سومین کنفرانس علوم اسلامی، حقوق و مدیریتسومین کنفرانس علوم اسلامی، حقوق و مدیریت

سومین کنفرانس علوم اسلامی، حقوق و مدیریت

برگزارکننده : دانشگاه ازاد

۲۰ اردیبهشت ماه ۱۳۹۷

مرتبط با رشته های

دینی و مذهبی
مدیریت
حقوق و امنیت

اطلاعات تماس

مسئول : میثم داوود ابادی
تلفن دبیرخانه : ۰۲۵۳۷۷۱۰۸۱۷

وب سایت : ncpb2.ir/

سومین کنفرانس علوم اسلامی، حقوق و مدیریتسومین کنفرانس علوم اسلامی، حقوق و مدیریت

محور های همایش

سومین کنفرانس علوم اسلامی، حقوق و مدیریت

محورهای همایش :

  • علوم سیاسی و روابط بین‌الملل
  • حقوق
  • فلسفه و فلسفه علم
  • روانشناسی و تعلیم و تربیت اسلامی
  • جامعه‌شناسی، مردم شناسی و ارتباطات
  • علوم مدیریتی
  • علوم اقتصادی
  • هنر، معماری و شهرسازی
  • زبان‌شناسی و ادبیات

بازگشت