کنفرانس فناوریهای نوین در مهندسی برق و کامپیوترکنفرانس فناوریهای نوین در مهندسی برق و کامپیوتر

کنفرانس فناوریهای نوین در مهندسی برق و کامپیوتر

برگزارکننده : موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی اصفهان

۲۷ دی ماه ۱۳۹۶

مرتبط با رشته های

کامپیوتر و IT
برق و الکترونیک

اطلاعات تماس

مسئول : دکتر نجفی
تلفن دبیرخانه : ۰۹۳۰۷۰۶۴۸۳۰

وب سایت : www.pc2017.ir

کنفرانس فناوریهای نوین در مهندسی برق و کامپیوترکنفرانس فناوریهای نوین در مهندسی برق و کامپیوتر

محور های همایش

کنفرانس فناوریهای نوین در مهندسی برق و کامپیوتر

محورهای همایش :

 • محورهای مهندسی برق :
 • تولید علم در مهندسی برق
 • الکترونیک
 • مخابرات
 • کنترل
 • قدرت
 • مهندسی پزشکی
 • محورهای کامپیوتر و فناوری اطلاعات :
 • مهندسی نرم افزار
 • هوش مصنوعی
 • معماری کامپیوتر
 • فن آوری اطلاعات و ارتباطات

بازگشت