همایش ملی چای و دمنوش های گیاهیهمایش ملی چای و دمنوش های گیاهی

همایش ملی چای و دمنوش های گیاهی

برگزارکننده : پژوهشکده چای کشور- انجمن علمی گیاهان دارویی ایران

۲۴ تا ۲۵ آبان ماه ۱۳۹۶

مرتبط با رشته های

محیط زیست
کشاورزی و دامپروری
صنایع غذایی

اطلاعات تماس

مسئول : دبیر علمی: دکتر محمدباقر رضایی، دبیر اجرایی: دکتر رضا آزادی
تلفن دبیرخانه : ۰۱۳۴۲۴۲۴۰۰۵

وب سایت : teaconf.areeo.ac.ir

همایش ملی چای و دمنوش های گیاهیهمایش ملی چای و دمنوش های گیاهی

محور های همایش

همایش ملی چای و دمنوش های گیاهی

محورهای همایش :

 • علوم پایه:
 • گیاهشناسی
 • فیتوشیمی و بیوشیمی
 • ژنتیک و زیست فناوری
 • اکوفیزیولوژی گیاهی
 • کشاورزی و منابع طبیعی:
 • به زراعی و به نژادی
 • آفات، بیماری ها و علف های هرز
 • حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاه
 • آبیاری و زهکشی
 • مکانیزاسیون
 • فرآوری و بسته بندی
 • بیوتکنولوژی و نانو فن آوری
 • کشاورزی پایدار و ارگانیک
 • آموزش و ترویج
 • بهداشت و سلامت:
 • طب سنتی و اسلامی
 • اثرات فارماکولوژیک
 • اثرات بالینی
 • محصولات بهداشتی و آرایشی
 • صنعت و تجارت:
 • اقتصاد مقاومتی و امنیت غذایی
 • بازاریابی و بازرگانی
 • صنایع جانبی و محصولات فراسودمند
 • حنبه های فرهنگی و اجتماعی
 • اگرواکوتوریسم

بازگشت