دوازدهمین کنفرانس حفاظت و اتوماسیون در سیستمهای قدرتدوازدهمین کنفرانس حفاظت و اتوماسیون در سیستمهای قدرت

دوازدهمین کنفرانس حفاظت و اتوماسیون در سیستمهای قدرت

برگزارکننده : دانشگاه علم و فناوری مازندران

۲۵ تا ۲۷ دی ماه ۱۳۹۶

مرتبط با رشته های

برق و الکترونیک

اطلاعات تماس

مسئول : سرکار خانم رضایی روش – دبیرخانه
تلفن دبیرخانه : ۰۱۱-۳۴۵۵۲۰۱۰

وب سایت : www.ipaps.ir

دوازدهمین کنفرانس حفاظت و اتوماسیون در سیستمهای قدرتدوازدهمین کنفرانس حفاظت و اتوماسیون در سیستمهای قدرت

محور های همایش

دوازدهمین کنفرانس حفاظت و اتوماسیون در سیستمهای قدرت

محورهای کنفرانس:

 • حفاظت و اتوماسیون در نیروگاهها، شبکه های انتقال و توزیع
 • امنیت و قابلیت اطمینان در سیستم های حفاظتی و اتوماسیون
 • اتوماسیون و حفاظت شبکه های هوشمند الکتریکی
 • کاربرد مفاهیم اینترنت اشیاء (IoT) در حفاظت و اتوماسیون سیستم های قدرت
 • طرح های حفاظت از سلامت شبکه برق (SIPS)
 • سیستم های حفاظتی خاص(SPS)
 • پایش، کنترل و حفظ گسترده سیستم های قدرت WAMPAC
 • ارائه روشها و الگوریتم های جدید اتوماسیون و حفاظت در سیستم های قدرت
 • اثرات تولیدات پراکنده در حفاظت سیستم های قدرت
 • امنیت سایبری در سیستم های حفاظتی و اتوماسیون و ارتباطات
 • بومی سازی سیستم های حفاظتی و اتوماسیون
 • مکان یابی خطا در شبکه های انتقال و توزیع
 • نگهداری،تعمیرات و بهره برداری سیستم های اتوماسیون و حفاظت
 • سنسور های هوشمند و زیرساخت های اندازه گیری پیشرفته (AMI)
 • سیستم های سخت افزاری و نرم افزاری در سیستم های حفاظتی و اتوماسیون
 • استاندارد ها و پروتکل های ارتباطی در سیستم های حفاظتی و اتوماسیون
 • کاربرد سیستم های نوین مخابراتی در حفاظت و اتوماسیون شبکه های برق
 • سازگاری الکترومغناطیسی در سیستم های حفاظتی
 • سیستم زمین و سیستم حفاظتی
 • طراحی محدود کننده های جریان خطا (FCL)
 • قوس ناگهانی (Arcflash) در تجهیزات برقی و راه های کاهش خطرات آن
 • حفاظت اضافه ولتاژ در شبکه های قدرت
 • حفاظت سیگنالینگ و اتوماسیون سیستم های رانش ریلی برقی

بازگشت