبط با رشته های

پزشکی و سلامت
محیط زیست
کشاورزی و دامپروری
دینی و مذهبی
مدیریت
تاریخی و گردشگری
ادبیات و فرهنگ و هنر
اجتماعی و اقتصادی
حقوق و امنیت
صنایع غذایی
روانشناسی
علوم انسانی
زبان شناسی
جامعه شناسی
سایر …

اطلاعات تماس

مسئول : دکتر لطفی
تلفن دبیرخانه : ۰۹۳۶۳۶۳۷۵۹۰

وب سایت : www.pash2018.ir

کنگره انسان شناسی زیستیکنگره انسان شناسی زیستی

محور های همایش

کنگره انسان شناسی زیستی

 1. محورهای همایش :
 • انسان شناسی جسمانی :
 • انسان شناسی مولکولی
 • انسان شناسی پزشکی
 • پاتولوژی جغرافیایی انسانی
 • انسان شناسی و پزشکی قانونی
 • روشهای جدید تشخیص هویت انسان
 • بیولوژی جرم
 • کاربرد روشهای آنتروپومتریک در پزشکی
 • دندان پزشکی و تشخیص بیماری ها
 • کاربرد انسان شناسی در طب کار و صنعت
 • روشهای آنتروپومتریک
 • گزارش های آزمایشگاهای انسان شناسی زیستی
 • درماتوگلیفیک
 • چیلوسکوپی و پورسکوپی
 • ادونتومتری و سرولوژی
 • ریخت سنجی انسان
 • کهن سالگی انسان (پیری شناسی)
 • پیری شناسی و تمهیدات لازم برای آیندگان
 • دیدگاه های انسان شناسی در طب سنتی ایران و جهان
 • یافته های جدید آناتومی انسان، بیولوژی انسان، جنین شناسی، فیزیولوژی و علوم رفتاری انسان.
 • انسان شناسی و علوم انسانی :
 • دیدگاه های فلسفی انسان شناسی
 • انسان شناسی و مدیریت های نیروی انسانی
 • مسایل مربوط به جنسیت و تمایلات جنسی
 • مردم شناسی فرهنگی
 • قوم شناسی
 • مردم نگاری
 • کاربرد آنتروپومتریک درعلوم انسانی
 • نژاد شناسی نسبی گرایی فرهنگی
 • خویشاوندی
 • انسان شناسی سیاسی
 • بوم شناختی و انسان شناسی
 • انسان شناسی اقتصادی
 • اکوتوریسم شناسی مدیریتی
 • نظریه های کلیدی انسان شناسی
 • علوم تربیتی، روان شناسی و انسان:
 • انسان شناسی و روان شناسی
 • انسان و اخلاق پرورشی
 • روانشناسی شناختی
 • روانشناسی فیزیولوژی
 • انسان شناسی دینی :
 • دیدگاه های انسان شناسی در ادیان مختلف
 • مکتب های انسان شناسی در ادیان
 • دین و سلامت معنوی انسان
 • دین و سلامت جسم انسان
 • دین و سلامت جامعه انسانی
 • دین و سلامت روانی انسان
 • دین و پزشکی نیاکان
 • انسان شناسی و فرهنگ و هنر :
 • انسان شناسی و هنر
 • اثرات فرهنگ بر عوامل زیستی انسان
 • انسان شناسی و معماری
 • معماری در جوامع مختلف انسانی
 • موزیک وتربیت روانی
 • موسیقی شناسی قومی
 • انسان شناسی و محیط زیست :
 • آلودگی های محیط زیست و رفتارهای انسانی
 • انسان و محیط زیست (انسان و هوش سبز
 • برنامه ریزی ، مدیریت و آموزش محیط زیست
 • آلودگی محیط زیست
 • تنوع زیستی و اکوسیستم ها
 • ارزیابی و آمایش محیط زیست
 • طراحی محیط زیست
 • توسعه پایدار و محیط زیست
 • مهندسی محیط زیست
 • حقوق محیط زیست
 • علوم مدیریت منابع انسانی:
 • چندگانگی فرهنگی و قومی انسان و روابط کاری
 • روانشناسی صنعتی و سازمانی و مدیریت انسانی
 • روابط صنعتی انسانی و کاری
 • روش های بهبود تاثیر گذاری مدیریت منابع انسانی
 • ارگونومی (فاکتورهای انسانی) و نقش آنها در بهبود کیفیت تولید
 • مدیریت منابع انسانی و رفتار با کارکنان
 • جایگاه امروز منابع انسانی در ایران و جهان

بازگشتاولین کنفرانس بین‌المللی مدلسازی اطلاعات ساختمان (BIM)اولین کنفرانس بین‌المللی مدلسازی اطلاعات ساختمان (BIM)

اولین کنفرانس بین‌المللی مدلسازی اطلاعات ساختمان (BIM)

برگزارکننده : گروه طرح و ساخت مهرگان با همکاری انجمن مدیریت پروژه ایران

۰۶ اسفند ماه ۱۳۹۶

مرتبط با رشته های

معماری و عمران
مکانیک و صنایع

اطلاعات تماس

مسئول : دکتر مجتبی عزیزی
تلفن دبیرخانه : ۰۲۱-۸۸۴۸۷۱۳۲

وب سایت : bimconf.ir

اولین کنفرانس بین‌المللی مدلسازی اطلاعات ساختمان (BIM)اولین کنفرانس بین‌المللی مدلسازی اطلاعات ساختمان (BIM)

محور های همایش

اولین کنفرانس بین‌المللی مدلسازی اطلاعات ساختمان (BIM)

محورهای همایش :

 • برنامه ریزی استراتژیک
 • نقش نظام فنی و اجرایی و نهادسازی در رابطه با BIM
 • مدیریت دانش
 • تغییرات صنعت ساخت و ساز با کاربرد BIM
 • نقشه برداری و GIS
 • مدیریت ساخت
 • برنامه ریزی شهری و دسترسی پذیری
 • برنامه­ریزی و کنترل پروژه
 • حاکمیت اطلاعات
 • ایمنی، بهداشت و محیط زیست (HSE)
 • شبیه سازی و واقعیت مجازی
 • فناوری­های مدرن مهندسی و ساخت
 • طراحی یکپارچه و همکاری دیسیپلین های مختلف کاری
 • مدیریت بهره­برداری، تعمیر و نگهداری ساختمان
 • پیاده سازی BIM در شرکت های ساختمانی
 • ساختمان هوشمند
 • قراردادها و حقوق پیمان
 • فوتوگرامتری و لیزر اسکنر
 • ساخت­پذیری و پیش ساختگی
 • تخریب و بازیافت

بازگشتنخستین کنفرانس بین المللی مدیریت، حسابداری و اقتصاد در توسعه پایدارنخستین کنفرانس بین المللی مدیریت، حسابداری و اقتصاد در توسعه پایدار

نخستین کنفرانس بین المللی مدیریت، حسابداری و اقتصاد در توسعه پایدار

برگزارکننده : شرکت دانش بنیان کمر آوش

۱۵ آذر ماه ۱۳۹۶

مرتبط با رشته های

مدیریت
اجتماعی و اقتصادی
بازاریابی و تبلیغات
علوم انسانی

اطلاعات تماس

مسئول : دکتر رضا نوروزی
تلفن دبیرخانه : ۰۵۱۳۸۲۱۱۹۰۵-۰۹۳۵۴۶۷۶۰۰۵

وب سایت : mgtconf.ir

نخستین کنفرانس بین المللی مدیریت، حسابداری و اقتصاد در توسعه پایدارنخستین کنفرانس بین المللی مدیریت، حسابداری و اقتصاد در توسعه پایدار

محور های همایش

نخستین کنفرانس بین المللی مدیریت، حسابداری و اقتصاد در توسعه پایدار

محورهای همایش :

 • محورهای اصلی و کلی :
 • مدیریت (تمامی گرایش ها)
 • حسابداری و حسابرسی (تمامی گرایش ها)
 • علوم اقتصادی (تمامی گرایش ها)
 • ریاضی و آمار (تمامی گرایش ها)
 • ریاضی و آمار (تمامی گرایش ها)
 • حقوق (تمامی گرایش ها)
 • کامپیوتر (تمامی گرایش ها)
 • نرم افزار و آی تی (تمامی گرایش ها)
 • بانکداری و علوم بانکی (تمامی گرایش ها)
 • محورهای فرعی :
 • مدیریت اجرایی
 • مدیریت مالی
 • مدیریت بهره وری و منابع انسانی
 • مدیریت بازرگانی
 • حسابداری
 • علوم بانکی
 • اقتصاد پول و بانکداری
 • توسعه اقتصادی و برنامه ریزی
 • مدیریت بازاریابی
 • روابط عمومی
 • آمار
 • علوم اقتصادی
 • علوم بازرگانی
 • مدیریت بانکداری
 • مدیریت دولتی
 • ریاضی
 • حقوق
 • مهندسی رایانه
 • مهندسی آی تی (IT)
 • مدیریت صنعتی
 • مهندسی صنایع
 • بیمه
 • مدیریت صنعتی
 • مهندسی صنایع
 • نرم افزار
 • کامپیوتر
 • حسابداری و حسابرسی
 • و سایر رشته های مرتبط

بازگشتاولین همایش ملی سامانه های شبیه سازاولین همایش ملی سامانه های شبیه ساز

اولین همایش ملی سامانه های شبیه ساز

برگزارکننده : آقای دکتر حمیدرضا پوررضا

۰۵ تا ۰۶ اردیبهشت ماه ۱۳۹۷

مرتبط با رشته های

کامپیوتر و IT
مکانیک و صنایع

اطلاعات تماس

مسئول : خانم روحانی
تلفن دبیرخانه : ۰۵۱۳۸۸۰۶۱۶۸

وب سایت : ncss2018.um.ac.ir

اولین همایش ملی سامانه های شبیه سازاولین همایش ملی سامانه های شبیه ساز

محور های همایش

اولین همایش ملی سامانه های شبیه ساز

محورهای همایش :

 • مدلسازی و مبانی نظری شبیه سازی
 • سامانه های حرکتی
 • گرافیک کامپیوتری، موتورهای بازی و روشهای تولید تصویر
 • واقعیت مجازی، واقعیت افزوده و واقعیت آمیخته
 • سامانه های نمایش تصویر و تکنیک های تصویرسازی
 • سخت افزار در حلقه و شبیه سازی سخت افزاری
 • شبیه سازهای مبتنی بر عامل
 • شبیه سازهای نهفته و بلادرنگ
 • شبیه سازی نرم افزاری و نرم افزارهای شبیه ساز
 • شبکه سازی شبیه سازها و شبیه سازی توزیع شده یا موازی
 • ساخت شبیه سازهای مقیاس پذیر
 • شبیه سازهای ترکیبی با سامانه های فناوری اطلاعات و سیستم های پشتیبان تصمیم شبیه ساز
 • سامانه های ردیاب و موقعیت یاب
 • اثربخشی آموزشی و ارزیابی عملکرد
 • مدلسازی و شبیه سازی سیستم های پیچیده
 • فناوریهای نوین شبیه سازی
 • عوامل انسانی و علوم شناختی
 • هوش مصنوعی
 • فعالیت های صنعتی شامل سامانه های شبیه ساز کاربردی (شبیه سازهای دریایی، هوایی، ریلی، خودرویی، هوافضایی، پزشکی، تفریحی)

بازگشتبه حول و قوه الهی و با آرزوی موفقیت برای کلیه شرکت کنندگان المپیاد علمی دانشجویی کشور در سال ۱۳۹۶ به اطلاع می رساند، نتایج مرحله نهایی بیست و دومین المپیاد علمی دانشجویی کشور در بیست رشته بر روی سایت المپیاد دانشجویی سازمان سنجش آموزش کشور به نشانیhttp://olympiad.sanjesh.org درج شده است.

۱۵ نفر اول اسامی اعلام شده مرحله نهایی «بیست و دومین» و «بیست و یکمین» المپیاد دانشجویی (کسانی که سال قبل نامه معرفی نگرفته‌اند) که مقطع کارشناسی خود را به پایان رسانده‌اند، باید درخواست خود مبنی بر معرفی به دانشگاه در مقطع کارشناسی‌ارشد را با مشخصات ذیل از طریق آدرس ایمیل [email protected] از تاریخ ۹۶/۶/۱۲ تا ۹۶/۶/۱۹ ارسال نمایند. لازم به توضیح است پس از پایان زمان مقرر به درخواست‌ها ترتیب اثر داده نمی‌شود.

مشخصات مورد نیاز در درخواست ارسالی

نام و نام خانوادگی:

کد ملی:

نام پدر :

شماره تلفن یا موبایل:

رشته المپیاد:

رتبه کسب شده در المپیاد:

نام دانشگاه محل تحصیل مدرک کارشناسی:

کپی مدرک کارشناسی یا گواهی موقت کارشناسی یا تسویه حساب از دانشگاه: (اسکن یکی از مدارک فوق باید همراه درخواست از طریق ایمیل ارسال شود).

کد رشته محل، نام رشته، نام گرایش و نام دانشگاه مورد تقاضا:

توجه: بایستی فقط یک کدرشته‌محل در زیرمجموعه کدرشته‌امتحانی المپیادی که شرکت کرده‌اید از دفترچه شماره ۲ کارشناسی ارشد سال ۱۳۹۶ و با توجه به رتبه‌ کسب شده در المپیاد انتخاب نمایید.