چهارمین کنفرانس ملی مهندسی برق ایرانچهارمین کنفرانس ملی مهندسی برق ایران

چهارمین کنفرانس ملی مهندسی برق ایران

برگزارکننده : دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد

۰۸ تا ۰۹ اسفند ماه ۱۳۹۶

مرتبط با رشته های

کامپیوتر و IT
برق و الکترونیک

اطلاعات تماس

مسئول : دکتر محمد رضا یوسفی
تلفن دبیرخانه : ۰۳۱۴۲۲۹۲۵۲۰-۰۳۱۴۲۲۹۳۰۵۰-۰۹۱۶۲۸۹۴۶۷۰

وب سایت : www.neec2018.iaun.ac.ir

چهارمین کنفرانس ملی مهندسی برق ایرانچهارمین کنفرانس ملی مهندسی برق ایران

محور های همایش

چهارمین کنفرانس ملی مهندسی برق ایران

محورهای همایش :

  • مهندسی برق- الکترونیک
  • مهندسی برق- مخابرات
  • مهندسی برق- کنترل
  • مهندسی برق- قدرت
  • مهندسی پزشکی
  • مهندسی نرم افزار
  • هوش مصنوعی
  • معماری کامپیوتر
  • فناوری اطلاعات و ارتباطات
  • شبکه

بازگشت