اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم و مهندسی و فرهنگ ایرانیاولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم و مهندسی و فرهنگ ایرانی

اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم و مهندسی و فرهنگ ایرانی

برگزارکننده : مرکز بین المللی همایشها و سمینارهای توسعه پایدار علوم جهان اسلام

۲۳ آذر ماه ۱۳۹۶

مرتبط با رشته های

سایر …

اطلاعات تماس

تلفن دبیرخانه : ۰۲۱۷۷۸۹۱۷۸۶

وب سایت : fsconf.ir

اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم و مهندسی و فرهنگ ایرانیاولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم و مهندسی و فرهنگ ایرانی

محور های همایش

اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم و مهندسی و فرهنگ ایرانی

محورهای کنفرانس:

 • علوم پایه و توسعه پایدار :
 • علوم ریاضیات
 • علوم کامپیوتر
 • علوم جغرافیا
 • علوم بنیادین
 • علوم فیزیک
 • علوم زیستی
 • علوم شیمی
 • علوم ادبیات
 • علوم زمین
 • علوم آمار
 • علوم مهندسی و توسعه پایدار :
 • مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات
 • مهندسی محیط زیست و کشاورزی
 • مهندسی نفت ، گاز و پتروشیمی
 • مهندسی معماری و شهرسازی
 • مهندسی مکانیک و صنایع
 • مهندسی مواد و معدن
 • مهندسی برق و انرژی
 • مهندسی هسته ای
 • مهندسی پزشکی
 • مهندسی عمران
 • علوم انسانی و توسعه پایدار :
 • الهیات و معارف اسلامی
 • جغرافیا و برنامه ریزی
 • زبان شناسی و آموزش
 • حقوق و علوم سیاسی
 • مطالعات فرهنگی
 • علوم اقتصادی
 • علوم مدیریت
 • علوم تربیتی
 • روانشناسی
 • تاریخ
 • علوم فرهنگی و توسعه پایدار :
 • جامعه شناسی توسعه فرهنگی
 • جامعه و فرهنگ شهری نوین
 • الگوی فرهنگ ایرانی اسلامی
 • مطالعات راهبردی فرهنگ
 • مهندسی اقتصاد و توسعه
 • سیاست گذاری فرهنگی
 • مهندسی علم و هنر
 • مهندسی فرهنگی
 • مهندسی دانش
 • فرهنگ پایدار

بازگشت