چهارمین کنفرانس بین المللی مهندسی محیط زیست با محوریت توسعه پایدارچهارمین کنفرانس بین المللی مهندسی محیط زیست با محوریت توسعه پایدار

چهارمین کنفرانس بین المللی مهندسی محیط زیست با محوریت توسعه پایدار

برگزارکننده : مرکز راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار، موسسه آموزش عالی مهراروند

۰۸ اسفند ماه ۱۳۹۶

مرتبط با رشته های

محیط زیست
کشاورزی و دامپروری

اطلاعات تماس

مسئول : –
تلفن دبیرخانه : ۷۷۴۹۳۸۲۷

وب سایت : eiconf.ir

چهارمین کنفرانس بین المللی مهندسی محیط زیست با محوریت توسعه پایدارچهارمین کنفرانس بین المللی مهندسی محیط زیست با محوریت توسعه پایدار

محور های همایش

چهارمین کنفرانس بین المللی مهندسی محیط زیست با محوریت توسعه پایدار

محورهای کنفرانس:

 • محیط زیست انسانی:
 • آلودگی ها(آب،خاک،هوا،صوت) و تغییرات اقلیمی
 • فناوریهای نوین در بخش مهندسی محیط زیست
 • مدیریت، برنامه ریزی و آموزش محیط زیست
 • اقتصاد، حقوق، اخلاق و فرهنگ محیط زیست
 • مدیریت، طراحی و برنامه ریزی شهری
 • گردشگری، ارزیابی و آمایش سرزمین
 • مدیریت پسماند و بازیافت
 • مهندسی آب و فاضلاب
 • محیط زیست طبیعی:
 • مدیریت بحران (سیل، زلزله، آتش سوزی در جنگلها و مراتع، طوفان و گرد و غبار
 • جغرافیا و برنامه ریزی ( طبیعی، شهری، روستایی، گردشگری)
 • تنوع زیستی، حفاظت از زیستگاهها و مناطق حفاظت شد
 • مدیریت و حفاظت از پستاندارن و آبزیان دریایی
 • مدیریت پایدار جنگل و مرتع و ذخایر ژنتیک
 • سیستم های اطلاعات جغرافیایی (GIS)
 • مدیریت اکوتوریسم و توسعه پایدار
 • زمین شناسی زیست محیطی
 • محیط زیست و مدیریت انرژی :
 • انرژی های تجدید پذیر: ( انرژی باد، آب،امواج،زمین گرمایی،زیست توده،خورشیدی)
 • انرژی های تجدید پذیر: (انرژی هسته ای، انرژی هیدروژنی و پیل سوختی و… )
 • فن‌آوریهای نوین تولید، انتقال و توزیع انرژی ، ضرورت امنیت و پایدار انرژی
 • سیستم های انرژی، روشها و رویکردهای نوین در مدیریت پایدار انرژی
 • آموزش و آگاه سازی مصرف انرژی ، اقتصاد و مدیریت منابع انرژی
 • مدیریت و بهینه سازی مصرف انرژی در صنایع مختلف
 • انرژی های تجدید ناپذیر: (نفت، گاز، زغال سنگ و…)
 • فناوریهای نوین در بخش انرژی

بازگشت